تحصیلات ، رانندگی و حوادث

تحصیلات ، رانندگی و حوادث


  • نویسنده:

    شیوا کریمی (کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

در یکی از شماره های روزنامه های همشهری ،‌ در صفحه 6 (صفحه اجتماعی) ، خبری با تیتر درشت چاپ شده بود که توجه مرا به خود جلب کرد : " 33 درصد رانندگان مقصر در تصادفات ، دارای مدرک سیکل هستند . "
این خبر از مصاحبه سردار "محمد رویانیان" با خبرنگار همشهری استخراج شده بود اما احتمالاً در انجام تحقیقات و ارائه آمار اشتباهی رخ داده است که قطعاً دست اندرکاران عرصه تحقیقات اجتماعی ، متوجه آن خواهند شد .
در واقع بین میزان تحصیلات و میزان تصادفات ، هیچ رابطه ای نمی تواند وجود داشته باشد . محقق محترمی که این تحقیق را در نیروی انتظامی به انجام رسانده است ، یک رابطه صوری را رابطه ای حقیقی فرض نموده است . آنچه باعث شده تا میزان تصادفات در میان رانندگان با مدرک دیپلم و پایین تر ، بیشتر از رانندگان دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس باشد ، شغل این افراد است نه میزان تحصیلات آنان . امکان اینکه فردی با مدرک دیپلم و پایین تر از آن ؛ راننده وانت بار ، تاکسی ، کامیون ، اتوبوس و مینی بوس باشد یا مسافر کشی کند ، بسیار بیشتر است تا فردی با مدرک لیسانس و فوق لیسانس .
وقتی هم شغل فردی رانندگی باشد ، احتمال بیشتری برای وقوع حوادث وجود دارد . اگر راننده ای با مدرک سیکل ، روزی هشت ساعت از وقت خود را در حال رانندگی در خیابان های شهر ،‌ صرف کند ؛ امکان وقوع تصادف برای او به مراتب بیشتر از فردی با مدرک فوق لیسانس است که حداکثر روزی یک ساعت در خیابان رانندگی می کند و مسیر بین خانه و محل کارش را می پیماید .
(شیوا کریمی (کارشناس ارشد مطالعات زنان از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) )
(روزنامه همشهری
(18/8/85))