بیمه حوادث سفرهای نوروزی 95

بیمه حوادث سفرهای نوروزی 95


بیمه حوادث سفرهای نوروزی 95

بیمه حوادث سفرهای نوروزی 95

شرایط اختصاصی بیمه نامه حوادث سفرهای نوروزی  :

*     میزان تعهدات بیمه نامه:

*      تعهد بیمه نامه شامل پوشش فوت و نقص عضو  تا سقف 000ر000ر100 ریال می باشد

*      کلیه حوادث به شرط وقوع حوادث بعد از صدور بیمه نامه و از ساعت 24 تحت پوشش خواهد بود

*     پوشش فوق شامل هزینه پزشکی نخواهد بود

*      حوادث ناشی از وسائط نقلیه موتوری به شرط و جود مقصر حادثه مشمول تعهدات بیمه نامه نخواهد بود

*      پوشش بیمه نامه تنها برای یک حادثه خواهد بود

*     امکان صدور این بیمه نامه برای هر کد ملی فقط یکبار بوده و  در صورتی که شخصی برای یک شماره ملی دوبار خرید انجام دهد امکان دریافت پوشش مازاد وجود  ندارد .

*     مشترکین می توانند برای خود و هر یک از عزیزانشان با ارسال کد ملی نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نماید

*     شماره کد ملی اشخاص همان شماره بیمه نامه خواهد بود که مشترک امکان استعلام آنرا خواهد داشت . 

*      مدت اعتبار و پوشش بیمه نامه از ساعت 24 تاریخ 1394/12/25 و یا تاریخ خرید هر کدام موخر باشد و پایان آن تا ساعت 24 روز  1395/1/25 خواهد بود 

*      زمان فروش این بیمه نامه از تاریخ 1394/12/25 الی 1395/1/15 می باشد .

*      خرید این بیمه نامه از طریق ارسال پیامک از سوی شرکت ایرانسل و پاسخ توسط مشترک با ارسال کدملی خواهد بود

*     تمام واحدهای اجرای شرکت سهامی بیمه ایران در سراسر کشور ملزم به ارائه خدمات و پرداخت خسارت برای این نوع بیمه نامه می باشند

*     حق بیمه مربوطه  و  هزینه های بازاریابی و تبلیغات شرکت ایرانسل به عنوان جاری کننده بسته جمعا با مالیات بر ارزش افزوده 16350 ریال خواهد بود.

مشترکین می توانند علاوه بر توضیحات مندرج در سایت شامل شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه های فوق  با شماره گیری 09668 " مرکز پاسخگوئی بیمه ایران " اطلاعات لازم در این خصوص را دریافت نمایند و ضمنا جهت استعلام بیمه نامه از هر دو بستر استفاده نماید.