اصطلاحات بیمه ای

بیمه مسئولیت مالکان کشتی در برابر اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت مالکان کشتی در برابر اشخاص ثالث


علاوه بر خطراتی که بدنه و ماشین‌آلات را تهدید می‌کند صاحبان شناورها به واسطه نوع فعالیت خویش مسئول حفظ سلامت کارکنان و وسایل آنها و محمولات مورد حمل نیز می‌باشند. این بیمه نامه کلیه خطرات ومسئولیت های احتمالی مورد بیمه را در برابر اشخاص ثالث در دریا ( کلیه اجسام ثابت و متحرک در دریا ) را تا سقف مورد تعهد در بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد . علاوه براین کلیه مسئولیت بیمه گزار (مالک شناور) را در برابر کارکنان ، خدمه و مسافرین شناور را در طول عملیات دریایی و در مقابل حوادث و مسئولیت های ناشی از فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی را جبران می نماید.

علاوه بر خطراتی که بدنه و ماشین‌آلات را تهدید می‌کند صاحبان شناورها به واسطه نوع فعالیت خویش مسئول حفظ سلامت کارکنان و وسایل آنها و محمولات مورد حمل نیز می‌باشند. به منظور جلوگیری از ضرر مالکان و برای ایجاد اطمینان در سفرهای دریایی کلوپ‌هایی تاسیس شده‌اند که به کلوپ‌های (پی اند آی)معروف می‌باشند که در سطح جهان دارای فعالیت بسیار گسترده‌ای بوده و خساراتی را که ناشی از مسئولیت مالکان می‌باشد را پوشش می‌دهند.

کلیه تولیدکنندگان و مالکان کشتی ها در قبال سلامت کارکنان و وسایل آنها و محمولات مورد حمل به این بیمه نامه نیاز دارند.

این بیمه نامه کلیه خطرات ومسئولیت های احتمالی مورد بیمه را در برابر اشخاص ثالث در دریا ( کلیه اجسام ثابت و متحرک در دریا ) را تا سقف مورد تعهد در بیمه نامه تحت پوشش بیمه قرار می دهد . علاوه براین کلیه مسئولیت بیمه گزار (مالک شناور) را در برابر کارکنان ، خدمه و مسافرین شناور را در طول عملیات دریایی و در مقابل حوادث و مسئولیت های ناشی از فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی را جبران می نماید.
در پوشش بیمه ای مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان ، خدمه و مسافرین شناور ، فرانشیز لحاظ نگردیده ، خسارت پرداختی بدون نیاز به رای دادگاه و صرفاً با تایید پزشک معتمد بیمه گر تا سقف مورد تعهد پرداخت می گردد.

این بیمه نامه تابع شرایط عمومی قوانین و مقررات بیمه ای مصوب بیمه مرکزی ، قانون بیمه مصوب سال1316 و سایر قوانین و مقررات عمومی بیمه است .
علاوه بر این بیمه نامه یاد شده تابع شرایط خصوصی حاکم بر بیمه نامه صادره و تحت مجموعه شرایط کلوز 344 انستیتو بیمه گران لندن بوده و به عنوان کلوزاستاندارد بین المللی در تمام نقاط دنیا مورد استفاده قرار می گیرد .

بیمه نامه با اعلام کتبی بیمه گزار یا بیمه گر قابل فسخ می باشد .چنانچه فسخ از جانب بیمه گزار باشد حق بیمه برگشتی می تواند بر مبنای روزشمار ویا کوتاه مدت محاسبه گردد ولی چنانچه از جانب بیمه گر فسخ گردد حق بیمه بصورت روزشمار برگشت می گردد.ضمناً در صورت تحقق شرایط ذیل بیمه نامه فسخ می گردد:

 • شرایط Termination بند 5 کلوز 344انستیتوبیمه گران لندن (انفساخ):

  علیرغم وجود هر نوع مقرراتی در این بیمه اعم از دست نویس، ماشین شده یا چاپی، مغایر با شرط حاضر ( شرط شماره 5 ) مقررات این شرط حاکم خواهد بود.این بیمه در صورت تحقق هر یک از امور زیر بلافاصله و بطور اتوماتیک منفسخ می شود، مگر این که بیمه گر خلاف آن موافقت کرده باشد:
  • هر گونه تغییر موسسه رده بندی کشتی و یا تغییر، تعلیق، عدم ادامه، لغو یا انقضاء مدت اعتبار رده بندی کشتی. اگر تغییر، تعلیق، عدم ادامه یا لغو رده بندی کشتی به علت خساراتی باشد که طبق ماده ( 6 ) کلوز شرایط زمانی بدنه و ماشین آلات (1/11/95) به کشتی وارد شده باشد یا چنانچه کشتی طبق شرایط جاری بیمه خطرات جنگ و اعتصاب موسسه بیمه گران لندن بیمه شده باشد ، شرایط فوق اعمال نمی گردد.
  • هر گونه تغییر عمدی یا غیر ارادی در مالکیت یا پرچم کشتی، واگذاری اداره کشتی به مدیریت جدید یا اجاره کشتی به صوت لخت یا مصادره کشتی به منظور تملک یا استفاده
  ضمناً در صورت مصادره کشتی به منظور تملک یا استفاده آن بدون اطلاع قبلی و اخذ موافقت بیمه گر ، انفساخ پس از 15 روز از تاریخ مصادره تحقق خواهد یافت اعم از اینکه کشتی در دریا باشد یا در بندر.
اگر چه در برخی موارد برای این بیمه نامه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده لکن برخی بنادر این پوشش را از الزامات ارائه مجوز سفر اعلام می نمایند به هر حال بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 • واحدهای صدور موظفند کلیه بیمه نامه های باربری خود را بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه صادر نمایند. بدیهی است جهت صدور بیمه نامه باربری با نرخهای کمتر از تعرفه مصوب، اخذ مجوز کتبی مدیریت بیمه های باربری الزامی می باشد.
 • باتوجه به شرایط رقابتی حاکم بر بازار بیمه کشور و به منظور جذب و حفظ بیمه گزاران در مواردی که شرکتهای رقیب مبادرت به نرخ شکنی نموده و بیمه گزاران عمده شرکت را با روشهای غیرحرفه ای و مغایر با عرف و مقررات بیمه مرکزی ایران تطمیع و جذب می نمایند، کلیه واحدهای صدور موظفند پس از حصول اطمینان از نرخها و شرایط اعلام شده، مستندات لازم را همراه با توجیهات فـــــنی و بیمه ای پس از اظهار نظر قطعی بالاترین مقام اجرایی (رؤسا و مدیران مراکز، شعب و مجتمع ها) جهت بررسی و تصمیم گیری به مدیریت بیمه های باربری ارسال نمایند و در صـــــورتی که بیمه گزاران از ارائه مستندات (مکاتبات و یا تصویر بیمه نامه های صادره) خودداری می نمایند، مشاهده مکاتبات و یا بیمه-نامه های صادره شرکتهای رقیب توسط یکی از همکاران شعب و ارائه گزارش کتبی همراه با تأیید بالاترین مقام واحد اجرایی الزامی است.
 1. مشتری برحسب نیاز "فرم پیشنهاد بیمه کشتی"را مبنی بر صدور بیمه‌نامه‌های دریایی تکمیل و مهر و امضاء می‌کند.
 2. پس از دریافت فرم پیشنهادبیمه کشتی، نرخ تعیین شده توسط اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی توسط نامه ای به مشتری ابلاغ می شود.
 3. در صورت تائید نرخ، مشتری در قالب نامه‌ای تائیدیه آنرا به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اعلام می‌کند.
 4. پس از دریافت تائیدیه، رئیس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای به یکی از شرکت‌های پیمانکار، درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید از کشتی یا شناور را می‌کند.
 5. کارشناس فنی به همراه یکی از کارشناسان اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، بازدیدی از محل به عمل آورده و براساس آن "گزارش بازدید" را تهیه و به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد .
 6. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی و براساس آن حق‌بیمه را محاسبه و طی نامه ای به مشتری اعلام نموده و درخواست پرداخت آن را می‌نماید.
 7. مشتری یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد و یا "چک" مبلغ حق‌بیمه را ارائه می‌دهد. پرداخت حق‌بیمه به‌صورت اقساط نیز ممکن می‌باشد که در این صورت طی توافق صورت گرفته بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار تعداد و مبلغ اقساط تعیین و به بیمه‌گزار اعلام می‌گردد.
 8. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، "گواهی دریافت حق‌بیمه" را به مشتری تحویل می‌دهد.
 9. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
 1. گزارش کاپیتان یا فرمانده کشتی از نحوه وقوع سانحه
 2. گزارش مقامات بندر
 3. ارسال مستنداتی از حادثه ایجاد شده
 4. گزارش کارشناسی
 5. مجوز خروج صادره شناور مورد حادثه
 6. تایید پزشک بیمه گر
 7. ارسال کپی گواهینامه خدمه و ناخدا
 8. ارسال گزارش هواشناسی
 9. صورت هزینه های پزشکی ( در صورت لزوم گواهی پزشکی قانونی )
 10. صورتحساب تعمیرات ( در خسارت مالی به اشخاص ثالث )
مدت اعتبار برای بیمه‌‌‌های دریایی حداکثر به مدت یک سال می‌باشدکه از زمان پرداخت اولین قسط و یا پرداخت کل حق بیمه توسط بیمه‌گر آغاز می‌گردد.همچنین مدت بیمه می‌تواند برای یک سفر نیز در نظر گرفته شود.
این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها، شعب، نمایندگیها و کارگزاریهای مجاز تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

این بیمه نامه صرفاً با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.

 • مدارک مورد نیاز
  1. فرم پیشنهاد بیمه کشتی
  2. نامه اعلام نرخ به مشتری
  3. نامه تائیدیه نرخ بیمه‌گزار به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگان
  4. گزارش بازدید اولیه
  5. فیش واریزی
  6. چک
  7. گواهی دریافت حق‌بیمه
  8. بیمه‌نامه دریایی
  9. کتابچه (log )کشتی که جزییات سفرهای کشتی در آن ثبت می‌شود.
  10. گواهی قابلیت دریانوردی کشتی
  11. گواهی کلاس کشتی
  12. گواهی صلاحیت خدمه کشتی
 • شرح فرآیند
  1. مشتری برحسب نیاز "فرم پیشنهاد بیمه کشتی" را مبنی بر صدور بیمه‌نامه‌های دریایی تکمیل می‌کند
  2. مشتری فرم را مهر و امضا می‌نماید.
  3. پس از دریافت فرم پیشنهاد بیمه کشتی، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی فرم را بررسی کرده و براساس اطلاعات مندرج در آن، نرخ را تعیین می‌نماید.
  4. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی نرخ تعیین شده را در قالب نامه‌ای به مشتری ابلاغ می‌نماید.
  5. در صورت تائید نرخ، مشتری در قالب نامه‌ای تائیدیه آنرا به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اعلام می‌کند.
  6. پس از دریافت تائیدیه، رئیس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای به یکی از شرکت‌های پیمانکار، درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید از کشتی یا شناور را می‌کند.
  7. کارشناس فنی به همراه یکی از کارشناسان اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، بازدیدی از محل به عمل آورده و براساس آن "گزارش بازدید" را تهیه و به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد.
  8. "گزارش بازدید شامل اطلاعات زیر است:
   • وضعیت ظاهری شناور
   • بررسی سیستمهای نصب شده بر روی شناورها و صحت آنها
   • کتابچه (log )کشتی که جزییات سفرهای کشتی در آن ثبت می‌شود.
   • گواهی قابلیت دریانوردی کشتی
   • گواهی کلاس کشتی
   • گواهی صلاحیت خدمه کشتی
  9. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات مندرج در گزارش بازدید را بررسی و براساس آن حق‌بیمه را محاسبه می‌نماید.
  10. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی طی نامه‌ای حق‌بیمه را به مشتری اعلام کرده و درخواست پرداخت آن‌را می‌نماید.
  11. مشتری یا مبلغ حق‌بیمه را در حساب بیمه ایران واریز کرده و "فیش واریزی" را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل می‌دهد و یا "چک" مبلغ حق‌بیمه را ارائه می‌دهد.پرداخت حق‌بیمه به‌صورت اقساط نیز ممکن می‌باشد که در این صورت طی توافق صورت گرفته بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار تعداد و مبلغ اقساط تعیین و به بیمه‌گزار اعلام می‌گردد.
  12. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، پس از دریافت فیش واریزی یا چک مبلغ حق‌بیمه، "گواهی دریافت حق‌بیمه" را در چهار نسخه زیر صادر و به مشتری تحویل می‌دهد:
   • نسخه اول مخصوص مشتری می‌باشد
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم و چهارم برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های باربری می‌باشد. در صورتی‌که توسط نمایندگی صادر شده باشد، یک نسخه از آن برای نمایندگی ارسال می‌شود.
  13. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را نزد اداره کل حسابداری و آمار برده و این اداره برگ اول آنرا مهر و امضا کرده و نسخه مربوط به خود را برمی‌دارد.
  14. پس از آن، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "بیمه‌نامه دریایی" را صادر و نسخه اول آن‌را تمبر و مهر می‌زند.بیمه‌نامه دریایی در نسخه‌های زیر صادر و توزیع می‌شود:
   • نسخه اول آن نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
   • نسخه دوم آن در اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی می‌شود.
   • نسخه سوم و چهارم در پایان ماه به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌شوند.
   • در صورتی که بیمه‌نامه توسط شبکه فروش صادر شده باشد، نسخه پنجم آن برای آنها ارسال می‌شود.
  15. در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات را دربرنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌نماید
در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌نماید

پس از صدور بیمه‌نامه و ارائه آن به بیمه‌گزار، ممکن است تغییراتی در مواردی که در بیمه‌نامه ذکر گردیده است به‌وجود آید؛ از این‌رو نیاز به صدور الحاقی می‌باشد. در این فرآیند، مراحل صدور الحاقی برای بیمه‌نامه‌های دریایی و شرایط افزایش یا کاهش تعهدات مالی آن آورده شده است.

 • انواع الحاقی
  1. الحاقی تغییر نام:
  2. الحاقی افزایش/ کاهش سرمایه: در صورتی‌که به عللی ارزش وسیله پرنده (انواع هواپیماهای مسافربری و باری، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوقسبک) افزایش یا کاهش یابد، با اعلان کتبی از بیمه‌گزار، بیمه‌گر می‌بایست نسبت به صدور الحاقی اقدام نماید. مبلغ اضافی و یا برگشتی حق‌بیمه از حاصلضرب مابه‌التفاوت مبلغ بیمه شده در نرخ حق‌بیمه بدست خواهد آمد
  3. الحاقی ابطال بیمه‌نامه:
  4. الحاقی تمدید بیمه‌نامه:
  5. الحاقی تمدید مدت اعتبار:
  6. الحاقی بدون بار مالی: گاهی اوقات لزوم پاره‌ای اصلاحات و تغییر در مفاد بیمه‌نامه به منظور انطباق بیمه‌نامه با اسناد و مدارک ضروری به نظر می‌رسد، بدون آنکه موجب افزایش و یا کاهش تعهدات بیمه‌ای گردد. در این صورت با صدور الحاقی، تغییرات مربوطه حسب مورد به عمل می‌آید که فقط واحد صادر کننده بیمه‌نامه مجاز به صدور الحاقی مرتبط با آن بیمه‌نامه می‌باشد.
 • مدارک مورد نیاز برای الحاقیه:
  1. درخواست بیمه‌گزار مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید بیمه‌نامه
  2. تاییدیه کتبی و رسمی بانک ذی‌نفع مبنی بر عدم استفاده از بیمه‌نامه
  3. فیش نقدی
  4. پرونده صدورالحاقی
 • شرح فرآیند صدور الحاقیه:
  1. بیمه‌گزار درخواست خود را مبنی بر تغییر، ابطال و یا تمدید بیمه‌نامه به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارائه می‌دهد. درصورتیکه درخواست تغییر و یا ابطال بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر باشد، درخواست خود را طی نامه به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند
  2. با توجه به بار مالی الحاقی، حالت‌های زیر اتفاق می‌افتد:
   • الحاقی بار مالی نداشته باشد
   • الحاقی بار مالی داشته باشد،در این حالت، به سه صورت زیر عمل می‌شود
    • در صورتی‌که الحاقی برگشتی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست نسخه الحاقی مربوط به خود را جهت دریافت وجه به اداره کل حسابداری و آمار ارائه نماید.
    • در صورتیکه الحاقی اضافی باشد، بیمه‌گزار می‌بایست مبلغ تعیین شده را واریز و "فیش واریزی" یا "چک" را به اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارائه دهد. سپس اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی فیش واریزی را به همراه نسخه‌ای از الحاقی به اداره‌‌کل حسابداری و آمار ارسال می‌نماید.
    • در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در اینصورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
  3. اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی الحاقی را بر حسب شرایط درخواست شده در نسخه‌های زیر صادر می‌کند:
   • نسخه اول آن نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
   • نسخه دوم آن در اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی می‌شود.
   • نسخه سوم و چهارم در پایان ماه به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌شوند.
   • در صورتیکه بیمه‌نامه توسط شبکه فروش صادر شده باشد، نسخه پنجم آن برای آنها ارسال می‌شود.
  4. در پایان ماه، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات الحاقی را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌کند
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر  روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسشها و پاسخها
 1. بیمه‌گزار نامه‌ای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره‌کل خسارت کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارسال می‌کند.
 2. سپس کارشناس بازدید، از محل بازدیدی به‌عمل آورده و خسارت وارده را برآورد می‌کند.
 3. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های باربری براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه باربری،" حواله خسارت بیمه باربری" را صادر کرده و به بیمه‌گزار تحویل می دهد.
 4. بعد از تحویل حواله خسارت بیمه دریایی به بیمه‌گزار، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "رسید دریافت چک" را تکمیل و به بیمه‌ذار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد.
 5. بیمه‌گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز می‌نماید
 6. بیمه‌گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره ‌کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل می‌دهد.
 7. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه‌گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت می‌کند.
 1. تکمیل فرم پیشنهاد بیمه توسط بیمه گزار( طبق نمونه برگه شماره 3)
 2. ارسال تصویر پروانه ثبت
 3. ارسال تصویر گواهینامه کلاس( گواهینامه بدنه و ماشین آلات شناور)
 4. ارسال تصویر گواهینامه ایمنی
 5. ارسال تصویرگواهینامه خدمه شناور

این بیمه نامه تابع شرایط عمومی قوانین و مقررات بیمه ای مصوب بیمه مرکزی ، قانون بیمه مصوب سال1316 و سایر قوانین و مقررات عمومی بیمه است . پس از اخذو تکمیل مدارک مورد درخواست از بیمه گزار یا نماینده قانونی ایشان ، بازدید و بررسی های کارشناسی توسط کارشناس مستقل وبررسی نهایی توسط کارشناسان بیمه گر ، طبق مفاد و شرایط بیمه نامه صادره خسارت مربوطه محاسبه و پرداخت خواهد گردید .

 • مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت
  1. نامه بیمه گزار مبنی بر اعلام وقوع حادثه
  2. دفتر ثبت خسارت
  3. کپی بیمه نامه دریایی
  4. فرم صورت محاسبه خسارت بیمه کشتی
  5. حواله خسارت بیمه کشتی
  6. رسید دریافت چک
  7. عکسهای تهیه شده از حادثه
 • شرح فرآیند
  1. بیمه گزار نامهای مبنی بر اعلام وقوع حادثه به اداره کل خسارت کشتی، هواپیما و زیان همگانی ارسال میکند. در این نامه، اطلاعات زیر میبایست درج شده باشد:
   • شماره بیمه نامه
   • نوع خسارت
   • محل وقوع خسارت
  2. اداره کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات نامه را دربیمه نامه هایدفترثبت خسارت" ثبت مینماید.
  3. بازخوانی پرونده صدور: اداره کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، اطلاعات موجود در بیمه نامه دریایی مرتبط را بررسی مینماید. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های دریایی نامه‌ای‌ مبنی بر تکمیل مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به پرونده خسارت به بیمه‌گزار ارسال می‌کند.مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده شامل موارد زیر می‌باشد:
   1. گواهی قابلیت دریانوردی کشتی
   2. گواهی کلاس کشتی
   3. گواهی صلاحیت خدمه کشتی
  4. رئیس اداره کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، طی نامهای به یکی از شرکتهای پیمانکار، درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید از محل حادثه را ارسال مینماید.
  5. کارشناس فنی به همراه یکی از کارشناسان اداره، از محل بازدیدی به عمل آورده گزارش و عکسهای گرفته شده را به اداره کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی تحویل میدهد.
  6. پس از تکمیل مدارک و بررسی گزارش، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "فرم صورت محاسبه خسارت بیمه کشتی"را تکمیل می‌کند.
  7. در صورتیکه بیمه گزار حق بیمه را طبق توافقهای به عمل آمده، پرداخت نکرده باشد، بیمه نامه از اعتبار ساقط است و خسارتی پرداخت نخواهد شد.
  8. براساس فرم صورت محاسبه خسارت بیمه کشتی،اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "حواله خسارت بیمه دریایی" را صادر کرده و اطلاعات آن را در "دفتر ثبت خسارت" ثبت می‌نماید.حواله خسارت بیمه دریاییدر 5 نسخه زیر توزیع می‌شود:
   • یک نسخه در اختیار بیمه گزار قرار میگیرد.
   • یک نسخه به اداره کل حسابداری و آمار ارسال میگردد.
   • سه نسخه دراداره کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی میشود.
  9. بعد از تحویل حواله خسارت بیمه دریاییبه بیمه‌گزار، اداره‌کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی "رسید دریافت چک" را تکمیل و به بیمه‌گزار جهت مهر و امضا تحویل می‌دهد. این رسید در سه نسخه زیر تهیه می‌شود:
   • نسخه اول برای بیمه گزار
   • نسخه دوم برای اداره کل حسابداری و آمار
   • نسخه سوم در اداره کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی بایگانی میشود.
  10. بیمه گزار رسید دریافت چک را در شرکت یا سازمان خود ممهور به مهر و امضای مجاز مینماید.
  11. بیمه گزار یک نسخه از حواله خسارت را به همراه رسید دریافت چک به اداره کل حسابداری و آمار جهت دریافت چک تحویل میدهد.
  12. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت میکند.
  13. پس از صدور چک به مبلغ خسارت، بیمه گزار چک را از اداره کل حسابداری و آمار دریافت میکند.
  14. در پایان ماه اداره کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی اطلاعات خسارت را در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت میکند.
  15. در صورتیکه پرونده خسارت قابل جبران باشد (قابل ریکاور شدن باشد)، اداره کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی پرونده را جهت ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارسال مینماید
 • کارشناسی خسارت:
  • کارشناسی باتوجه به میزان خسارت وارده و در حدود اختیارات شعبه انجام شود. چنانچه میزان خسارت وارده بیشتر از اختیارات شعبه پیش بینی و برآورد گردید، صرفاً نسبت به تهیه صورتجلسه مقدماتی اقدام و بازدید نهایی موکول به اعزام کارشناس منتصب از سوی این مدیریت خواهد بود؛
  • با توجه به نوع کالای بیمه شده و خسارت وارده، کارشناسی در حدود تخصص و توان فنی کارشناس (اعم از کارمندان شرکت یا کارشناسان فنی آزاد که الزاماً بایستی با دفتر حقوقی شرکت و ازطریق شورای فنی قرارداد تنظیم نموده باشند و یا کارشناسان آزاد دادگستری و یا شرکت های مستقل و معتبر بین المللی) باید انجام شود.
  تبصره: تنها آن دسته از کارشناسان آزاد (متخصص و غیر شاغل در شرکت) مجاز به انجام کارشناسی برای شرکت و دریافت حق الزحمه می باشند که حکم کارشناسی آنان قبلاً توسط شورای فنی برای آنان صادر و به ادارات و شعب مربوطه ابلاغ گردیده باشد. بنابراین استفاده از کارشناسان فاقد حکم کارشناسی، از وجاهت قانونی لازم برخوردار نبوده و نمی تواند منشأ رسیدگی به خسارات صورتجلسه شده قرار گیرد.
 • صورتجلسه کارشناسی :
  به منظور تسهیل در امر کارشناسی و رسیدگی به پرونده های خسارت، فرم صورتجلسه پیوست حاوی حداقل اطلاعات مورد بیمه خسارت دیده و فرم گزارش ارسال می گردد. بدیهی است در صورت ضرورت درج اطلاعات اضافی در این رابطه در متن صورتجلسه و یا حتی در گزارش کارشناسی مربوط نیز حایز اهمیت خواهد بود.
  • در صورتی که میزان خسارت از حدود اختیارات آن واحد خارج بوده ضمن تنظیم صورتجلسه بازدید مقدماتی مراتب را سریعاً به مدیریت بیمه باربری اعلام نموده تا تصمیم و اقدام مقتضی انجام پذیرد؛
  • دسترسی کارشناس به سوابق بیمه نامه و اطلاعات مندرج درآن قبل از انجام کارشناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا ضروری است حتماً قبل از انجام کارشناسی سوابق مورد بیمه و شرایط بیمه نامه مربوط به طور دقیق مورد مطالعه و در صورت احراز تعهد شرکت با توجه به نوع خسارت وارده و همچنین وصول حق بیمه بازدید صورت پذیرد؛
  • امر کارشناسی می بایستی حداکثر سه روز پس از دریافت اعلام خسارت بیمه گزار انجام پذیرد. در صورت عدم آماده بودن کالا جهت بازدید و یا هر علت دیگری که منجر به انجام کارشناسی نگردد، مراتب می بایستی در اسرع وقت کتباً به بیمه گزار و یا اداره متقاضی کارشناسی اعلام شودد. ضمن آنکه در اعلام مراتب به بیمه گزار باید صریحاً قید شود که اعلام خسارت بعدی ایشان، معیار رسیدگی به پرونده خسارت خصوصاً مدت اعتبار بیمه نامه قرار خواهد گرفت؛
  • علت و چگونگی خسارت و میزان آن باید به صورت صریح و واضح در صورتجلسه کارشناسی توضیح داده شود، لذا مقتضی است از درج توضیحات مبهم و نامفهوم خودداری گردد.
  • در صورتی که میزان خسارت کالای مورد بیمه و یا بخشی از آن ( باتوجه به واحد بسته بندی مندرج در بارنامه) 100% تشخیص داده شد، بازیافتی کالا به شرکت سهامی بیمه ایران تعلق خواهد داشت، درغیر این صورت وضعیت بازیافتی باید در صورتجلسه به طور واضح مشخص گردد.
  • در امر بازدید اولیه به منظور صدور بیمه نامه، به واحد شمارش کالا و شماره و نوع بسته و وضعیت بسته بندی توجه و چگونگی آن در گزارش درج گردد.
  • پس از انجام کارشناسی در مورد بیمه نامه های صادره شعب دیگر شرکت سریعاً اصل صورتجلسه و گزارش کارشناسی مزبور را به ضمیمه نامه اعلام خسارت بیمه گزار که حاوی مهر و شماره و تاریخ ورود به دبیرخانه شعبه باشد به شعبه مربوطه ارسال نمایند.
 • نکات ضروری:
  • در رابطه با خساراتی که دارای مقصر حادثه بوده و بازیافت خسارت امکان پذیر می باشد از جمله کسر تخلیه، عدم تحویل، حادثه وارد به وسیله نقلیه و .... اسناد مزبور از سوی بیمه گزار طبق مفاد مندرج در بیمه نامه، باید حداکثر ظرف مدت 7 ماه از تاریخ ورود کالا به مرز ارسال گردد تا در زمان اعتبار بارنامه (داخلی یکسال) در صورت تکمیل پرونده، خسارت پرداخت گردد.
  • در زمان پرداخت خسارت در بیمه نامه های داخلی می بایستی نسبت به اخذ رسید تسویه خسارت مهر و امضاء شده از بیمه گزار اقدام گردد تا پرونده جهت انجام امور ریکاوری به دفتر حقوقی و امور قراردادها ارجاع شود. شایان ذکر است در صورت طولانی شدن زمان تکمیل مدارک بیش از مهلت های مقرر و قبل از انقضای مدت اعتبار بارنامه، بیمه گزار موظف به ارائه گواهی تمدید اعتبار بارنامه می-باشد تا بدینوسیله موجبات استیفای حقوق شرکت فراهم گردد.
   بدیهی است مسؤولیت هرگونه تعلّل در رسیدگی به پرونده خسارت و عدم پیگیری موضوع تکمیل مدارک، جهت پرداخت خسارت که منجر به انقضای اعتبار بارنامه و تضییع حقوق شرکت گردد، به عهده مدیریت محترم شعب مربوطه می باشد.
  • کلیه واحدهای اجرایی موظفند خسارات مازاد بر سقف نگهداری قرارداد اتکایی (خسارات بیشتر از 000ر400 دلار) را در اسرع وقت ممکن کتباً به مدیریت محترم اتکایی اعلام نموده و رونوشت آنرا نیز برای مدیریت بیمه های باربری ارسال نمایند.