تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات سرپائی درمانگاههای عمومی تهران

تعرفه خدمات سرپائی درمانگاههای عمومی تهران


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۴
شماره: 91/324593
موضوع: تعرفه خدمات سرپائی درمانگاههای عمومی تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1391 لغایت 01/03/1392
مخاطبین: پزشکان و درمانگاه های عمومی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
1. ویزیت پزشک عمومی 000ر90
2. ویزیت پزشک متخصص 000ر135
3. ویزیت پزشک فوق تخصص و روانپزشک 000ر150
4. ویزیت PHD پروانه دار 000ر90
5. ویزیت کارشناس ارشد پروانه دار 000ر70
6. ویزیت کارشناس پروانه دار 000ر60
7. تزریق عضلانی بدون سرنگ 000ر9
8. تزریق عضلانی با سرنگ 000ر10
9. تزریق وریدی بدون سرنگ 000ر9
10. تزریق وریدی با سرنگ 000ر11
11. تزریق داخل مفصلی توسط متخصص 000ر150
12. وصل سرم 000ر25
13. تخت اورژانس 000ر50
14. پانسمان کوچک 000ر38
15. پانسمان بزرگ 000ر50
16. بخیه پوستی عمیق تا 3 سانتیمتر و پانسمان موضع مربوطه با وسایل مصرفی 000ر375
17. برای هر سانت اضافی 000ر38
18. کشیدن بخیه 000ر63
19. کشیدن ناخن ساده + وسایل مصرفی 000ر275
20. کشیدن ناخن با برداشتن بسترناخن+ وسایل مصرفی 000ر438
21. برداشتن زگیل ، خال ، کیست یا میخچه با وسایل مصرفی(برای موارد غیرزیبایی) 000ر375
22. ختنه + وسایل مصرفی 000ر938
23. گچ گیری بلند دست (بدون لوازم مصرفی) 000ر250
24. گچ گیری کوتاه دست (بدون لوازم مصرفی) 000ر200
25. آتل کوتاه یا بلند دست (بدون لوازم مصرفی) 000ر150
26. گچ گیری بلند پا (بدون لوازم مصرفی) 000ر313
27. گچ گیری کوتاه پا (بدون لوازم مصرفی) 000ر250
28. آتل گچی پا (بدون لوازم مصرفی) 000ر200
29. جااندازی شکستگی با دستکاری (با ارائه رادیوگرافی) 000ر500
30. بازکردن گچ 000ر100
31. نوار قلب 000ر69
32. اکوکاردیوگرافی سیاه و سفید 000ر563
33. اکوکاردیوگرافی رنگی 000ر813
34. تست ورزش 000ر725
35. آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی 000ر050ر1
36. آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی با بیوپسی 000ر175ر1
37. کولونوسکوپی کامل 000ر500ر1
38. کولونوسکوپی کامل با بیوپسی 000ر625ر1
39. شستشوی معده 000ر169
40. سونداژ معده 000ر125
41. کوتریزاسیون دهانه رحم ( توسط متخصص زنان ) 000ر338
42. کرایو دهانه رحم ( توسط متخصص زنان ) 000ر375
43. گذاشتن آی یو دی با دستگاه 000ر438
44. خارج نمودن آی یو دی 000ر125
45. پاپ اسمیر 000ر113
46. سونداژ مثانه بدون وسایل 000ر125
47. تامپون بینی بهمراه کنترل خونریزی 000ر213
48. خارج کردن جسم خارجی از چشم ( سطحی ) 000ر119
49. خارج کردن جسم خارجی از گوش 000ر119
50. شستشوی گوشها ( دو طرفه ) 000ر138
51. ادیومتری و تمپانومتری 000ر163
52. نوارمغز 000ر375
53. اسپیرومتری ساده 000ر106
54. اسپیرومتری با برونکودیلاتور 000ر225
55. هولتر مانیتورینگ 000ر625
56. CPR 000ر788
57. سایر اعمال جراحی سرپائی 000ر240=k
58. نوار عصب و عضله طبق تعرفه دولتی
59. MRI تعرفه بخش غیردولتی سال 1391
60. سی تی اسکن تعرفه بخش غیردولتی سال 1391
61. پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان تعرفه بخش غیردولتی سال 1391 با 10% تخفیف
62. رادیولوژی (آنالوگ، CR و DR) تعرفه بخش غیردولتی سال 1391 با 10% تخفیف
63. سونوگرافی تعرفه بخش غیردولتی سال 1391 با 5% تخفیف
64. آزمایشگاه تعرفه بخش غیردولتی سال 1391 با 5% تخفیف
65. تعرفه فیزیوتراپی به شرح ذیل می باشد:
ضریب تعرفه فیزیوتراپی 700ر4=k
حداکثر K پرداختی برای هر عضو 20K
لیزردرمانی یک اندام 000ر80
لیزر درمانی دو اندام 000ر130
کمپرس سرد وگرم 4k اولتراسوند 5k
کشش مکانیکی 4k آموزش راه رفتن 5k
حمام پارافین 4k تمرینات درمانی 5k
مادون قرمز 4k ماسا‍ژ 5k
دیاترمی 4k یونتوفورزیس 5k
میکروویو 4k جریانات الکترونیکی 5k
ماورای بنفش 4k اینترفرنشیال 5k
  - باز آموزی عصبی عضلانی 5k
الف) درخصوص کارکنان بیمه ایران در صورتیکه پزشک معالج بیش از بیست جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندام تجویزکرده باشد باید به تایید پزشک معتمد برسد. 
ب‌) درخصوص بیمه شدگان وزارت نیرو و سایر بیمه شدگان در صورتیکه پزشک معالج بیش از ده جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندام تجویزکرده باشد باید به تایید پزشک معتمد برسد 
پ) بیماربایستی در هر جلسه فیزیوتراپی پشت برگه بیمه را امضا نماید. 
ت‌) استفاده از دو یا چند روش برای یک عضو،معادل 5k میباشد.

 

شماره شناسه: 3684219
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور ، دکتر یاوری
رونوشت: