تبیین اولویتهای بیمه ایران در همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی در مشهد

تبیین اولویتهای بیمه ایران در همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی در مشهد

تبیین اولویتهای بیمه ایران در همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی در مشهد

آقای پورکیانی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در همایش سراسری مدیران، سیاستها و اولویتهای شرکت را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، آقای پورکیانی در سخنان مبسوطی در همایش مدیران تصریح کرد: ارتقاء شفافیت و تاکید بر سلامت اداری، اصلاح پرتفوی و توسعه بیمه های زندگی، برنامه ریزی برای مدیریت ریسک و فرایندهای صدور و خسارت، افزایش فروش نقدی، کنترل وضعیت نقدینگی و پیگیری جدی وصول مطالبات و تحلیل نقطه سر بسری در شرکت و تعیین شاخصی برای حرکت هوشمندانه واحدهای اجرایی، مهمترین اولویتهای بیمه ایران درسال ۹۷ خواهند بود.

همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی بیمه ایران ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت در مشهد برگزار می شود.

منبع خبر: روابط عمومی