اصطلاحات بیمه ای

بیمه کارکنان دولت

بیمه کارکنان دولت


کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول استخدام کشوری، شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، قضات، کادر هیئت‌های علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بانکها و شرکتهای بیمه ، شهرداریها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مؤسسات وابسته به دولت که بنحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می‌نمایند و مؤسسات می‌توانند تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار گیرند.
این بیمه نامه خطراتی همچون نقص عضو کلی،جزئی و فوت در اثر حادثه را تحت پوشش قرار می دهد.

براساس مصوبه شماره5024/ت/253 مورخ 11/4/67 هئیت محترم وزیران، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول استخدام کشوری، شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، قضات، کادر هیئت‌های علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، بانکها و شرکتهای بیمه ، شهرداریها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مؤسسات وابسته به دولت که بنحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده می‌نمایند و مؤسسات می‌توانند تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار گیرند. به همین منظور قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت طی شماره17382ت/12مورخ28/8/67 فیمابین شرکت بیمه ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور منعقد گردیده است.
موضوع بیمه این قرارداد: عبارتند از بیمه عمر(فوت به هرعلت) و حوادث ناشی از کار و غیر کار در تمام ساعات شبانه روز در داخل و خارج کشور و در مقابل خطرات فوت و نقص عضو می‌باشد.
نکته مهم در بیمه نامه های حوادث آن است که سرمایه هزینه پزشکی نمی تواند از %10 سرمایه فوت و نقص عضو بیشتر باشد.
سقف سنی در این نوع بیمه نامه ها 75 سال بوده و برای بیمه شدگان بالاتر از 75 سال به ازاء هرسال %10 حق بیمه اضافه از بیمه شدگان اخذ می گردد. در این نوع بیمه نامه معاینات پزشکی برای بیمه شدگان وجود ندارد. اما اعمال مدیریت ریسک بر عهده مدیران و روسای شعب می باشد.

تمام اقشار جامعه بدون محدودیتی می توانند از انواع بیمه نامه های حوادث گروهی استفاده نمایند.
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد: در بیمه نامه های حوادث علاوه بر خطرات فوق خطرات اضافی نیز پوشش داده می شود برای مثال یک خلبان که طبقه 5 مشاغل و نرخ 3 می باشد و فعالیت دیگری مانند سوارکاری انجام می دهد فعالیت دوم را از طبقه اول و %20 حق بیمه اضافی محاسبه و منظور می گردد. همین طور در بیمه نامه گروهی برای یک شرکتی که برخی از پرسنل آن موتورسوار می باشند نیز خطر اضافی منظور می گردد.
هر بیمه شده می تواند دو نوع درخواست بیمه نامه داشته باشد.
 1. غرامت فوت و نقص عضو
 2. غرامت فوت و نقص عضو به همراه هزینه پزشکی
 • شرایط فسخ بیمه نامه حوادث :
  • از طرف بیمه گر : در این حالت حق بیمه به صورت روز شمار محاسبه و اعمال می گردد.
  • از طرف بیمه گزار : در این صورت حق بیمه براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و اعمال می گردد. (براساس لیست صفحه 9 تعرفه حوادث).
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
مدارک جهت صدور بیمه نامه تنها کارت ملی یا شناسنامه جهت احراز هویت بیمه شده جهت صدور بیمه نامه می باشد. ابتدا می بایستی فرم پیشنهاد را تکمیل و براساس آن توسط سیستم بیمه نامه صادر می گردد. در بیمه نامه های گروهی لیست اسامی بیمه شدگان توسط بیمه گزار ارائه می گردد.

حداقل تعهدات معادل ده میلیون ریال می باشد و حداکثر تعهدات براساس حدود اختیارات شعب و بیش از حدود اختیارات با مجوز مدیریت های مافوق انجام می پذیرد.

برای بیمه نامه های حوادث گروهی تخفیفاتی اعمال می گرددو این تخفیف تا %25 و براساس تعرفه بیمه حوادث قابل اعمال می باشد. ضمن این که برای هزینه های پزشکی نیز تخفیفی وجود دارد که برای بیمه شدگانی است که بیمه گر اول داشته باشند.

این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
 • برای سرمایه 3 میلیون تومانی سال 8.100 تومان
 • برای سرمایه 2 میلیوت تومانی سال 14.400 تومان
به منظور ایجاد هر نوع تغییر در قرارداد بیمه، الحاقی صادر می‌شود. بیمه‌گزار درخواست خود را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه تحویل داده و کارشناس اداره صدور با توجه به توافق‌نامه منعقد شده بین بیمه ایران و سازمان آموزش و پرورش اقدام به ثبت تغییرات می‌نماید که ممکن است منجر به افزایش و یا کاهش حق‌بیمه گردد. چنانچه درخواست صدور الحاقی از طرف بیمه‌گر باشد، درخواست خود را طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.
 • مدارک مورد نیاز برای الحاقیه:

  • نامه درخواست تغییر بیمه‌گزار
  • نامه بیمه‌گر مبنی بر صدور الحاقی
  • چک حق‌بیمه
 • شرح فرآیند صدور الحاقی:


  الحاقی‌ها به سه گروه کلی الحاقی اضافی، الحاقی برگشتی و الحاقی بدون بار مالی طبقه‌بندی می‌شوند. هر گونه تغییر در مفاد قرارداد که منجر به افزایش حق‌بیمه گردد،‌ در قالب الحاقی اضافی و هر گونه تغییر که باعث کاهش حق‌بیمه گردد،‌ در قالب الحاقی برگشتی منظور می‌شود. در برخی موارد ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در این صورت حق بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
  در بیمه‌های حوادث تغییرات می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
  • الحاقی اضافی

  • الحاقی برگشتی

   1. این فرآیند با دریافت درخواست بیمه‌گزار مبنی بر تغییر قراردادبیمه آغاز می‌شود.
   2. نامه درخواست از بیمه‌گزار دریافت می‌شود که شامل اطلاعات تغییر مورد درخواست می‌باشد.
   3. در صورتی که تغییر مورد درخواست بیمه‌گزار افزایش تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش بیمه باشد:
    • بیمه‌گزار لیست اسامی افراد جدید را برای اداره صدور ارسال می‌نماید
    • مبلغ دقیق حقبیمه محاسبه شده، برای بیمه‌گزار ارسال می‌شود.
    • با دریافت چک حقبیمه از بیمه‌گزار، قبض رسید در چهار برگ تنظیم می‌شود.
    • الحاقی اضافی صادر و شماره الحاقی در دفتر الحاقی‌ها ثبت می‌شود و برای بیمه‌گزار ارسال می‌گردد.
   4. در صورتی که تغییر مورد نظر بیمه‌گزار کاهش تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش بیمه باشد:
    • بیمه‌گزار درخواست حذف پوشش بیمه‌ای را برای بیمه‌گر ارسال می‌کند.
    • اداره صدور بیمه‌نامه‌های حوادث و تحصیلی درخواست را بررسی نموده و حقبیمه برگشتی را با توجه به دستور‌العمل بیمه‌های تحصیلی محاسبه می‌نماید.الحاقی برگشتی صادر و شماره الحاقی در دفتر الحاقی‌ها ثبت می‌شود و برای بیمه‌گزار ارسال می‌شود.
   5. در صورتی که درخواست بیمه‌گزار ابطال قرارداد باشد:
    • بیمه‌گزار درخواست ابطال را برای بیمه‌گر ارسال می‌نماید.
    • اداره صدور بیمه‌نامه‌های حوادث و تحصیلی درخواست را بررسی کرده و مبلغ برگشتی حقبیمه را براساس زمان باقی مانده از بیمه و با توجه به تعرفه بیمه حوادث محاسبه می‌نماید.
    • الحاقی برگشتی صادر و شماره الحاقی در دفتر الحاقی‌ها ثبت می‌شود و برای بیمه‌گزار ارسال می‌شود.
   گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌های صادر شده و رونوشت دفتر الحاقی‌ها و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌ها
   • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌ها
   • اداره کل بیمه‌های اشخاص: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌ها
   بعد از صدور هر الحاقی و در پایان ماه، مشخصات آن در برنامه اطلاعاتی سامان نیز ثبت می‌گردد.
جهت تمدید این بیمه نامه هر ساله افزایش و کاهش سرمایه طبق مصوبه هیئت دولت در تاریخ 29/12اعلام می شود
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسش ها و پاسخ ها

برای پرداخت غرامت از محل بیمه نامه‌های حوادث می‌بایست تقاضا و یا اعلام خسارت بیمه گزار و یا بیمه شده و یا زیاندیدگان با قید تاریخ حادثه و ساعت وقوع آن و نیز شرح کامل حادثه، ابتدا در دفتر ثبت نامه دبیرخانه درج شده و سپس در دفتر اعلام خسارت مطابق دستور پیوست ثبت و آنگاه تشکیل پرونده گردد.
برای تشکیل دادن پرونده، ابتدا می‌بایست یک برگ پوشه که حاوی اطلاعات، شماره ردیف(پرونده)، نام بیمه شده، نام بیمه گزار و شماره قرارداد باشد، در نظر گرفته و برگ اعلام خسارت اولین برگ پرونده تلقی گردد و سپس مدارک ضروری به ترتیب و پشت نمره شده در پوشه مورد نظر قرار دهیم.
پس از تشکیل پرونده مهمترین برگ ضروری، برگ استعلام یا تائیدیه قرارداد می‌باشد که می‌بایست توسط واحدهای صدر و صادر و حاوی اطلاعات بشرح زیر باشد:

 1. مدت اعتبار بیمه نامه با قید تاریخ شروع و انقضاء پوشش بیمه شده که می‌بایستی تاریخ حادثه در خلال مدت پوشش بیمه‌ای باشد.
 2. شخص حادثه دیده، بیمه شده قرارداد باشد.(در صورت امکان با درج مشخصات شناسنامه ای).
 3. حق بیمه حتماً قبل از حادثه پرداخت شده باشد و در ضرب الاجل تعیین شده.
 4. تعهدات شرکت با ذکر نوع تعهد و میزان تعهد درج گردد.

جهت بررسی و پرداخت هر نوع غرامت از محل قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت مدارک مشترکی بشرح زیر نیاز می‌باشد، بدیهی است برحسب اینکه غرامت فوت به علت بیماری و یا حادثه و یا نقص عضو در اثر حادثه باشد، مدارک اختصاصی مربوط به آن غرامت، به اوراق پرونده که متعاقباً اعلام می‌گردد. اضافه خواهد شد.

 1. آخرین حکم کارگزینی صادر شده به تاریخ قبل از فوت.
 2. آخرین فیش حقوقی و یا لیست حقوقی جمعی ماه قبل از فوت بیمه شده که شامل سرفصلهای مختلف حقوق و مزایا باشد.
 3. گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی.
 • چنانچه موضوع رسیدگی به غرامت، پرداخت سرمایه بیمه عمر باشد(فوت به هر علت) علاوه بر مدارک مشترک فوق الذکر، اخذ رونوشت خلاصه فوت صادره اداره ثبت احوال ضروری می‌باشد، و در صورتی که فوت در اثر حادثه باشد، علاوه بر آن گزارش مشروح حادثه منجر به فوت توسط مراجع ذیصلاح نیاز می‌باشد.
 • در صورتی که موضوع رسیدگی به پرونده، پرداخت غرامت نقص عضو باشد، علاوه بر مدارک مشترک اخذ مدارک بشرح زیر ضرورت دارد:
  1. گزارش مشروح حادثه
  2. گواهی اولین مراجع درمانی
  3. گواهی پزشک معالج مبنی بر اتمام معالجات و وجود نقص عضو.
  4. چنانچه بیمه شده در حین مبادرت به رانندگی در حادثه موثر در بروز نقص عضو باشد، ارائه گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مورد نظر الزامی می‌باشد.
 1. در صورتی که بیمه شده در اثر عوامل مورد تعهد فوت نماید، سرمایه بیمه عمر پس از کسر بدهی حق بیمه احتمالی سال فوت در وجه بیمه گزار پرداخت می‌گردد.
 2. در صورتی که بیمه شده در اثر یکی از حوادث مورد تعهد دچار نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم و کامل در اثر حادثه گردد. غرامت نقص عضو طبق جدول نقص عضو مندرج در ماده ششم قرارداد محاسبه می‌گردد.
  بدیهی است جهت محاسبه غرامت نقص عضو می‌بایست میزان نقص عضو تعیین شده را نسبت به کل بدن برآورد کرده و پس از تائید پزشک معتمد شرکت در سرمایه مورد عمل ضرب نموده و مبلغ قابل پرداخت را محاسبه نمائیم.
تذکر یک: در بیمه حوادث کارکنان، دولت غرامت نقص عضو و یا از کارافتادگی ناشی از بیماری در تعهد نمی‌باشد.
تذکر دو: نقص عضو و یا از کارافتادگی ناشی از زمین لرزه و آتش فشان و یا هرگونه تشعشع مواد رادیو اکتیو(مگر آنکه ناگهانی و در ارتباط مستقیم با شغل بیمه شده باشد)، انفجارات اتمی و هیدروژنی و نوتروژنی در تعهد نمی‌باشد.
 • مدارک مورد نیاز:

  • در صورت نقص عضو:

   1. نامه اعلام خسارت
   2. گزارش مشروحه حادثه
   3. گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر شرح صدمات وارده
   4. گواهی نهایی پزشک معالج مبنی بر اتمام درمان و عوارض به جا مانده
   5. کپی شناسنامه بیمه شده
  • در صورت داشتن هزینه پزشکی:

   1. نامه اعلام خسارت از طرف بیمه گزار
   2. گزارش شرح حادثه
   3. اصل صورتحساب هزینه های درمانی
   4. گواهی پزشک معالج
   5. کپی شناسنامه بیمه شده
  • در صورت فوت:

   1. نامه اعلام خسارت از طرف بیمه گزار
   2. گواهی فوت که توسط پزشک معالج، بیمارستان یا پزشکی قانونی صادر می شود.
   3. گواهی فوت که توسط اداره ثبت احوال صادر می شود.
 • شرح فرآیند:

  1. مراجعه کننده فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را به پیوست اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مذکور در آن به کارشناس اداره خسارت قراردادهای درمان گروهی ارائه می‌نماید.
   پیوستهای فرم عبارتند از:
   • آخرین حکم کارگزینی قبل از وقوع حادثه
   • آخرین فیش حقوق و یا لیست حقوق ماه قبل از وقوع حادثه (شامل سرفصل‌های حقوق و مزایا)
   • گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر اتمام معالجات و وجود نقص عضو (در صورت بروز نقص عضو)
   • گزارش مشروح حادثه توسط مرجع صلاحیت‌دار
   • گواهینامه مجاز رانندگی متناسب با وسیله نقلیه (در صورت فوت و یا نقص عضو بیمه‌شده در زمان رانندگی)
   • مدارک درمان در اولین مرجع درمانی (در ثورت بروز نقص عضو)
   • مدارک مستند فوت بیمه‌شده (در صورت بروز فوت در اثر حادثه)
  2. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت کامل بودن مدارک را کنترل و فرم "فرم اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را امضا می‌نماید.
   مواردی که باید کنترل شود:
   • فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" باید در دبیرخانه اداره بیمه ثبت شده باشد.
   • تاریخ اعلام خسارت باید حداکثر 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد.
   • مدارک تحویل شده کامل و بدون خط خوردگی باشند.
  3. دفتر اعلام خسارت بررسی می‌شود:
   • اگر پرداخت به این خسارت قبلاً صورت گرفته باشد،‌ طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گر رسانده و پرونده بسته می‌شود.
   • اگر قبلاً پرداختی صورت نگرفته است، گام 4.
  4. فرم وارد شده در دفتر اعلام خسارت ثبت می‌گردد.
  5. در صورتی که نقص عضو رخ داده باشد.
   • کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت فرم "گواهی پزشک معالج" را به بیمه‌شده تحویل داده و برای تایید نقص عضو، وی را به پزشک معتمد ارجاع می‌دهند.
   • بیمه‌شده‌ فرم تکمیل شده گواهی پزشک معالج را به اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تحویل می‌دهد.
   • کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت با توجه به تایید پزشک معتمد و دستورالعمل اجرائی موضوع بند 7 تصویب‌نامه شماره 5024/ت/253 مورخه11/4/1367 هیات وزیران خسارت نقص عضو بیمه‌شده را محاسبه می‌نماید.
   • حواله‌های پرداختی به بیمه‌شده با توجه به دفتر صدور حواله‌ها بررسی شده و سقف مجاز پرداخت به بیمه‌شده در سال جاری محاسبه می‌گردد.
   • مبلغ مجاز پرداخت به بیمه‌شده محاسبه می‌شود. (می‌نیمم مبلغ محاسبه شده با توجه به بخشنامه و سقف مجاز پرداخت به بیمه‌شده می‌باشد.)
   • گام 6.
  6. تاریخ پرونده مجدداً کنترل می‌شود.
   • چنانچه پرونده بدون تاخیر اعلام شده باشد (تاریخ اعلام خسارت کمتر از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد)
    • گام 7.
   • درصورتی که پرونده با تاخیر اعلام شده باشد (تاریخ اعلام خسارت بیش از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد)
    • فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت به مدیریت مجتمع" توسط کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تکمیل و مهر و امضا می‌گردد.
    • اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت قسمت‌هایی از فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت به مدیریت مجتمع" را تکمیل و به‌همراه پرونده مربوطه برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌نماید.
    • کمیسیون داخلی اداره کل اشخاص با حضور رئیس اداره کل اشخاص، معاون اداره کل اشخاص، معاونت خسارت اداره کل اشخاص، رئیس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تشکیل و در مورد پرونده تصمیم‌گیری می‌شود.
    • در صورتی که کمیسیون با پرداخت مخالفت نماید، دلیل مخالفت بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر، پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌شده/ بیمه‌گزار رسانده می‌شود.
     • در صورتی که کمیسیون با پرداخت موافقت نماید، دلیل موافقت و مبلغ خسارت مورد توافق بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر می‌گردد
     • اگر تاخیر کمتر از 9 ماه باشد، گام 7.
     • اگر تاخیر بالای 9 ماه باشد، پرونده به همراه نامه‌ای برای مدیریت ستاد اشخاص ارسال می‌شود.
     • در صورت مخالفت مدیریت ستاد اشخاص،‌ پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌شده/ بیمه‌گزار رسانده می‌شود.
     • در صورت موافقت مدیریت ستاد اشخاص، گام 7.
  7. شماره قرارداد در دفتر ارسال مراسلات ثبت می‌شود.
  8. فرم مذکور و مدارک پیوست آن همراه با دفتر ارسال مراسلات برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود.
  9. اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت پس از تکمیل قسمت پایین فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت"، آن را برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌نماید.
  10. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت اطلاعات زیر را در فرم مذکور تکمیل نموده و آن را به تایید رئیس اداره می‌رساند:
   • میزان نقص عضو
   • مبلغ غرامت نقص عضو
  11. فرم "حواله پرداخت خسارت" در سه برگ و با مبلغ تایید شده در فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" صادر می‌شود.
   حواله پرداخت خسارت در سه نسخه زیر توزیع می‌گردد:
   • یک نسخه از آن به همراه مدارک هزینه‌های صورت گرفته در پرونده پرداخت خسارت بیمه‌شده بایگانی می‌گردد.
   • نسخه دیگر آن به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • نسخه دیگر آن بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  12. شماره حواله پرداخت خسارت در دفتر صدور حواله‌های خسارت بیمه عمر کارکنان دولت ثبت می‌گردد.
  13. حواله پرداخت توسط کارشناس اداره خسارت مهر و امضا می‌شود.
  14. گیرنده حواله نسخه سوم حواله پرداخت را به منظور تایید دریافت حواله امضا می‌نماید.
  15. دو برگ حواله پرداخت خسارت به بیمه‌گزارتحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار چک خود را دریافت نماید.
  16. گزارش‌های زیر به صورت ماهانه تنظیم شده و برای ادارات مربوطه ارسال می‌شود:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش ریز هزینه‌های پرداخت شده به تفکیک قرارداد به پیوست حواله‌های صادر شده
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش ریز هزینه‌های پرداخت شده به تفکیک قرارداد به پیوست حواله‌های صادر شده
   • اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌ها: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
  17. بعد از پرداخت خسارت و در پایان ماه، اطلاعات پرونده خسارت در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌گردد.