فهرست مطالب فهرست مطالب

تشکر و قدردانی اردیبهشت ماه 1392

تشکر و قدردانی اردیبهشت ماه 1392


تشکر و قدردانی اردیبهشت ماه 1392
بدینوسیله ازکلیه همکاران ونمایندگان ودوستان ارجمندی که با نصب پلاکارد، اهدای تاج گل، ارسال پیام تسلیت، تماس تلفنی و حضور در مراسم خاکسپاری و ختم مادر اینجانب شرکت و ابراز همدردی نموده اند تشکر و قدردانی نموده، از خداوند متعال برای کلیه عزیزان سلامتی و عمر باعزت مسئلت می نمایم.
سیدابراهیم بدری- دبیرخانه مرکزی
 

بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را به اطلاع همه دوستان و همکاران گرانقدری که در مراسم عزیز از دست رفته، اینجانب را مورد تفقد و عنایت قرار دادند، می رساند. امیدوارم که خداوند متعال همیشه و در همه حال موجبات رحمت و برکت را بر خود و خانواده های محترمتان فزونی بخشد
عزت   اله زنگنه
 

بدین وسیله از کلیه همکاران گرامی که با تشریف فرمائی خود در مراسم ختم پدر اینجانب شرکت فرموده و موجبات تسلی خاطر اینجانب را فراهم آوردند، صمیمانه سپاسگزاری می نمایم و امیدوارم خداوند توفیق عنایت فرماید تا شخصاً در مراسم شادی همه عزیزان جبران زحمت بنمایم.
علیرضا نجفی