بیمه های مسئولیت

بیمه های مسئولیت


 • ویژگی بارز "بیمه مسئولیت مدنی" ارتباط و پیوند آن با مسئله "مسئولیت مدنی" است که از مباحث مهم حقوق مدنی می باشد. به همین جهت برای سهولت درک بیمه مسئولیت لازم است مفهوم مسئولیت مدنی و انواع مختلف آن مورد بحث قرار گیرند...

  • نویسنده:

   محمد حیدری

  • سال انتشار:

   1381

  • ناشر:

   مرکز آموزش بیمه ایران

  • مولف:

   محمد حیدری

  • تعداد صفحات:

   209

  • فایل پیوست: دریافت فایل