اصطلاحات بیمه ای

بیمه حوادث بیمسا

بیمه حوادث بیمسا


بیمسـا، بیمه نامه حوادث انفرادی مسافران خارج از کشور است که دارای جزئیاتی به شرح ذیل می باشد:

تعهدات بیمسـا؛

      700 میلیون ریال غرامت فوت ناشی از حادثه در طول مدت بیمه نامه

      700 میلیون ریال غرامت نقص عضو ناشی از حادثه در طول مدت بیمه نامه

      50 میلیون ریال هزینه پزشکی ناشی از وقوع حادثه در طول مدت بیمه نامه

مزایای بیمسـا؛

      مدت بیمه نامه 5 سال کامل شمسی از تاریخ صدور می باشد.

      پوشش هر سفر مستمر تا 92 روز است.

      پرداخت خسارت در تمامی شعب پرداخت خسارت بیمه ایران در داخل کشور انجام می شود.

      قابل تهیه در تمامی دفاتر پلیس+10 کل کشور می باشد.

شرایط بیمسـا؛

      شرط سنی حداکثر 75 سال برای برخورداری از پوشش ها

      ارائه پوشش برای کلیه نقاط خارج از مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران

      امکان دریافت خسارت در داخل مرزهای کشور بعد از تشکیل پرونده و بدون در نظر گرفتن مناسبات اداری سایر کشورها

      ارائه دهنده پوشش 5 ساله بدون توجه به تمدید یا تعویض گذرنامه و بر اساس کد ملی بیمه شده

حق بیمه بیمسـا؛

      حق بیمه هر بیمه نامه بیمسا 400،000 ریال می باشد.

      مبلغ 36،000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده به حق بیمه اضافه می شود.

      در مجموع رقم کلی برای تهیه بیمه نامه حوادث انفرادی بیمسا، 436،000 ریال می باشد.

نمونه بیمسا