تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تسویه و پرداخت مطالبات معوق در بخش بستری

تسویه و پرداخت مطالبات معوق در بخش بستری


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
شماره: 128154/93
موضوع: تسویه و پرداخت مطالبات معوق در بخش بستری
زمان اجرا: از تاریخ 27/02/1393
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

 با سلام و احترام
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت خواهشمند است دستور فرمائید جهت تسویه و پرداخت مطالبات معوق آن مرکز، لیست بیمه شدگانی که تا تاریخ 31/06/1392 از آن مرکز ترخیص و تاکنون هزینه های مربوطه از این شرکت دریافت نگردیده است، طی فرمتی با اطلاعات ذیل به این شرکت اعلام فرمائید.
1- نام و نام خانوادگی بیمار
2- شماره و تاریخ دبیرخانه بیمه ایران
3- شماره و تاریخ نامه مرجع
4- تاریخ بستری و ترخیص 
5- مبلغ درخواستی 

شماره شناسه: 5804080
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت:

جناب آقای ناظمی، مدیر محترم بیمه های اشخاص جهت استحضار