تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات دندانپزشکی(بخش ایمپلنت) در شهر تهران

تعرفه خدمات دندانپزشکی(بخش ایمپلنت) در شهر تهران


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
شماره: 291649/93
موضوع: تعرفه خدمات دندانپزشکی(بخش ایمپلنت) در شهر تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1393 لغایت 01/03/1394
مخاطبین: دندانپزشکان، کلینیک های دندانپزشکی و درمانگاه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

بخش ایمپلنت

ردیف نام خدمت عمومی متخصص توضیحات
1 جراحی یک واحد ایمپلنت 000ر600ر3 000ر500ر4 شامل حق العمل جراح، جراحی اول و دوم 
تائید دندانپزشک معتمد
ارسال رادیوگرافی قبل و پس از درمان
2 هزینه خرید یک واحد Fixture طبق فاکتور تا سقف 000ر000ر4 000ر000ر4 شامل خرید یک واحد Fixture، چساباندن Lable مخصوص ایمپلنت روی سند ارسالی 
ارسال فاکتور به نام بیمار
3 خرید یک واحد Healing تا سقف 000ر000ر1 000ر000ر1 ارسال فاکتور به نام بیمار
4 پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری بدون ممبران تا 3 دندان مجاور - 000ر500ر4 تائید دندانپزشک معتمد 
براساس CBCT ارسالی با متریال
5 پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری با ممبران تا سه دندان مجاور - 000ر000ر6 تائید دندانپزشک معتمد 
براساس CBCT ارسالی با متریال
6 پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی بدون ممبران تا (یک دندان) 000ر000ر2 000ر500ر2 تائید دندانپزشک معتمد 
ارسال رادیوگرافی قبل و پس از درمان با متریال
7 پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی بدون ممبران تا (سه دندان) 000ر800ر2 000ر500ر3 تائید دندانپزشک معتمد 
ارسال رادیوگرافی قبل و پس از درمان با متریال
8 پیوند استخوان به همراه ایمپلنت جهت پوشش نواقص استخوانی با ممبران تا (سه دندان) - 000ر000ر5 تائید دندانپزشک معتمد 
ارسال رادیوگرافی قبل و پس از درمان با متریال
9 سینوس لیفت به روش CLOSE همراه با متریال هر طرف - 000ر000ر4 تائید دندانپزشک معتمد 
ارسال رادیوگرافی قبل و پس از درمان با متریال
10 سینوس لیفت به روش OPEN همراه با بیومتریال هر طرف - 000ر000ر10 تائید دندانپزشک معتمد 
ارسال رادیوگرافی قبل و پس از درمان با متریال
11 پروتز تک واحدی روی هرایمپلنت 000ر000ر4 000ر100ر5 تائید دندانپزشک معتمد
ارسال رادیوگرافی قبل و پس از درمان 
شامل هزینه لابراتوار و دستمزد
12 هزینه یک واحد Analoque، Impression coping ، Abutment و غیره (طبق فاکتور تا سقف) 000ر000ر4 000ر000ر4 ارسال فاکتور به نام بیمار تا سقف
13 پروتز جایگزین شونده (پونتیک) هر واحد 000ر520ر2 000ر550ر3 تائید دندانپزشک معتمد
ارسال رادیوگرافی قبل و پس از درمان
14 اوردنچر روی دو واحد ایمپلنت هر فک - 000ر000ر22 تائید دندانپزشک معتمد 
شامل همه هزینه های مربوط به پروتز اعم از لابراتوار، بار، بال، دستمزد و غیره
15 اوردنچر روی سه واحد ایمپلنت هر فک - 000ر000ر25 تائید دندانپزشک معتمد 
شامل همه هزینه های مربوط به پروتز اعم از لابراتوار، بار، بال، دستمزد و غیره
16 اوردنچر روی چهار واحد ایمپلنت هر فک - 000ر000ر28 تائید دندانپزشک معتمد 
شامل همه هزینه های مربوط به پروتز اعم از لابراتوار، بار، بال، دستمزد و غیره


توضیحات: 
 

  • تائید اولیه دندانپزشک معتمد و ارسال رادیوگرافی قبل و پس از درمان الزامی می باشد.
     
  • ایمپلنت تاخیری شامل انجام پیوند در یک جلسه و کاشت ایمپلنت با تاخیری حداقل سه ماه می باشد.
     
  • هزینه ایمپلنت به همکاران دندانپزشکان عمومی فقط در شهرستانهایی که متخصص جراح فک و صورت، جراحی لثه و پروتز ندارند پرداخت می گردد.
شماره شناسه: 6004786
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت: