اصطلاحات بیمه ای

بیمه عمر زمانی

بیمه عمر زمانی


این بیمه‌نامه‌ به منظور پوشش خسارت فوت بیمه‌شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه صادر می‌شود. حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می‌شود. در این نوع بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست .

این بیمه‌نامه‌ به منظور پوشش خسارت فوت بیمه‌شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه صادر می‌شود. حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می‌شود.
کلیه اشخاص حقیقی به این بیمه نامه نیاز دارند.
با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد: بیمه شده در صورت از کارافتادگی دائم و کامل از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد.
برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 1. مشتری فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی را مبنی بر صدور بیمه‌نامه عمر زمانی   تکمیل و به کارشناس صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت تحویل می‌دهد.
 2. کارشناس صدور قسمت اظهار نظر اولیه را تکمیل نموده، با بررسی مشخصات موردبیمه و بر اساس "جدول معاینات پزشکی بیمه عمر" (که در آن تفکیک افراد با سه فاکتور سرمایه بیمه‌گزار، تعداد بیمه شدگان و سن بیمه‌شده‌ صورت گرفته است)، ممکن است مورد بیمه بدون هیچ قیدی پذیرفته شده و یا پوشش بیمه وی نیازمند تکمیل "پرسشنامه پزشکی" و یا معاینه پزشک معتمد بیمه می‌باشد. (در صورتی که سرمایه بیمه‌گزار زیر 5‌ میلیون تومان باشد، نیازی به معاینه پزشک و یا ارجاع به بیمارستان وجود ندارد، در سرمایه‌های بالای 5 میلیون تومان،‌ با توجه به جدول معاینات پزشکی بیمه عمر تصمیم‌گیری می‌شود.)
 3. فیش سه برگی پرداخت مبلغ بیمه‌نامه، که توسط کارشناس مربوطه محاسبه شده است، جهت واریز حق بیمه، به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
 4. پس از پرداخت حق بیمه توسط مشتری، بیمه نامه صادر می شود.
 1. فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی
 2. فرم پرسشنامه پزشکی
 3. فرم پرسشنامه بیمه‌های عمر جمعی
 4. لیست افراد مجاز برای پوشش بیمه
 5. پرونده پزشکی بیمارستان
 6. فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده
مدت بیمه‌نامه بر اساس زمان بازپرداخت اقساط وام مورد بیمه و بیمه‌گزار و از ساعت 24 روز آغاز تا ساعت 24 روز پایان اعتبار بیمه‌نامه می‌باشد. زمان آغاز تعهدات در بیمه‌نامه درج شده و از ساعت 24 می‌باشد.
این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
این فرآیند به منظور پوشش حادثه 24 ساعته انفرادی و به درخواست مشتری انجام می‌شود. مشتری فرم پیشنهاد را تکمیل کرده و بیمه‌گر با توجه به شغل وی، نرخ بیمه و بر اساس آن حق‌بیمه را تعیین می‌نماید. بیمه‌نامه حوادث انفرادی پس از دریافت حق‌بیمه صادر می‌شود.
 • مدارک مورد نیاز
  1. فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی
  2. فرم پرسشنامه پزشکی
  3. فرم پرسشنامه بیمه‌های عمر جمعی
  4. لیست افراد مجاز برای پوشش بیمه
  5. پرونده پزشکی بیمارستان
  6. فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده
 • شرح فرآیند
  این فرآیند به منظور صدور بیمه‌نامه‌ عمر زمانی  و با مراجعه مشتری آغاز می‌گردد. بیمه‌گزار در این نوع بیمه فقط می‌تواند شخص حقیقی باشد
  1. مشتری فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی را دریافت می‌کند.
  2. مشتری فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی را مبنی بر صدور بیمه‌نامه عمر زمانی  تکمیل و به کارشناس صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت تحویل می‌دهد.
  3. قسمت گزارش فروشنده بیمه (در فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی) توسط نماینده معرفی‌کننده مشتری (در صورت وجود) تکمیل می‌گردد.
   کارشناس صدور قسمت اظهار نظر اولیه را تکمیل نموده، با بررسی مشخصات موردبیمه و بر اساس "جدول معاینات پزشکی بیمه عمر" (که در آن تفکیک افراد با سه فاکتور سرمایه بیمه‌گزار، تعداد بیمه شدگان و سن بیمه‌شده‌ صورت گرفته است)، ممکن است مورد بیمه بدون هیچ قیدی پذیرفته شده و یا پوشش بیمه وی نیازمند تکمیل "پرسشنامه پزشکی" و یا معاینه پزشک معتمد بیمه می‌باشد. (در صورتی که سرمایه بیمه‌گزار زیر 5‌ میلیون تومان باشد، نیازی به معاینه پزشک و یا ارجاع به بیمارستان وجود ندارد، در سرمایه‌های بالای 5 میلیون تومان،‌ با توجه به جدول معاینات پزشکی بیمه عمر تصمیم‌گیری می‌شود.)
   • درصورتی که پوشش بیمه موردبیمه منوط به بررسی پزشکی باشد:
    • به موردبیمه اطلاع داده می‌شود.
    • موردبیمه "پرسشنامه بیمه‌های عمر زمانی " را تکمیل می‌کند.
    • کارشناس صدور، پرسشنامه‌ بیمه‌های عمر زمانی را بررسی نموده، برخی از آنها را تایید، بعضی دیگر را برای معاینه به همراه پرسشنامه و "فرم گزارش پزشک معاینه‌کننده" (نام و نام‌خانوادگی، تاریخ تولد و شغل موردبیمه در آن ذکر شده است) به پزشک معتمد ارجاع می‌دهد.
    • موردبیمه بعد از انجام معاینات، گزارش تکمیل شده پزشک را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت تحویل می‌دهد.
    • کارشناس صدور گزارش‌های تکمیل شده را بررسی می‌نماید. در این مرحله ممکن است یکی از سه وضعیت زیر رخ دهد:
     • پزشک وضعیت سلامت موردبیمه را تایید کرده، مشکلی برای پوشش بیمه وجود ندارد.
     • پزشک وضعیت سلامت موردبیمه را تایید کرده ولی برای پوشش بیمه اعمال اضافه نرخ پزشکی لازم است.
     • پزشک وضعیت سلامت موردبیمه را تایید نکرده و وی را ملزم به انجام آزمایشات بیشتر می‌نماید.
    • در دو حالت اول نام موردبیمه در "لیست افراد مجاز برای پوشش بیمه" قرار می‌گیرد با این تفاوت که حق بیمه موردبیمه‌ای که شامل اضافه نرخ بیمه‌شده‌ است به صورت مجزا محاسبه می‌شود.
    • در حالت سوم، موردبیمه با در دست داشتن "معرفی‌نامه" (ارائه شده توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ) به پزشک و بیمارستان معتمد بیمه (که در حال حاضر بیمارستان طوس می‌باشد) ارجاع داده می‌شود.
    • پس از انجام آزمایشات لازم در بیمارستان، موردبیمه با در دست داشتن "پرونده پزشکی بیمارستان" به اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت مراجعه نموده و از آنجا به پزشک مشاور بیمه ارجاع داده می‌شود.
    • پزشک مشاور پرونده را بررسی نموده و نظر نهایی را در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن موردبیمه برای پوشش بیمه اعلام می‌نماید. (در این حالت نیز موردبیمه ممکن است غیر مجاز شناخته شود و یا پوشش بیمه وی با درنظر گرفتن اضافه نرخ بیمه بلامانع تشخیص داده شود.)
    • گام 4.
  4. کارشناس صدور ، با توجه به فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی و نیز "جدول اضافه نرخ‌های پزشکی بیمه" (در صورت وجود اضافه نرخ پزشکی)، "فرم محاسبه و پیش‌نویس بیمه‌نامه عمر"(فرم آنالیز) را تکمیل می‌نماید.
   (مبلغ تعهدات برابر است با مبلغ سرمایه انتخابی بیمه‌گزار تقسیم بر مدت باقیمانده از وام بر اساس ماه) فرم محاسبه و پیش‌نویس بیمه‌نامه (فرم آنالیز) به همراه فرم پیشنهاد بیمه عمر انفرادی جهت بازبینی برای رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود. پس از تایید فرم محاسبه و پیش‌نویس بیمه‌نامه (فرم آنالیز) توسط رئیس اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت، کارشناس صدور، بیمه‌نامه را در 5 نسخه زیر صادر می‌کند.
   • تحویل به بیمه‌گزار/ بیمه‌شده‌
   • ارسال به اداره کل حسابداری و آمار
   • ارسال به اداره کل آمار و اتکایی
   • ارسال به اداره کل اشخاص
   • بایگانی در اداره صدور
  5. شماره بیمه‌نامه تنظیم شده در دفتر بیمه‌نامه‌های عمر زمانی  ثبت می‌شود. (شماره بیمه‌نامه ترکیبی از موارد شماره بیمه/ کد مستقیم شعبه یا کد شعبه معرفی کننده بیمه‌گزار/ کد شعبه/ سال بیمه‌نامه می‌باشد)
  6. فیش سه برگی پرداخت مبلغ بیمه‌نامه، جهت واریز حق بیمه، به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  7. بیمه‌گزار پس از پرداخت مبلغ حق بیمه، دو نسخه از فیش را به کارشناس صدور تحویل داده و بیمه‌نامه را تحویل می‌گیرد. (یکی از این نسخ به اداره کل آمار و حسابداری ارسال شده و نسخه دیگر در بایگانی اداره صدور نگهداری می‌شود.)
  8. بعد از صدور بیمه‌نامه و در پایان ماه، اطلاعات آن توسط کارشناس اداره صدور در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌شود.
  9. گزارشات زیر نیز به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش بیمه‌نامه‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادهای جدید، رونوشت دفتر قراردادها و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
   • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها: گزارش بیمه‌نامه‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها
   • اداره خسارت بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت: اصل مدارک قرارداد جدید
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش بیمه‌نامه‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک قراردادهای جدید
   (گزارشات ارسالی برای اداره کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده گزارشات، برای کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند)
 • مدارک مورد نیاز:

  1. نامه درخواست تغییر بیمه‌گزار
  2. نامه بیمه‌گر مبنی بر صدور الحاقی
 • شرح فرآیند:


  الحاقی‌ها به دو گروه کلی الحاقی اضافی و الحاقی برگشتی طبقه‌بندی می‌شوند. هر گونه تغییر در مفاد بیمه‌نامه که منجر به افزایش حق بیمه گردد،‌ در قالب الحاقی اضافی و هر گونه تغییر که باعث کاهش حق بیمه گردد،‌ در قالب الحاقی برگشتی منظور می‌شود.
  در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بارمالی افزایش یافته با مقدارکاهش یافته برابری نماید.در این صورت حق بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
  در بیمه‌های حوادث تغییرات می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
  • الحاقی اضافی

   • افزایش سرمایه
  • الحاقی برگشتی

   • کاهش سرمایه
   • ابطال بیمه‌نامه
  این فرآیند با دریافت درخواست از بیمه‌گزار آغاز می‌شود.
  1. نامه درخواست از بیمه‌گزار دریافت می‌شود که شامل اطلاعات تغییر مورد درخواست می‌باشد.
   • در صورتی که درخواست بیمه‌گزار ابطال بیمه‌نامه باشد:
    • بیمه‌گزار درخواست ابطال را طی نامه‌ای برای بیمه‌گر ارسال می‌نماید.(در صورتی که کمتر از شش ماه از اقساط بیمه‌نامه پرداخت شده باشد، بیمه‌نامه ابطال می‌شود. درغیراینصورت بیمه‌نامه بازخرید می‌شود.)
    • کارشناس صدور درخواست را بررسی کرده و در صورت امکان ابطال، مبلغ برگشتی حق بیمه را براساس زمان باقی‌مانده از بیمه‌نامه و با توجه به سرمایه بیمه محاسبه می‌نماید.
    • با تایید بیمه‌گزار الحاقی برگشتی صادر و بعد از امضا توسط کارشناس صدور در چهار نسخه زیر توزیع می‌شود:
     • یک نسخه از آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
     • یک نسخه از آن در این اداره بایگانی می‌گردد.
     • یک نسخه از آن به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌شود.
     • نسخه آخر آن به اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردد.
    • در صورت امکان بازخرید بیمه‌نامه، بیمه‌گزار به اداره خسارت ارجاع داده می‌شود.
   • در صورتی که تغییر مورد درخواست بیمه‌گزار افزایش (کاهش) سرمایه باشد:
    • بیمه‌گزار به اداره صدور بیمه‌نامه عمر و کارکنان دولت مراجعه می‌کنند.
    • فرم درخواست تغییر در سرمایه و مدت توسط بیمه‌گزار تکمیل می‌شود.
    • فرم به تایید کارشناس اداره صدور رسیده و قسمت تایید آن تکمیل می‌شود.
    • اطلاعات تغییر مورد نظر در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) وارد شده و در صورت تغییر سرمایه، "جدول ارزش بازخریدی" نیز تنظیم می‌شود.
    • الحاقی اضافی (برگشتی)صادر می‌شود.
    • بعد از امضا و مهر، الحاقی به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  2. گزارشات زیر نیز به صورت ماهیانه در این واحد تنظیم شده و برای واحدهای مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌های جدید و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
   • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها اداره خسارت بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت: اصل مدارک الحاقی‌ها
   • اداره کل آمار و اتکایی: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها
   • اداره کل بیمه‌های اشخاص: گزارش الحاقی‌ها به تفکیک اداره،‌ نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به پیوست اصل مدارک الحاقی‌های جدید و قبض رسیدهای دریافتی از بیمه‌گزاران
   (گزارشات ارسالی برای اداره کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی باید ابتدا توسط اداره کل حسابداری تایید شوند. به این منظور گزارشات مورد نظر ابتدا برای اداره کل حسابداری و آمار ارسال شده و پس از دریافت نسخه تایید شده‌گزار‌شات، برای کل اشخاص و اداره کل آمار و اتکایی ارسال می‌گردند)
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسش ها و پاسخ ها
 1. فرآیند پرداخت خسارت بیمه عمر زمانی با مراجعه نماینده قانونی بیمه‌شده (استفاده کننده از بیمه) به اداره خسارت عمر و کارکنان دولت آغاز می شود.
 2. بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را به پیوست اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مذکور در آن به کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارائه می‌نماید
 3. فرم "حواله پرداخت خسارت" در سه برگ و با مبلغ محاسبه شده (غرامت فوت) صادر می‌شود
 4. دو برگ حواله پرداخت خسارت به استفاده‌کنندگان بیمه تحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار چک خود را دریافت نماید.
 1. درخواست کتبی بیمه گزار(سازمان طرف قرارداد) مبنی بر تادیه خسارت
 2. خلاصه رونوشت وفات(اصل یا برابر اصل توسط مرجع صادر کننده)
 3. گواهی پزشکی قانونی یا پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت
 4. اگر سرمایه مضربی از آخرین حقوق بیمه شده باشد، آخرین حکم کارگزینی بیمه شده یا گواهی تعیین آخرین حقوق توسط بیمه گزار که طبق تائید واحد صدور میبایستی ملاک دریافت حق بیمه قرار گرفته شده باشد .
 • مدارک مورد نیاز:

  1. فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت
  2. آخرین حکم کارگزینی قبل از فوت
  3. آخرین فیش حقوق و یا لیست حقوق ماه قبل از فوت (شامل سرفصل‌های حقوق و مزایا)
  4. گواهی پزشک معالج یا پزشک قانونی مبنی بر علت فوت
  5. گزارش مشروح حادثه توسط مرجع صلاحیت‌دار گواهینامه مجاز رانندگی متناسب با وسیله نقلیه (در صورت فوت بیمه‌شده در زمان رانندگی
  6. رونوشت خلاصه فوت
 • شرح فرآیند


  فرآیند پرداخت خسارت بیمه عمر زمانی با مراجعه نماینده قانونی بیمه‌شده (استفاده کننده از بیمه) به اداره خسارت عمر و کارکنان دولت آغاز شده و به شرح زیر است:
  1. بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را به پیوست اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک مذکور در آن به کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارائه می‌نماید. ("فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" باید حتما دارای شماره و تاریخ باشد)
  2. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت کامل بودن مدارک را کنترل و فرم "اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" را امضا می‌نماید. مواردی که باید کنترل شود:
  3. اداره خسارت عمر و کارکنان دولت "دفتر اعلام خسارت" را بررسی می‌کند:
   • اگر پرداخت این پرونده قبلاً صورت گرفته باشد،‌ طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گزار رسانده و پرونده بسته می‌شود.
   • اگر قبلاً پرداختی صورت نگرفته است، گام 4.
  4. "فرم اعلام خسارت بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت" در دفتر اعلام خسارت ثبت می‌گردد.
   • اگر اعلام خسارت بدون تاخیر باشد (تاریخ اعلام خسارت کمتر از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد) گام 5.
   • اگر اعلام خسارت با تاخیر باشد (تاریخ اعلام خسارت بیش از 10 روز بعد از تاریخ حادثه باشد)
    • "فرم اعلام تاخیر در اعلام خسارت" به مدیریت مجتمع توسط کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تکمیل، مهر و امضا می‌گردد.
    • بازخوانی پرونده صدور: فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" تکمیل شده به همراه پرونده مربوط به آن برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود.
    • اطلاعات زیر در این فرم اضافه شده و به پیوست پرونده مربوطه توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود:
     • میانگین حق بیمه دریافتی در دو سال آخر بیمه بیمه‌گزار
     • تاریخ آخرین حق بیمه دریافتی
     • مبلغ آخرین حق بیمه دریافتی
     • میانگین تعداد بیمه‌شدگان در دو سال آخر بیمه بیمه‌گزار
    • کمیسیون داخلی اداره کل اشخاص با حضور رئیس اداره کل اشخاص، معاون اداره کل اشخاص، معاونت خسارت اداره کل اشخاص، رئیس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت تشکیل شده و در مورد پرونده تصمیم‌گیری می‌شود.
    • در صورتی که کمیسیون با پرداخت مخالفت نماید، دلیل مخالفت بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر، پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود.
    • در صورتی که کمیسیون با پرداخت موافقت نماید، دلیل موافقت و مبلغ خسارت مورد توافق بر روی فرم "اعلام تاخیر در اعلام خسارت" ذکر می‌گردد (مثلا پرتفوی خوب بیمه‌گزار)
     • اگر تاخیر کمتر از 9 ماه باشد، گام 5.
     • اگر تاخیر بالای 9 ماه باشد، پرونده به همراه نامه‌ای برای مدیریت ستاد اشخاص ارسال می‌شود.
     • در صورت مخالفت مدیریت ستاد اشخاص،‌ پرونده بسته شده و طی نامه‌ای به اطلاع نماینده بیمه‌شده رسانده می‌شود.
     • در صورت موافقت مدیریت ستاد اشخاص، گام 5.
  5. شماره قرارداد در "دفتر ارسال مراسلات" ثبت می‌شود.
  6. فرم مذکور و مدارک پیوست آن همراه با دفتر ارسال مراسلات برای اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت ارسال می‌شود.
  7. اداره صدور بیمه‌نامه‌های عمر و کارکنان دولت پس از تکمیل قسمت پایین فرم "اعلام خسارت قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت"، آن را برای اداره خسارت عمر و کارکنان دولت ارسال می‌نماید.
  8. کارشناس اداره خسارت عمر و کارکنان دولت مبلغ غرامت فوت را پس از محاسبه، در فرم مذکور تکمیل نموده و آن را به تایید رئیس اداره می‌رساند:
  9. فرم "حواله پرداخت خسارت" در سه برگ و با مبلغ محاسبه شده (غرامت فوت) صادر می‌شود.حواله پرداخت بصورت زیر توزیع می‌گردد:
   • یک نسخه از آن در اداره خسارت بایگانی می‌شود.
   • نسخه دیگر آن به بیمه‌شده تحویل داده می‌شود.
   • نسخه آخر آن به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
  10. شماره حواله پرداخت خسارت در "دفتر صدور حواله‌های خسارت بیمه عمر کارکنان دولت" ثبت می‌گردد.
  11. حواله پرداخت خسارت توسط کارشناس اداره خسارت مهر و امضا می‌شود.
  12. استفاده‌کنندگان بیمه نسخه سوم حواله پرداخت خسارت را به منظور تایید دریافت حواله پرداخت خسارت امضا می‌نماید.
  13. دو برگ حواله پرداخت خسارت به استفاده‌کنندگان بیمه تحویل داده می‌شود، تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار چک خود را دریافت نماید.
  14. اطلاعات حواله صادر شده توسط کارشناس اداره خسارت در سیستم سامان ثبت می‌شود.
  15. گزارشات زیر به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و به ادارات مربوطه ارسال می‌گردد:
   • اداره کل حسابداری و آمار: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
   • اداره کل آمار و اتکایی: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
   • اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌ها: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه