اصطلاحات بیمه ای

بیمه نامه کشتی و شناور (‌ مسئولیت شناورها)

بیمه نامه کشتی و شناور (‌ مسئولیت شناورها)


علاوه بر خطراتی که بدنه و ماشین‌آلات را تهدید می‌کند صاحبان شناورها به واسطه نوع فعالیت خویش مسئول حفظ سلامت کارکنان و وسایل آنها و محمولات مورد حمل نیز می‌باشند. به منظور جلوگیری از ضرر مالکان و برای ایجاد اطمینان در سفرهای دریایی کلوپ‌هایی تاسیس شده‌اند که به کلوپ‌های (پی اند آی) معروف می‌باشند که در سطح جهان دارای فعالیت بسیار گسترده‌ای بوده و خساراتی را که ناشی از مسئولیت مالکان می‌باشد را پوشش می‌دهند.
کلیه مالکان کشتی ها در قبال سلامت کارکنان و وسایل آنها و محمولات مورد حمل به این بیمه نامه نیاز دارند.
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 • آسیب احتمالی به سایر شناورهاو یا اسکله و سکوهای مستقر در دریا
 • آلودگی آب ها
جهت اطلاع از شرایط عمومی رجوع شود به شرایط عمومی بیمه نامه. مشاهده شرایط عمومی بیمه نامه
به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق های بازرگانی کشورها تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است. مشاهده اصطلاحات بیمه ای
برای این بیمه نامه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 1. مشتری برحسب نیاز "فرم پیشنهاد بیمه کشتی" را مبنی بر صدور بیمه‌نامه‌های دریایی تکمیل و مهر و امضاء می‌کند.
 2. پس از دریافت فرم پیشنهاد بیمه کشتی، نرخ تعیین شده توسط اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی توسط نامه ای به مشتری ابلاغ می شود.
 3. در صورت تائید نرخ، مشتری در قالب نامه‌ای تائیدیه آنرا به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اعلام می‌کند.
 4. پس از دریافت تائیدیه، رئیس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای به یکی از شرکت‌های پیمانکار، درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید از کشتی یا شناور را می‌کند.
 5. کارشناس فنی به همراه یکی از کارشناسان اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، بازدیدی از محل به عمل آورده و براساس آن "گزارش بازدید" را تهیه و به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد
 6. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی و براساس آن حق‌بیمه را محاسبه و طی نامه ای به مشتری اعلام نموده و درخواست پرداخت آن را می‌نماید.
 7. مشتری یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد و یا "چک" مبلغ حق‌بیمه را ارائه می‌دهد. پرداخت حق‌بیمه به‌صورت اقساط نیز ممکن می‌باشد که در این صورت طی توافق صورت گرفته بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار تعداد و مبلغ اقساط تعیین و به بیمه‌گزار اعلام می‌گردد.
 8. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، "گواهی دریافت حق‌بیمه" را به مشتری تحویل می‌دهد.
 9. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
 1. فرم پیشنهاد بیمه کشتی
 2. فیش نقدی
 3. گواهی دریافت حق‌بیمه
 4. بیمه‌نامه دریایی
مدت اعتبار برای بیمه‌‌‌های دریایی حداکثر به مدت یک سال می‌باشدکه از زمان پرداخت اولین قسط و یا پرداخت کل حق بیمه توسط بیمه‌گر آغاز می‌گردد.همچنین مدت بیمه می‌تواند برای یک سفر نیز در نظر گرفته شود.
این بیمه نامه را می توان از مجتمع تهیه نمود.
جهت مشاهده نمونه فرم پیشنهاد بیمه نامه بر روی لینک مقابل کلیک نمایید. مشاهده فرم پیشنهاد بیمه نامه
این بیمه نامه صرفاً با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
 • مدارک مورد نیاز
  1. فرم پیشنهاد بیمه کشتی
  2. نامه اعلام نرخ به مشتری
  3. نامه تائیدیه نرخ بیمه‌گزار به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگان
  4. گزارش بازدید اولیه
  5. فیش واریزی
  6. چک
  7. گواهی دریافت حق‌بیمه
  8. بیمه‌نامه دریایی
  9. کتابچه (log )کشتی که جزییات سفرهای کشتی در آن ثبت می‌شود.
  10. گواهی قابلیت دریانوردی کشتی
  11. گواهی کلاس کشتی
  12. گواهی صلاحیت خدمه کشتی
 • شرح فرآیند
  1. مشتری برحسب نیاز "فرم پیشنهاد بیمه کشتی" را مبنی بر صدور بیمه‌نامه‌های دریایی تکمیل می‌کند
  2. مشتری فرم را مهر و امضا می‌نماید.
  3. پس از دریافت فرم پیشنهاد بیمه کشتی، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی فرم را بررسی کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن، نرخ را تعیین می‌نماید.
  4. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی نرخ تعیین شده را در قالب نامه‌ای به مشتری ابلاغ می‌نماید.
  5. در صورت تائید نرخ، مشتری در قالب نامه‌ای تائیدیه آنرا به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اعلام می‌کند.
  6. پس از دریافت تائیدیه، رئیس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای به یکی از شرکت‌های پیمانکار، درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید از کشتی یا شناور را می‌کند.
  7. کارشناس فنی به همراه یکی از کارشناسان اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، بازدیدی از محل به عمل آورده و براساس آن "گزارش بازدید" را تهیه و به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد.
  8. "گزارش بازدید شامل اطلاعات زیر است:
   • وضعیت ظاهری شناور
   • بررسی سیستمهای نصب شده بر روی شناورها و صحت آنها
   • کتابچه (log )کشتی که جزییات سفرهای کشتی در آن ثبت می‌شود.
   • گواهی قابلیت دریانوردی کشتی
   • گواهی کلاس کشتی
   • گواهی صلاحیت خدمه کشتی
  9. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی و براساس آن حق‌بیمه را محاسبه می‌نماید.
  10. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای حق‌بیمه را به مشتری اعلام کرده و درخواست پرداخت آن‌را می‌نماید.
  11. مشتری یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد و یا "چک" مبلغ حق‌بیمه را ارائه می‌دهد.پرداخت حق‌بیمه به‌صورت اقساط نیز ممکن می‌باشد که در این صورت طی توافق صورت گرفته بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار تعداد و مبلغ اقساط تعیین و به بیمه‌گزار اعلام می‌گردد.
  12. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، "گواهی دریافت حق‌بیمه" را در چهار نسخه زیر صادر و به مشتری تحویل می‌دهد:
   • نسخه اول مخصوص مشتری می‌باشد
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم و چهارم برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری می‌باشد. در صورتی‌که توسط نمایندگی صادر شده باشد، یک نسخه از آن برای نمایندگی ارسال می‌شود.
  13. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
  14. پس از آن، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "بیمه‌نامه دریایی" را صادر و نسخه اول آن‌را تمبر و مهر می‌زند.بیمه‌نامه دریایی در نسخه‌های زیر صادر و توزیع می‌شود:
   • نسخه اول آن نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
   • نسخه دوم آن در اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی می‌شود.
   • نسخه سوم و چهارم در پایان ماه به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌شوند.
   • در صورتی که بیمه‌نامه توسط شبکه فروش صادر شده باشد، نسخه پنجم آن برای آنها ارسال می‌شود.
  15. در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات را دربرنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌نماید
در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌نماید
پس از صدور بیمه‌نامه و ارائه آن به بیمه‌گزار، ممکن است تغییراتی در مواردی که در بیمه‌نامه ذکر گردیده است به‌وجود آید؛ از این‌رو نیاز به صدور الحاقی می‌باشد. در این فرآیند، مراحل صدور الحاقی برای بیمه‌نامه‌های دریایی و شرایط افزایش یا کاهش تعهدات مالی آن آورده شده است.
 • انواع الحاقی
  1. الحاقی تغییر نام:
  2. الحاقی افزایش/ کاهش سرمایه: در صورتی‌که به عللی ارزش وسیله پرنده (انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوقسبک) افزایش یا کاهش یابد، با اعلان کتبی از بیمه‌گزار، بیمه‌گر می‌بایست نسبت به صدور الحاقی اقدام نماید. مبلغ اضافی و یا برگشتی حق‌بیمه از حاصلضرب مابه‌التفاوت مبلغ بیمه شده در نرخ حق‌بیمه بدست خواهد آمد
  3. الحاقی ابطال بیمه‌نامه:
  4. الحاقی تمدید بیمه‌نامه:
  5. الحاقی تمدید مدت اعتبار:
  6. الحاقی بدون بار مالی: گاهی اوقات لزوم پاره‌ای اصلاحات و تغییر در مفاد بیمه‌نامه به منظور انطباق بیمه‌نامه با اسناد و مدارک ضروری به نظر می‌رسد، بدون آنکه موجب افزایش و یا کاهش تعهدات بیمه‌ای گردد. در این صورت با صدور الحاقی، تغییرات مربوطه حسب مورد به عمل می‌آید که فقط واحد صادر کننده بیمه‌نامه مجاز به صدور الحاقی مرتبط با آن بیمه‌نامه می‌باشد.
 • مدارک مورد نیاز برای الحاقیه:
  1. درخواست بیمه‌گزار مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید بیمه‌نامه
  2. تاییدیه کتبی و رسمی بانک ذی‌نفع مبنی بر عدم استفاده از بیمه‌نامه
  3. فیش نقدی
  4. پرونده صدورالحاقی
 • شرح فرآیند صدور الحاقیه:
  1. بیمه‌گزار درخواست خود را مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید بیمه‌نامه به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارائه می‌دهد. درصورتیکه درخواست تغییر و یا ابطال بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر باشد، درخواست خود را طی نامه به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند
  2. با توجه به بار مالی الحاقی، حالت‌های زیر اتفاق می‌افتد:
   • الحاقی بار مالی نداشته باشد
   • الحاقی بار مالی داشته باشد،در این حالت، به سه صو
 1. بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره‌کل خسارت کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارسال می‌کند.
 2. سپس کارشناس بازدید، از محل بازدیدی به‌عمل آورده و خسارت وارده را برآورد می‌کند.
 3. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری، "حواله خسارت بیمه باربری" را صادر کرده و به بیمه‌گزار تحویل می دهد.
 4. بعد از تحویل حواله خسارت بیمه دریایی به بیمه‌گزار، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "رسید دریافت چک" را تکمیل و به بیمه‌گزار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد.
 5. بیمه‌گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید
 6. بیمه‌گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره ‌کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
 7. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه‌گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
 • مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت
  1. نامه‌ بیمه‌گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
  2. دفتر ثبت خسارت
  3. کپی بیمه‌نامه دریایی
  4. فرم صورت محاسبه خسارت بیمه کشتی
  5. حواله خسارت بیمه کشتی
  6. رسید دریافت چک
  7. عکس‌های تهیه شده از حادثه
 • مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده
  1. گواهی قابلیت دریانوردی کشتی
  2. گواهی کلاس کشتی
  3. گواهی صلاحیت خدمه کشتی
شرایط خاصی برای این نوع بیمه نامه تعیین نگردیده است.
 • مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت
  1. نامه‌ بیمه‌گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
  2. دفتر ثبت خسارت
  3. کپی بیمه‌نامه دریایی
  4. فرم صورت محاسبه خسارت بیمه کشتی
  5. حواله خسارت بیمه کشتی
  6. رسید دریافت چک
  7. عکس‌های تهیه شده از حادثه
 • شرح فرآیند
  1. بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره‌کل خسارت کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارسال می‌کند. در این نامه، اطلاعات زیر می‌بایست درج شده باشد:
   • شماره بیمه‌نامه
   • نوع خسارت
   • محل وقوع خسارت
  2. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات نامه را در "دفترثبت خسارت" ثبت می‌نماید.
  3. بازخوانی پرونده صدور: اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات موجود در بیمه‌نامه دریایی مرتبط را بررسی می‌نماید..اداره خسارت بیمه‌نامه‌های دریایی نامه‌ای‌ مبنی بر تکمیل مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده خسارت به بیمه‌گزار ارسال می‌کند.مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده شامل موارد زیر می‌باشد:
   1. گواهی قابلیت دریانوردی کشتی
   2. گواهی کلاس کشتی
   3. گواهی صلاحیت خدمه کشتی
  4. رئیس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، طی نامه‌ای به یکی از شرکت‌های پیمانکار، درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید از محل حادثه را ارسال می‌نماید.
  5. کارشناس فنی به همراه یکی از کارشناسان اداره، از محل بازدیدی به‌عمل آورده گزارش و عکس‌های گرفته شده را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد.
  6. پس از تکمیل مدارک و بررسی گزارش، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "فرم صورت محاسبه خسارت بیمه کشتی" را تکمیل می‌کند.
  7. در صورتی‌که بیمه‌گزار حق‌بیمه را طبق توافق‌های به عمل آمده، پرداخت نکرده باشد، بیمه‌نامه از اعتبار ساقط است و خسارتی پرداخت نخواهد شد.
  8. براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه کشتی، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "حواله خسارت بیمه دریایی" را صادر کرده و اطلاعات آن را در "دفتر ثبت خسارت" ثبت می‌نماید.حواله خسارت بیمه دریایی در 5 نسخه زیر توزیع می‌شود:
   • یک نسخه در اختیار بیمه‌گزار قرار می‌گیرد.
   • یک نسخه به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • سه نسخه دراداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی می‌شود.
  9. بعد از تحویل حواله خسارت بیمه دریایی به بیمه‌گزار، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "رسید دریافت چک" را تکمیل و به بیمه‌گزار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد. این رسید در سه نسخه زیر تهیه می‌شود:
   • نسخه اول برای بیمه‌گزار
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم در اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی می‌شود.
  10. بیمه‌گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید.
  11. بیمه‌گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره ‌کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
  12. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه‌گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
  13. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه‌گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
  14. در پایان ماه اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات خسارت را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند.
  15. در صورتی‌که پرونده خسارت قابل جبران باشد (قابل ریکاور شدن باشد)، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی پرونده را جهت ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارسال می‌نماید
 • کارشناسی خسارت:
  • کارشناسی باتوجه به میزان خسارت وارده و در حدود اختیارات شعبه انجام شود. چنانچه میزان خسارت وارده بیشتر از اختیارات شعبه پیش بینی و برآورد گردید، صرفاً نسبت به تهیه صورتجلسه مقدماتی اقدام و بازدید نهایی موکول به اعزام کارشناس منتصب از سوی این مدیریت خواهد بود؛
  • با توجه به نوع کالای بیمه شده و خسارت وارده، کارشناسی در حدود تخصص و توان فنی کارشناس (اعم از کارمندان شرکت یا کارشناسان فنی آزاد که الزاماً بایستی با دفتر حقوقی شرکت و ازطریق شورای فنی قرارداد تنظیم نموده باشند و یا کارشناسان آزاد دادگستری و یا شرکت های مستقل و معتبر بین المللی) باید انجام شود.
  تبصره: تنها آن دسته از کارشناسان آزاد (متخصص و غیر شاغل در شرکت) مجاز به انجام کارشناسی برای شرکت و دریافت حق الزحمه می باشند که حکم کارشناسی آنان قبلاً توسط شورای فنی برای آنان صادر و به ادارات و شعب مربوطه ابلاغ گردیده باشد. بنابراین استفاده از کارشناسان فاقد حکم کارشناسی، از وجاهت قانونی لازم برخوردار نبوده و نمی تواند منشأ رسیدگی به خسارات صورتجلسه شده قرار گیرد.
 • صورتجلسه کارشناسی :
  به منظور تسهیل در امر کارشناسی و رسیدگی به پرونده های خسارت، فرم صورتجلسه پیوست حاوی حداقل اطلاعات مورد بیمه خسارت دیده و فرم گزارش ارسال می گردد. بدیهی است در صورت ضرورت درج اطلاعات اضافی در این رابطه در متن صورتجلسه و یا حتی در گزارش کارشناسی مربوط نیز حایز اهمیت خواهد بود.
  • در صورتی که میزان خسارت از حدود اختیارات آن واحد خارج بوده ضمن تنظیم صورتجلسه بازدید مقدماتی مراتب را سریعاً به مدیریت بیمه باربری اعلام نموده تا تصمیم و اقدام مقتضی انجام پذیرد؛
  • دسترسی کارشناس به سوابق بیمه نامه و اطلاعات مندرج درآن قبل از انجام کارشناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا ضروری است حتماً قبل از انجام کارشناسی سوابق مورد بیمه و شرایط بیمه نامه مربوط به طور دقیق مورد مطالعه و در صورت احراز تعهد شرکت با توجه به نوع خسارت وارده و همچنین وصول حق بیمه بازدید صورت پذیرد؛
  • امر کارشناسی می بایستی حداکثر سه روز پس از دریافت اعلام خسارت بیمه گذار انجام پذیرد. در صورت عدم آماده بودن کالا جهت بازدید و یا هر علت دیگری که منجر به انجام کارشناسی نگردد، مراتب می بایستی در اسرع وقت کتباً به بیمه گذار و یا اداره متقاضی کارشناسی اعلام شودد. ضمن آنکه در اعلام مراتب به بیمه گذار باید صریحاً قید شود که اعلام خسارت بعدی ایشان، معیار رسیدگی به پرونده خسارت خصوصاً مدت اعتبار بیمه نامه قرار خواهد گرفت؛
  • علت و چگونگی خسارت و میزان آن باید به صورت صریح و واضح در صورتجلسه کارشناسی توضیح داده شود، لذا مقتضی است از درج توضیحات مبهم و نامفهوم خودداری گردد.
  • در صورتی که میزان خسارت کالای مورد بیمه و یا بخشی از آن ( باتوجه به واحد بسته بندی مندرج در بارنامه) 100% تشخیص داده شد، بازیافتی کالا به شرکت سهامی بیمه ایران تعلق خواهد داشت، درغیر این صورت وضعیت بازیافتی باید در صورتجلسه به طور واضح مشخص گردد.
  • در امر بازدید اولیه به منظور صدور بیمه نامه، به واحد شمارش کالا و شماره و نوع بسته و وضعیت بسته بندی توجه و چگونگی آن در گزارش درج گردد.
  • پس از انجام کارشناسی در مورد بیمه نامه های صادره شعب دیگر شرکت سریعاً اصل صورتجلسه و گزارش کارشناسی مزبور را به ضمیمه نامه اعلام خسارت بیمه گذار که حاوی مهر و شماره و تاریخ ورود به دبیرخانه شعبه باشد به شعبه مربوطه ارسال نمایند.
 • نکات ضروری:
  • در رابطه با خساراتی که دارای مقصر حادثه بوده و بازیافت خسارت امکان پذیر می باشد از جمله کسر تخلیه، عدم تحویل، حادثه وارد به وسیله نقلیه و .... اسناد مزبور از سوی بیمه گذار طبق مفاد مندرج در بیمه نامه، باید حداکثر ظرف مدت 7 ماه از تاریخ ورود کالا به مرز ارسال گردد تا در زمان اعتبار بارنامه (داخلی یکسال) در صورت تکمیل پرونده، خسارت پرداخت گردد.
  • در زمان پرداخت خسارت در بیمه نامه های داخلی می بایستی نسبت به اخذ رسید تسویه خسارت مهر و امضاء شده از بیمه گذار اقدام گردد تا پرونده جهت انجام امور ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارجاع شود. شایان ذکر است در صورت طولانی شدن زمان تکمیل مدارک بیش از مهلت های مقرر و قبل از انقضای مدت اعتبار بارنامه، بیمه گذار موظف به ارائه گواهی تمدید اعتبار بارنامه می-باشد تا بدینوسیله موجبات استیفای حقوق شرکت فراهم گردد.
   بدیهی است مسؤولیت هرگونه تعلّل در رسیدگی به پرونده خسارت و عدم پیگیری موضوع تکمیل مدارک، جهت پرداخت خسارت که منجر به انقضای اعتبار بارنامه و تضییع حقوق شرکت گردد، به عهده مدیریت محترم شعب مربوطه می باشد.
  • کلیه واحدهای اجرایی موظفند خسارات مازاد بر سقف نگهداری قرارداد اتکایی (خسارات بیشتر از 000ر400 دلار) را در اسرع وقت ممکن کتباً به مدیریت محترم اتکایی اعلام نموده و رونوشت آنرا نیز برای مدیریت بیمه های باربری ارسال نمایند.