اصطلاحات بیمه ای

بیمه عمر مانده‌ بدهکار

بیمه عمر مانده‌ بدهکار


زمانیکه اشخاص برای خرید یا ساختن خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می گیرند، معمولاً وام گیرنده و وام دهنده این نگرانی را دارند که در صورت فوت وام گیرنده چه پیش خواهد آمد و بازماندگان چه خواهند کرد، لذا بیمه ویژه(مانده بدهکار) برای رفع مشکلات و این قبیل نگرانیهاست که در صورت فوت بیمه شده(وام گیرنده) در طول مدت بیمه(وام) فوت نماید. بقیه اقساط وام او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده(بیمه گزار) پرداخت می‌نمایند، و از طرف دیگر موسسات اعتباری و یا بانکها بمنظور اینکه وامی که به اشخاص حقیقی داده شده مجدداً به صندوق آنها مسترد گردد. وام گیرنده را بیمه عمر مانده بدهکار می‌نمایند.

همانطور که اطلاع دارند کسانیکه از بانکها و یا موسسات اعتباری و یا صندوقهای قرض الحسنه و... برای خرید یا ساختن خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می‌گیرند معمولاً وام گیرنده و وام دهنده این نگرانی را دارند که در صورت فوت وام گیرنده چه پیش خواهد آمد و بازماندگان چه خواهند کرد، لذا بیمه ویژه(مانده بدهکار) برای رفع مشکلات و این قبیل نگرانیهاست که در صورت فوت بیمه شده(وام گیرنده) در طول مدت بیمه(وام) فوت نماید. بقیه اقساط وام او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده(بیمه گزار) پرداخت می‌نمایند، و از طرف دیگر موسسات اعتباری و یا بانکها بمنظور اینکه وامی که به اشخاص حقیقی داده شده مجدداً به صندوق آنها مسترد گردد و همچنین مشکلات تسویه بدهی وام برای بازماندگان بوجود نیاید. وام گیرنده را بیمه عمر مانده بدهکار می‌نمایند.

کلیه بانک ها و موسسات اعتباری که وام پرداخت می کنند به این بیمه نامه نیاز دارند.
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد: بیمه شده در صورت از کارافتادگی دائم و کامل از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد.
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 1. مشتری فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی را مبنی بر صدور بیمه‌نامه عمر مانده بدهکار تکمیل و به کارشناس صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت تحویل می‌دهد.
 2. کارشناس صدور قسمت اظهار نظر اولیه را تکمیل نموده، با بررسی مشخصات موردبیمه و بر اساس "جدول معاینات پزشکی بیمه عمر" (که در آن تفکیک افراد با سه فاکتور سرمایه بیمه‌گزار، تعداد بیمه شدگان و سن بیمه‌شده‌ صورت گرفته است)، ممکن است مورد بیمه بدون هیچ قیدی پذیرفته شده و یا پوشش بیمه وی نیازمند تکمیل "پرسشنامه پزشکی" و یا معاینه پزشک معتمد بیمه ‌باشد. (در صورتی که سرمایه بیمه‌گزار زیر 5‌ میلیون تومان باشد، نیازی به معاینه پزشک و یا ارجاع به بیمارستان وجود ندارد، در سرمایه‌های بالای 5 میلیون تومان،‌ با توجه به جدول معاینات پزشکی بیمه عمر تصمیم‌گیری می‌شود.)
 3. فیش سه برگی پرداخت مبلغ بیمه‌نامه، که توسط کارشناس مربوطه محاسبه شده است، جهت واریز حق بیمه، به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
 4. پس از پرداخت حق بیمه توسط مشتری، بیمه نامه صادر می شود.
 1. فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی
 2. فرم پرسشنامه پزشکی
 3. فرم پرسشنامه بیمه‌های عمر جمعی
 4. لیست افراد مجاز برای پوشش بیمه
 5. پرونده پزشکی بیمارستان
 6. فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده
مدت بیمه‌نامه بر اساس زمان بازپرداخت اقساط وام مورد بیمه و بیمه‌گزار و از ساعت 24 روز آغاز تا ساعت 24 روز پایان اعتبار بیمه‌نامه می‌باشد. زمان آغاز تعهدات در بیمه‌نامه درج شده و از ساعت 24 می‌باشد.
این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
این فرآیند به منظور صدور بیمه‌نامه‌ای برای پوشش اقساط وام اجرا می‌شود. متقاضی آن می‌تواند وام گیرنده و یا وام دهنده باشد. حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده، سرمایه اولیه وام و تعداد اقساط باقی‌مانده از وام تعیین می‌شود.
 • مدارک مورد نیاز

  1. فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی
  2. فرم پرسشنامه پزشکی
  3. فرم پرسشنامه بیمه‌های عمر جمعی
  4. لیست افراد مجاز برای پوشش بیمه
  5. پرونده پزشکی بیمارستان
  6. فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده
 • شرح فرآیند


  این فرآیند به منظور صدور بیمه‌نامه‌ عمر مانده بدهکار و با مراجعه مشتری آغاز می‌گردد. بیمه‌گزار در این نوع بیمه فقط می‌تواند شخص حقیقی باشد
  1. مشتری فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی را دریافت می‌کند.
  2. مشتری فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی را مبنی بر صدور بیمه‌نامه عمر مانده بدهکار تکمیل و به کارشناس صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت تحویل می‌دهد.
  3. قسمت گزارش فروشنده بیمه (در فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی) توسط نماینده معرفی‌کننده مشتری (در صورت وجود) تکمیل می‌گردد.
   کارشناس صدور قسمت اظهار نظر اولیه را تکمیل نموده، با بررسی مشخصات موردبیمه و بر اساس "جدول معاینات پزشکی بیمه عمر" (که در آن تفکیک افراد با سه فاکتور سرمایه بیمه‌گزار، تعداد بیمه شدگان و سن بیمه‌شده‌ صورت گرفته است)، ممکن است مورد بیمه بدون هیچ قیدی پذیرفته شده و یا پوشش بیمه وی نیازمند تکمیل "پرسشنامه پزشکی" و یا معاینه پزشک معتمد بیمه می‌باشد. (در صورتی که سرمایه بیمه‌گزار زیر 5‌ میلیون تومان باشد، نیازی به معاینه پزشک و یا ارجاع به بیمارستان وجود ندارد، در سرمایه‌های بالای 5 میلیون تومان،‌ با توجه به جدول معاینات پزشکی بیمه عمر تصمیم‌گیری می‌شود.)
   • درصورتی که پوشش بیمه موردبیمه منوط به بررسی پزشکی باشد:
    • به موردبیمه اطلاع داده می‌شود.
    • موردبیمه "پرسشنامه بیمه‌های عمر جمعی" را تکمیل می‌کند.
    • کارشناس صدور، پرسشنامه‌ بیمه‌های عمر جمعی را بررسی نموده، برخی از آنها را تایید، بعضی دیگر را برای معاینه به همراه پرسشنامه و "فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده" (نام و نام‌خانوادگی، تاریخ تولد و شغل موردبیمه در آن ذکر شده است) به پزشک معتمد ارجاع می‌دهد.
    • موردبیمه بعد از انجام معاینات، گزارش تکمیل شده پزشک را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت تحویل می‌دهد.
    • کارشناس صدور گزارش‌های تکمیل شده را بررسی می‌نماید. در این مرحله ممکن است یکی از سه وضعیت زیر رخ دهد:
     • پزشک وضعیت سلامت موردبیمه را تایید کرده، مشکلی برای پوشش بیمه وجود ندارد.
     • پزشک وضعیت سلامت موردبیمه را تایید کرده ولی برای پوشش بیمه اعمال اضافه نرخ پزشکی لازم است.
     • پزشک وضعیت سلامت موردبیمه را تایید نکرده و وی را ملزم به انجام آزمایشات بیشتر می‌نماید.
    • در دو حالت اول نام موردبیمه در "لیست افراد مجاز برای پوشش بیمه" قرار می‌گیرد با این تفاوت که حق بیمه موردبیمه‌ای که شامل اضافه نرخ بیمه‌شده‌ است به صورت مجزا محاسبه می‌شود.
    • در حالت سوم، موردبیمه با در دست داشتن "معرفی‌نامه" (ارائه شده توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ) به پزشک و بیمارستان معتمد بیمه (که در حال حاضر بیمارستان طوس می‌باشد) ارجاع داده می‌شود.
    • پس از انجام آزمایشات لازم در بیمارستان، موردبیمه با در دست داشتن "پرونده پزشکی بیمارستان" به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت مراجعه نموده و از آنجا به پزشک مشاور بیمه ارجاع داده می‌شود.
    • پزشک مشاور پرونده را بررسی نموده و نظر نهایی را در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن موردبیمه برای پوشش بیمه اعلام می‌نماید. (در این حالت نیز موردبیمه ممکن است غیر مجاز شناخته شود و یا پوشش بیمه وی با درنظر گرفتن اضافه نرخ بیمه بلامانع تشخیص داده شود.)
    • گام 4.
  4. کارشناس صدور ، با توجه به فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی و نیز "جدول اضافه نرخ‌های پزشکی بیمه" (در صورت وجود اضافه نرخ پزشکی)، "فرم محاسبه و پیش‌نویس بیمه‌نامه عمر"(فرم آنالیز) را تکمیل می‌نماید.
   (مبلغ تعهدات برابر است با مبلغ سرمایه انتخابی بیمه‌گزار تقسیم بر مدت باقیمانده از وام بر اساس ماه) فرم محاسبه و پیش‌نویس بیمه‌نامه (فرم آنالیز) به همراه فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی جهت بازبینی برای رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود. پس از تایید فرم محاسبه و پیش‌نویس بیمه‌نامه (فرم آنالیز) توسط رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت، کارشناس صدور، بیمه‌نامه را در 5 نسخه زیر صادر می‌کند.
   • تحویل به بیمه‌گزار/ بیمه‌شده‌
   • ارسال به اداره کل حسابداری و آمار
   • ارسال به اداره کل آمار و اتکایی
   • ارسال به اداره کل اشخاص
   • بایگانی در اداره صدور
  5. شماره بیمه‌نامه تنظیم شده در دفتر بیمه‌نامه‌های عمر مانده بدهکار ثبت می‌شود. (شماره بیمه‌نامه ترکیبی از موارد شماره بیمه/ کد مستقیم شعبه یا کد شعبه معرفی کننده بیمه‌گزار/ کد شعبه/ سال بیمه‌نامه می‌باشد)
  6. فیش سه برگی پرداخت مبلغ بیمه‌نامه، جهت واریز حق بیمه، به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  7. بیمه‌گزار پس از پرداخت مبلغ حق بیمه، دو نسخه از فیش را به کارشناس صدور تحویل داده و بیمه‌نامه را تحویل می‌گیرد. (یکی از این نسخ به اداره کل آمار و حسابداری ارسال شده و نسخه دیگر در بایگانی اداره صدور نگهداری می‌شود.)
  8. بعد از صدور بیمه‌نامه و در پایان ماه، اطلاعات آن توسط کارشناس اداره صدور در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌شود.
  9. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش بیمه‌نامه‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادهای جدید، رونوشت دفتر قراردادها و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
   • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها: گزارش بیمه‌نامه‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها
   • اداره خسارت بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت: اصل مدارک قرارداد جدید
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش بیمه‌نامه‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادهای جدید
   (گزارشات ارسالی برای اداره کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده گزارشات، برای کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند)
 • مدارک مورد نیاز

  1. نامه درخواست تغییر بیمه‌گزار
  2. نامه بیمه‌گر مبنی بر صدور الحاقی
 • شرح فرآیند


  در صورتی که بیمه‌گزار بخواهد بیمه‌نامه خود را ابطال نماید، درخواست خود را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت تحویل داده و بر اساس آن درخواست، الحاقی ابطال برای بیمه‌نامه صادر می‌شود. چنانچه در خواست صدور الحاقی از طرف بیمه‌گر باشد، درخواست خود را طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.
  این فرآیند با دریافت درخواست از بیمه‌گزار آغاز می‌شود.
  1. نامه درخواست ابطال بیمه‌نامه از بیمه‌گزار دریافت می‌شود.
  2. کارشناس صدور درخواست را بررسی کرده و مبلغ برگشتی حق بیمه را بر اساس حق بیمه کوتاه‌مدت محاسبه نموده و به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.
  3. با تایید بیمه‌گزار، الحاقی برگشتی صادر شده و در چهار نسخه پرینت گرفته می‌شود.
  4. بعد از امضا توسط کارشناس صدور، الحاقی به بیمه‌گزار تحویل می‌گردد. بیمه‌گزار به اداره کل حسابداری و آمار ارجاع داده می‌شود تا با ارائه الحاقی برگشتی چک آن را دریافت نماید.
  5. اطلاعات الحاقی صادر شده در پایان ماه در برنامه اطلاعاتی سامان وارد می‌شود.
  6. گزارشات زیر نیز به صورت ماهیانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌های جدید و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
   • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها اداره خسارت بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت: اصل مدارک الحاقی‌ها
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها
   • اداره کل بیمه‌های اشخاص: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌های جدید و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
   (گزارشات ارسالی برای اداره کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده‌گزار‌شات، برای کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند)
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسش ها و پاسخ ها
 1. فرآیند پرداخت خسارت بیمه عمر مانده بدهکار با مراجعه نماینده قانونی بیمه‌شده (استفاده کننده از بیمه) به اداره خسارت عمر و کارکنان دولت آغاز می شود.
 2. بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را به پیوست اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مذکور در آن به کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارائه می‌نماید.
 3. فرم "حواله پرداخت خسارت" در سه برگ و با مبلغ محاسبه شده (غرامت فوت) صادر می‌شود .
 4. دو برگ حواله پرداخت خسارت به استفاده‌کنندگان بیمه تحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار چک خود را دریافت نماید.
 1. درخواست بیمه گزار
 2. صورت وضعیت مانده بدهی وام
 3. گواهی پزشک معالج مبنی بر علت فوت
 4. رونوشت خلاصه فوت
 5. استعلام صورت وضعیت وام از اداره صدور در قراردادهای گروهی و همچنین اخذ اصل پرونده بیمه نامه در موارد انفرادی
 6. فتوکپی شناسنامه متوفی
مانده بدهی حین فوت= تعداد کل اقساط / تعداد اقساط باقیمانده× اصل دوم
در برخی از قراردادهای بیمه عمر مانده بدهکار مانده بدهی حین الفوت تعهد می‌گردد، که از فرمول فوق استفاده نمی‌شود و تابع شرایط مندرج در قرارداد است.
 • مدارک مورد نیاز

  1. فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت
  2. آخرین حکم کارگزینی قبل از فوت
  3. آخرین فیش حقوق و یا لیست حقوق ماه قبل از فوت (شامل سرفصل‌های حقوق و مزایا)
  4. گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر علت فوت
  5. گزارش مشروح حادثه توسط مرجع صلاحیت‌دار گواهینامه مجاز رانندگی متناسب با وسیله نقلیه (در صورت فوت بیمه‌شده در زمان رانندگی)
  6. رونوشت خلاصه فوت
 • شرح فرآیند

   فرآیند پرداخت خسارت بیمه عمر مانده بدهکار با مراجعه نماینده قانونی بیمه‌شده (استفاده کننده از بیمه) به اداره خسارت عمر و کارکنان دولت آغاز شده و به شرح زیر است:
  1. بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را به پیوست اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مذکور در آن به کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارائه می‌نماید. ("فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" باید حتما دارای شماره و تاریخ باشد)
  2. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت کامل بودن مدارک را کنترل و فرم "اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را امضا می‌نماید. مواردی که باید کنترل شود:
  3. اداره خسارت عمر و کارکنان دولت "دفتر اعلام خسارت" را بررسی می‌کند:
   • اگر پرداخت این پرونده قبلاً صورت گرفته باشد،‌ طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گزار رسانده و پرونده بسته می‌شود.
   • اگر قبلاً پرداختی صورت نگرفته است، گام 4.
  4. "فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" در دفتر اعلام خسارت ثبت می‌گردد.
   • اگر اعلام خسارت بدون تاخیر باشد (تاریخ اعلام خسارت کمتر از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد) گام 5.
   • اگر اعلام خسارت با تاخیر باشد (تاریخ اعلام خسارت بیش از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد)
    • "فرم اعلام تاخیر در اعلام خسارت" به مدیریت مجتمع توسط کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تکمیل، مهر و امضا می‌گردد.
    • بازخوانی پرونده صدور: فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" تکمیل شده به همراه پرونده مربوط به آن برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود.
    • اطلاعات زیر در این فرم اضافه شده و به پیوست پرونده مربوطه توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود:
     • میانگین حق بیمه دریافتی در دو سال آخر بیمه بیمه‌گزار
     • تاریخ آخرین حق بیمه دریافتی
     • مبلغ آخرین حق بیمه دریافتی
     • میانگین تعداد بیمه‌شدگان در دو سال آخر بیمه بیمه‌گزار
    • کمیسیون داخلی اداره کل اشخاص با حضور رئیس اداره کل اشخاص، معاون اداره کل اشخاص، معاونت خسارت اداره کل اشخاص، رئیس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تشکیل شده و در مورد پرونده تصمیم‌گیری می‌شود.
    • در صورتی که کمیسیون با پرداخت مخالفت نماید، دلیل مخالفت بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر، پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود.
    • در صورتی که کمیسیون با پرداخت موافقت نماید، دلیل موافقت و مبلغ خسارت مورد توافق بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر می‌گردد (مثلا پرتفوی خوب بیمه‌گزار)
     • اگر تاخیر کمتر از 9 ماه باشد، گام 5.
     • اگر تاخیر بالای 9 ماه باشد، پرونده به همراه نامه‌ای برای مدیریت ستاد اشخاص ارسال می‌شود.
     • در صورت مخالفت مدیریت ستاد اشخاص،‌ پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود.
     • در صورت موافقت مدیریت ستاد اشخاص، گام 5.
  5. شماره قرارداد در "دفتر ارسال مراسلات" ثبت می‌شود.
  6. فرم مذکور و مدارک پیوست آن همراه با دفتر ارسال مراسلات برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود.
  7. اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت پس از تکمیل قسمت پایین فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت"، آن را برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌نماید.
  8. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت مبلغ غرامت فوت را پس از محاسبه، در فرم مذکور تکمیل نموده و آن را به تایید رئیس اداره می‌رساند:
  9. فرم "حواله پرداخت خسارت" در سه برگ و با مبلغ محاسبه شده (غرامت فوت) صادر می‌شود.حواله پرداخت بصورت زیر توزیع می‌گردد:
   • یک نسخه از آن در اداره خسارت بایگانی می‌شود.
   • نسخه دیگر آن به بیمه‌شده تحویل داده می‌شود.
   • نسخه آخر آن به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
  10. شماره حواله پرداخت خسارت در "دفتر صدور حواله‌های خسارت بیمه عمر کارکنان دولت" ثبت می‌گردد.
  11. حواله پرداخت خسارت توسط کارشناس اداره خسارت مهر و امضا می‌شود.
  12. استفاده‌کنندگان بیمه نسخه سوم حواله پرداخت خسارت را به منظور تایید دریافت حواله پرداخت خسارت امضا می‌نماید.
  13. دو برگ حواله پرداخت خسارت به استفاده‌کنندگان بیمه تحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار چک خود را دریافت نماید.
  14. اطلاعات حواله صادر شده توسط کارشناس اداره خسارت در سیستم سامان ثبت می‌شود.
  15. گزارشات زیر به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و به ادارات مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
   • اداره کل آمار و اتکایی: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
   • اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌ها: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه