بیمه گذاری که 42 سال بدون تصادف رانندگی کرد نمونه شد

بیمه گذاری که 42 سال بدون تصادف رانندگی کرد نمونه شد

بیمه گذاری که 42 سال بدون تصادف رانندگی کرد نمونه شد

تهران-عزت مصروفی بیمه گذار بیمه ایران که 42 سال بدون تصادف رانندگی کرده است به عنوان بیمه گذارنمونه بیمه ایران دراستان فارس انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران،مصروفی نخستین بیمه نامه خود را دربیستم خرداد ماه سال 1352از بیمه ایران به مبلغ دو هزار و 160 ریال خریداری کرد.

وی که بازنشسته وزارت آموزش و پرورش و ساکن شیراز است تازه ترین بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل خود را دراول مرداد ماه سال جاری از بیمه ایران با تخفیف 70 درصدی طبق ماده 12 آیین نامه بیمه مرکزی ، به میزان سه میلیون و 219 هزار و300 ریال تهیه و آن را تحت پوشش خدمات بیمه ای بیمه ایران قرار داد.

مسوولان بیمه ایران استان فارس به منظورتجلیل از وی این بیمه گذاررا به شعبه مرکزی شیراز دعوت و از وی تقدیر کردند.

ماده 12 تصویب نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف درحق بیمه شخص ثالث مصوبه هشتم اسفندماه سال 89 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی اشاره دارد درصورتیکه در مدت بیمه خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود بیمه گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه به شرح زیر تخفیف هایی در حق بیمه مربوطه اعمال نمایند.

براساس این آیین نامه، بیمه گر باید درسال دوم 10 درصد،درسال سوم 15 درصد،درسال چهارم 20 ،درسال پنجم 30 ،درسال ششم 40 ،درسال هفتم 50 ،درسال هشتم 60 و در سال نهم و به بالا 70 درصد به بیمه گذاران خود تخفیف ارائه کند.