تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات سرپائی در تهران

تعرفه خدمات سرپائی در تهران


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
شماره: 92/207397
موضوع: تعرفه خدمات سرپائی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1392 لغایت 01/03/1393
مخاطبین: درمانگاه ها و پزشکان عمومی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
1. ویزیت پزشک عمومی 000ر120
2. ویزیت پزشک متخصص 000ر170
3. ویزیت پزشک فوق تخصص و روانپزشک 000ر195
4.ویزیت پزشک فلوشیپ 000ر180
5. ویزیت PHD پروانه دار 000ر117
6. ویزیت کارشناس ارشد پروانه دار 000ر91
7. ویزیت کارشناس پروانه دار 000ر78
8. تزریق عضلانی بدون سرنگ 000ر12
9. تزریق عضلانی با سرنگ 000ر13
10. تزریق وریدی بدون سرنگ 000ر12
11. تزریق وریدی با سرنگ 000ر14
12. تزریق داخل مفصلی توسط متخصص 000ر200
13. وصل سرم 000ر33
14. تخت اورژانس 000ر65
15. پانسمان کوچک 000ر49
16. پانسمان بزرگ 000ر65
17. بخیه پوستی عمیق تا 3 سانتیمتر و پانسمان موضع مربوطه با وسایل مصرفی 000ر500
18. برای هر سانت اضافی 000ر50
19. کشیدن بخیه 000ر82
20. کشیدن ناخن ساده + وسایل مصرفی 000ر360
21. کشیدن ناخن با برداشتن بسترناخن+ وسایل مصرفی 000ر580
22. برداشتن زگیل ، خال ، کیست یا میخچه با وسایل مصرفی(برای موارد غیرزیبایی) 000ر500
23. ختنه + وسایل مصرفی 000ر300ر1
24. گچ گیری بلند دست (بدون لوازم مصرفی) 000ر325
25. گچ گیری کوتاه دست (بدون لوازم مصرفی) 000ر260
26. آتل کوتاه یا بلند دست (بدون لوازم مصرفی) 000ر195
27. گچ گیری بلند پا (بدون لوازم مصرفی) 000ر407
28. گچ گیری کوتاه پا (بدون لوازم مصرفی) 000ر325
29. آتل گچی پا (بدون لوازم مصرفی) 000ر260
30. جااندازی شکستگی با دستکاری (با ارائه رادیوگرافی) 000ر650
31. بازکردن گچ 000ر120
32. نوار قلب 000ر85
33. اکوکاردیوگرافی سیاه و سفید 000ر732
34. اکوکاردیوگرافی رنگی 000ر000ر1
35. تست ورزش 000ر943
36. آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی 000ر500ر1
37. آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی با بیوپسی 000ر600ر1
38. کولونوسکوپی کامل 000ر300ر2
39. کولونوسکوپی کامل با بیوپسی 000ر600ر2
40. شستشوی معده 000ر220
41. سونداژ معده 000ر163
42. کوتریزاسیون دهانه رحم ( توسط متخصص زنان ) 000ر439
43. کرایو دهانه رحم ( توسط متخصص زنان ) 000ر488
44. گذاشتن آی یو دی با دستگاه 000ر569
45. خارج نمودن آی یو دی 000ر163
46. پاپ اسمیر 000ر147
47. سونداژ مثانه بدون وسایل 000ر163
48. تامپون بینی بهمراه کنترل خونریزی 000ر277
49. خارج کردن جسم خارجی از چشم ( سطحی ) 000ر155
50. خارج کردن جسم خارجی از گوش 000ر155
51. شستشوی گوشها ( دو طرفه ) 000ر179
52. ادیومتری و تمپانومتری 000ر212
53. نوارمغز 000ر488
54. اسپیرومتری ساده 000ر138
55. اسپیرومتری با برونکودیلاتور 000ر293
56. هولتر مانیتورینگ 000ر813
57. CPR 000ر024ر1
58. سایر اعمال جراحی سرپائی 000ر320=k
59. نوار عصب و عضله طبق تعرفه دولتی+20%
60. MRI تعرفه بخش خصوصی سال1392
61. سی تی اسکن تعرفه بخش خصوصی سال1392
62. پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان تعرفه بخش خصوصی سال 1392 با 5% تخفیف
63. رادیولوژی (آنالوگ، CR و DR) تعرفه بخش خصوصی سال 1392 با 5% تخفیف
64. سونوگرافی تعرفه بخش خصوصی سال 1392 با 5% تخفیف
65. آزمایشگاه تعرفه بخش خصوصی سال1392 با 5% تخفیف
66. تعرفه فیزیوتراپی به شرح ذیل می باشد:
ضریب تعرفه فیزیوتراپی 600ر6=k
حداکثر K پرداختی برای هر عضو 20K
لیزردرمانی یک اندام 000ر105
لیزر درمانی دو اندام 000ر165
مگنت تراپی یک اندام 000ر95
مگنت تراپی دو اندام 000ر150
کمپرس سرد وگرم 4k اولتراسوند 5k
کشش مکانیکی 4k آموزش راه رفتن 5k
حمام پارافین 4k تمرینات درمانی 5k
مادون قرمز 4k ماسا‍ژ 5k
دیاترمی 4k یونتوفورزیس 5k
میکروویو 4k جریانات الکترونیکی 5k
ماورای بنفش 4k اینترفرنشیال 5k
  - باز آموزی عصبی عضلانی 5k
الف) درخصوص کارکنان بیمه ایران در صورتیکه پزشک معالج بیش از بیست جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندام تجویزکرده باشد، باید به تایید پزشک معتمد برسد. 
ب‌) درخصوص بیمه شدگان وزارت نیرو و سایر بیمه شدگان در صورتیکه پزشک معالج بیش از ده جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندام تجویزکرده باشد، باید به تایید پزشک معتمد برسد. 
پ) بیماربایستی در هر جلسه فیزیوتراپی پشت برگه بیمه را امضا نماید. 
ت‌) استفاده از دو یا چند روش برای یک عضو،معادل 5k میباشد.

 

شماره شناسه: 4729230
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: