تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات سرپائی درمانگاه های فرهنگیان تهران

تعرفه خدمات سرپائی درمانگاه های فرهنگیان تهران


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۲
شماره: 92/260303
موضوع: تعرفه خدمات سرپائی درمانگاه های فرهنگیان تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/4/1392 لغایت 01/04/1392
مخاطبین: درمانگاه های فرهنگیان طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
نام خدمت مبلغ کل سهم بیمه ایران
1. ویزیت پزشک عمومی 100ر88 000ر51
2. ویزیت پزشک متخصص 700ر109 000ر67
3. ویزیت پزشک فلوشیپ 250ر119 000ر72
4. ویزیت پزشک فوق تخصص و روانپزشک 500ر135 000ر83
5.ویزیت کارشناسان پروانه دار (بینایی سنجی – تغذیه – ماما و ...) 000ر70 000ر56
6. ویزیت کارشناسان ارشد پروانه دار 000ر80 000ر64
7. ویزیت PHD پروانه دار 000ر110 000ر88
8. تزریق عضلانی رایگان رایگان
9. تزریق وریدی رایگان رایگان
10. وصل سرم و تخت اورژانس رایگان رایگان
11. پانسمان کوچک رایگان رایگان
12. پانسمان بزرگ رایگان رایگان
13. تزریق داخل مفصلی توسط متخصص 000ر195 000ر156
14. بخیه پوستی عمیق تا 3 سانتیمتر و پانسمان موضع مربوطه با وسایل مصرفی 000ر400 000ر320
15. برای هر سانت اضافی 000ر40 000ر32
16. کشیدن بخیه رایگان رایگان
17. کشیدن ناخن ساده + وسایل مصرفی 000ر310 000ر248
18. کشیدن ناخن با برداشتن بسترناخن+ وسایل مصرفی 000ر430 000ر345
19. برداشتن زگیل ، خال ، کیست یا میخچه با وسایل مصرفی(برای موارد غیرزیبایی) 000ر400 000ر320
20. برای هر ضایعه اضافی 000ر160 000ر128
21. ختنه + وسایل مصرفی 000ر000ر1 000ر800
22. گچ گیری کوتاه دست بدون جااندازی 000ر265 000ر212
23. گچ گیری کوتاه دست با جااندازی با ارائه رادیوگرافی 000ر525 000ر420
24. گچ گیری بلند پا و ران 000ر407 000ر326
25. گچ گیری کوتاه پا و ساق 000ر325 000ر260
26. آتل گچی بلند پا 000ر310 000ر248
27. آتل گچی کوتاه پا 000ر240 000ر192
28. بازکردن گچ رایگان رایگان
29.نوار قلب توسط پزشک عمومی یا متخصص 490ر79 000ر44
30. آتل کوتاه دست 000ر195 000ر156
31.آسپیراسیون ظریف سوزنی (FNA ) 000ر000ر1 000ر800
32. اکوکاردیوگرافی رنگی 700ر919 000ر492
33. تست ورزش 150ر700 000ر468
34. هولتر مانیتورینگ 000ر670 000ر397
35. آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی 720ر098ر1 000ر840
36. آندوسکوپی دستگاه گوارش با بیوپسی 000ر296ر1 000ر000ر1
37. کولونوسکوپی کامل 000ر700ر1 000ر360ر1
38. کولونوسکوپی کامل با بیوپسی 000ر900ر1 000ر520ر1
39. شستشوی معده 000ر190 000ر152
40. نوارمغز 200ر449 000ر249
41. نقشه مغز 500ر556 000ر329
42. اسپیرومتری ساده 775ر116 000ر69
43. اسپیرومتری با و بدون برونکودیلاتور 250ر292 000ر133
44. کولپوسکوپی بدون بیوپسی 000ر290 000ر232
45. کولپوسکوپی با بیوپسی 000ر583 000ر466
46. کوتریزاسیون دهانه رحم ( توسط متخصص زنان ) 000ر420 000ر336
47. کرایو دهانه رحم ( توسط متخصص زنان ) 000ر420 000ر336
48. گذاشتن آی یو دی با دستگاه 000ر330 000ر264
49. خارج نمودن آی یو دی 000ر135 000ر108
50. پاپ اسمیر 280ر119 720ر70
51. سونداژ بدون وسایل 000ر150 000ر120
52. تامپون بینی بهمراه کنترل خونریزی 000ر190 000ر152
53. خارج کردن جسم خارجی از چشم ( سطحی ) 000ر150 000ر120
54. خارج کردن جسم خارجی از گوش یا بینی 000ر150 000ر120
55. شستشوی گوشها ( دو طرفه ) 000ر170 600ر136
56. ادیومتری و تمپانومتری 000ر200 000ر160
57. گفتار درمانی 000ر195 000ر156
58. کاردرمانی 000ر115 000ر92
59. آندوسکوپی حنجره 000ر810 000ر648
60. تست اوره آز تنفسی 000ر900 000ر720
61. نوار عصب و عضله تعرفه دولتی سهم بیمار از تعرفه دولتی
62. برداشتن توده یا لیپوم زیر 2 سانتی متر (گلوبال ) 000ر650 000ر520
63. برداشتن توده یا لیپوم 2 تا 5 سانتی متر (گلوبال ) 000ر890 000ر712
64. برداشتن توده یا لیپوم بالای 5 سانتی متر (گلوبال ) 000ر300ر1 000ر040ر1
65. بیوپسی با سوزن مخصوص یا کورنیدل بیوپسی(سوزن طبق فاکتور، جداگانه پرداخت می گردد.) 000ر620ر1 000ر296ر1
66. استرس اکو 000ر750ر3 000ر112ر2
67. پاپ اسمیر با Liquid 280ر179 000ر130
68. سایر اعمال جراحی سرپائی 000ر250=k 80% از مبلغ کل
69.پاراکلینیک (آزمایشگاه – رادیولوژی – سونوگرافی – تراکم استخوان و ...) تعرفه دولتی+ 50 % مبلغ کل – سهم بیمه پایه
70. سونوگرافی کالر داپلر شریانی یا وریدی یک اندام(توسط پزشک متخصص قلب و عروق) 000ر635 000ر508
71.سونوگرافی کالر داپلر شریانی یا وریدی دو اندام(توسط پزشک متخصص قلب و عروق) 000ر930 000ر744
72.آندوسکوپی و کلونوسکوپی با بیهوشی 25% به تعرفه اضافه می شود .
73. توده یا لیپوم دوم 50% هزینه های فوق خواهد بود که به کل هزینه اضافه می شود.
74. توده یا لیپوم سوم 25% هزینه های فوق خواهد بود که به کل هزینه اضافه می شود.
تعرفه فیزیوتراپی به شرح ذیل می باشد:
ضریب تعرفه فیزیوتراپی 300ر5=k  
حداکثر K پرداختی برای هر عضو 20k مبلغ کل – سهم بیمه پایه
لیزر فیزیوتراپی یک عضو(یک جلسه) 000ر85 000ر68
لیزر فیزیوتراپی دو عضو(یک جلسه) 000ر140 000ر112
الف) درخصوص کارکنان بیمه ایران در صورتیکه پزشک معالج بیش از بیست جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندام تجویزکرده باشد، باید به تائید پزشک معتمد برسد. 
ب‌) درخصوص بیمه شدگان وزارت نیرو و سایر بیمه شدگان در صورتیکه پزشک معالج بیش از ده جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندام تجویزکرده باشد، باید به تایید پزشک معتمد برسد. 
پ) بیماربایستی در هر جلسه فیزیوتراپی پشت برگه بیمه را امضا نماید.

 

شماره شناسه: 4792964
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: