اصطلاحات بیمه ای

بیمه ثالث و سرنشین اتومبیل

بیمه ثالث و سرنشین اتومبیل


کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود ، نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند. و خسارتهای مالی وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث جبران میگردد. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که به عنوان سرنشین محسوب می گردد.

 • شخص ثالث: کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی اعم از زیان جانی و مالی ،خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی(شرکتها) باشند شخص ثالث نامیده می شوند.
 • خسارت مالی: عبارت است از خسارتهای وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)اشخاص ثالث. هر زیاندیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.
   
 • خسارت جانی: منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان. خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.
   
 • خسارت سرنشینبیمه نامه سرنشین مخصوص راننده است.(تبصره 6 ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث)
 • سرنشین کیست؟ سرنشین فردی است که از لحظه سوار شدن تا پیاده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسیله نقلیه آسیب ببیند طبق تعریف بیمه نامه،سرنشین تلقی می گردد.

طبق ماده 1 قانون شخص ثالث، همه کسانی که اقدام به رانندگی می‌نمایند ملزم به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث می‌باشند.

 • تعهدات مالی
 • تعهدات جانی
 • فوت سرنشین

در صورتی که اتومبیل مورد بیمه توسط مقامات انتظامی اوراق و از رده خارج اعلام شود بیمه نامه به صورت تعرفه روز شمار فسخ می گردد.

 1. مشتری "فرم صورت مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی موسسات دولتی برای بیمه شخص ثالث دولتی" و یا فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث، مازاد و حوادث سرنشین برای بیمه شخص ثالث خصوصی را تکمیل و به اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل می‌دهد.
 2. پس از واریز مبلغ حق‌بیمه توسط مشتری "فیش واریزی" به اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل داده شده و " گواهی دریافت حق‌بیمه" صادر می‌شود.
  مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را به اداره کل حسابداری و آمار ارائه و قبض در این اداره "رسید" می‌شود. یک نسخه از رسید صادر شده توسط اداره کل حسابداری و آمار به مشتری تحویل داده می‌شود.
 3. قرارداد بیمه شخص ثالث در سه نسخه تهیه و نسخه اول آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود. (برای بیمه نامه های دولتی، "قرارداد بیمه شخص ثالث" دولتی صادر می‌شود. علاوه براینکه برای هر یک از خودروهای موردبیمه، "کارت بیمه شخص ثالث" صادر می‌شود، برای بیمه‌گزارهای دولتی "نامه اعلام بدهی" و "لیست خودروهای بیمه‌شده" در سه نسخه تهیه و نسخه اول آن بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود )

مدارک لازم برای خرید بیمه نامه

 • بیمه نامه سال قبل (در صورت دارا بودن)
 • کارت اتومبیل
 • کارت ملی
 • پرکردن فرم پیشنهاد بر اساس کارت انتظامی اتومبیل

توجه: فرم پیشنهاد بیمه نامه شخص ثالث الزاماً می بایست توسط بیمه گزار مطابق با مندرجات کارت انتظامی وسیله نقلیه تکمیل گردد. 
تبصره: اعلام مورد استفاده و ظرفیت مجاز وسیله نقلیه از سوی بیمه گزار (ظرفیت مجاز بار جهت بارکش ها و ظرفیت مجاز سرنشین جهت سایر وسایط نقلیه) به منظور اخذ صحیح حق بیمه و رسیدگی مناسب به خسارات احتمالی الزامی می باشد.

تعهدات مالی و جانی

طبق مقررات اعلام شده از سوی قوه قضائیه و مصوبات شورای عالی بیمه تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث به شرح زیر می باشد :

 • تعهدات مالی حداقل 15,000,000 ریال
 • تعهدات جانی حداقل 600,000,000 ریال
 • حداقل تعهدات سرنشین 50,000,000 ریال و حداکثر 600,000,000 ریال

هزینه پزشکی 10% مبلغ تعهدات پرداخت می گردد و بیمه گذار می تواند به دلخواه یکی از پوشش های فوق را انتخاب نماید.

 • تخفیف

  طبق آخرین دستورالعمل واصله به شرکتهای بیمه و بر اساس بخشنامه مدیریت اتومبیل بیمه ایران برای افرادی که در طی هر سال پوشش بیمه ای، خسارتی نداشته باشند، از 10 تا 50 درصد تخفیف به شرح ذیل تعلق می گیرد:
  • یکسال عدم خسارت در ابتدای سال دوم 10% تخفیف.
  • در ابتدای سال سوم 15% تخفیف.
  • در ابتدای سال چهارم 20% تخفیف.
  • در ابتدای سال پنجم 30% تخفیف.
  • در ابتدای سال ششم 40% تخفیف.
  • در ابتدای سال هفتم و پس از آن 50% تخفیف.
 • جریمه تعدد خسارت

  • چنانچه در هنگام تمدید بیمه نامه یک کوپن از بیمه نامه جدا شده باشد نشانگر اینست که در طی یکسال بیمه یکبار خسارت داشته اید ،‌ پس تخفیفی به بیمه نامه بعدی تعلق نمی گیرد .
  • در صورتی که 2 کوپن از بیمه نامه جدا شده باشد یعنی 2 بار خسارت، در هنگام تمدید بیمه نامه 20% جریمه تعدد خسارت به کل حق بیمه سالانه تعلق خواهد گرفت .
  • فقدان 3 کوپن 40% حق بیمه سالانه جریمه تعدد خسارت خواهد داشت .
  • فقدان 4 کوپن 60% حق بیمه سالانه جریمه تعدد خسارت خواهد داشت.
  • اگر بیش از چهار بار خسارت صورت گیرد و یا بیمه نامه نداشته باشید، 100% جریمه تعدد خسارت به بیمه نامه بعدی تعلق خواهد گرفت .
   توضیح 1 : اتومبیلهای صفر کیلومتر که برای اولین بار بیمه می شوند ، مشمول جریمه نخواهند بود.
   توضیح 2 : با توجه به اینکه کوپن های بیمه نامه همانند اوراق بهادار می باشد،لطفاً در نگهداری بیمه نامه بویژه کوپنهای آن دقت فرمائید تا در هنگام خرید بیمه ضمن معافیت از جریمه ، از تخفیف لازم بهره مند گردید.
   توضیح 3 : توجه داشته باشید ممکن است اتومبیل تحویلی از کارخانه دارای پوشش بیمه ای کافی نباشد ؛ لطفاً‌ برای پیشگیری از مشکلات آتی بلافاصله پس از تحویل اتومبیل در صورت پائین بودن تعهدات با مراجعه به شعب و نمایندگی صادر کننده بیمه ،‌ بیمه کامل را خریداری فرمائید .
   توضیح 4: همانگونه که در بخش معرفی بیمه شخص ثالث و سرنشین اشاره شد ، بیمه سرنشین همراه با کارت بیمه نامه ثالث صادر می گردد و برای خرید بیمه نامه سرنشین نیاز به اقدام دیگری نخواهد بود .

این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.

 • انعقاد قرارداد بیمه شخص ثالث دولتی:

  1. درصورتیکه تعداد خودروها زیاد باشد و قرارداد بیمه شخص ثالث دولتی انتخاب شده باشد، مشتری می‌بایست درخواست خود را مبنی بر صدور قرارداد شخص ثالث دولتی طی نامه به اداره صدور بیمه‌نامه‌های دولتی تحویل دهد. مشتری قرارداد بیمه شخص ثالث دولتی مشخصات خودروهای موردبیمه را در نامه قید می‌کند و یا فرم لیست مشخصات وسیله نقلیه موسسات دولتی برای بیمه شخص ثالث را تکمیل و فرم را ضمیمه نامه درخواست می‌نماید و به اداره صدور تحویل می‌دهد.
  2. پس از تکمیل فرم توسط مشتری، موارد زیر توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های دولتی طبق نظر مشتری تعیین، در ذیل فرم ذکر گشته وتوسط مشتری تائید و امضا می‌شود:
   • تعهدات مالی
   • سرنشین
  3. اطلاعات فرم تکمیل شده و یا اطلاعات ذکر شده در نامه مشتری، توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های دولتی در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت می‌شود.
  4. پس از ثبت اطلاعات در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ، لیست خودروهای بیمه شده به ‌همراه مشخصات آنها پرینت گرفته می‌شود.
  5. طبق مشخصات خودروها و پوشش‌های درخواست شده توسط مشتری مبلغ حق‌بیمه توسط برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) محاسبه شده و "فیش نقدی" براساس آن تکمیل می‌شود.
  6. فیش‌های نقدی صادر شده در سه نسخه زیر جهت پرداخت به مشتری تحویل داده می‌شود.
   • یک نسخه از آن به شعبه دریافت‌کننده وجه تحویل داده می‌شود.
   • نسخه دوم آن به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد
   • نسخه سوم آن مخصوص بانک است که در بانک باقی می‌ماند
  7. پس از واریز مبلغ حق‌بیمه توسط مشتری "فیش واریزی" به اداره صدور بیمه‌نامه‌های دولتی تحویل داده شده و " گواهی دریافت حق‌بیمه" صادر می‌شود. قبوض گواهی دریافت حق‌بیمه با دو امضا معتبر است.
  8. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را به اداره کل حسابداری و آمار ارائه و قبض در این اداره "رسید" می‌شود. رسید صادر شده توسط اداره کل حسابداری و آمار در سه نسخه زیر توزیع می‌گردد:
   • یک نسخه از آن به مشتری تحویل داده می‌شود.
   • نسخه دوم آن به‌همراه فیش در اداره کل حسابداری و آمار می‌ماند.
   • نسخه سوم آن در اداره صدور بیمه‌نامه‌های دولتی بایگانی می‌گردد.
  9. پس از دریافت رسید توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های دولتی، "قرارداد بیمه شخص ثالث" دولتی صادر می‌شود. علاوه براینکه برای هر یک از خودروهای موردبیمه، "کارت بیمه شخص ثالث" صادر می‌شود، برای بیمه‌گزارهای دولتی "نامه اعلام بدهی" و "لیست خودروهای بیمه‌شده" در سه نسخه نیز تهیه و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود:
   • نسخه اول آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود
   • نسخه دوم آن به اداره‌کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • نسخه سوم آن در این اداره بایگانی می‌شود.
   قرارداد بیمه شخص ثالث در سه نسخه زیر توزیع می‌گردد:
   • نسخه اول آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود
   • نسخه دوم آن به اداره‌کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • نسخه سوم آن در این اداره بایگانی می‌شود.
  10. در پایان ماه، کارشناسان اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل، با استفاده از برنامه اطلاعاتی سامان، بیمه‌نامه‌ها و الحاقی‌های صادره توسط شعبه را کنترل می‌نمایند. (هر یک مسئول کنترل چند استان می‌باشند) درصورت وجود اشکال، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها طی نامه‌ای ایراد موجود را به اطلاع شعبه مربوطه می‌رساند.
 • فرآیند صدور بیمه شخص ثالث :


  بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و بدنه اتومبیل به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم بندی می‌شوند. نحوه صدور بیمه‌نامه در این دو دسته یکسان است با این تفاوت که در بیمه‌نامه‌های دولتی برای بیمه‌گزار که شرکت‌ و سازمان‌های دولتی می‌باشند تخفیفاتی در نظر گرفته شده است و نیز به بیمه‌گزار دولتی جریمه تعلق نمی‌گیرد. بیمه‌نامه‌های شخص ثالث به دوصورت قراردادی و تک‌شماره بر اساس تعداد خودروهای مورد درخواست مشتری جهت بیمه شخص ثالث صادر می‌شود. درصورتی‌که تعداد خودروها محدود باشد و به صورت تک‌شماره‌ای بیمه شوند، حق‌بیمه به صورت نقدی دریافت می‌شود؛ درغیر این‌صورت برای بیمه‌گزار جهت واریز کل حق‌بیمه فرصتی در نظر گرفته می‌شود.
  در ادامه مراحل صدور بیمه‌نامه شخص ثالث تشریح شده است:
  1. مشتری "فرم لیست مشخصات وسیله نقلیه موسسات دولتی برای بیمه شخص ثالث" و یا فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث، مازاد و حوادث سرنشین برای بیمه شخص ثالث خصوصی را تکمیل و به اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل می‌دهد. ذکر موارد شماره موتور، شماره شاسی، شماره شهربانی و کد پلاک، سال ساخت و رنگ در محاسبه حق‌بیمه دارای اهمیت است.
  2. پس از تکمیل فرم توسط مشتری، موارد زیر توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث طبق نظر مشتری تعیین و در قسمت پایین فرم ذکر شده و توسط مشتری تائید و امضا می‌شود:
   • تعهدات مالی
   • سرنشین
   • دیه(تعهدات جانی)
  3. در صورتیکه هریک از شرایط زیر اتفاق بیفتد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل طی نامه‌ای درخواست مجوز از اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل را می‌نماید:
   • خودرو روتین بازارا نباشد.
   • بیش از 20 سال از عمر آن گذشته باشد.
   • ارزش خودرو زیاد باشد
  4. در صورتیکه هریک از شرایط زیر اتفاق بیفتد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل طی نامه‌ای درخواست مجوز از اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل را می‌نماید:
  5. اطلاعات فرم تکمیل شده، توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های دولتی در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت می‌شود.
  6. درمورد بیمه‌نامه‌های شخص ثالث دولتی پس از ثبت اطلاعات در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس)، لیست خودروهای بیمه شده به ‌همراه مشخصات آنها با استفاده از برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) پرینت گرفته می‌شود.
  7. طبق مشخصات خودروها و پوشش‌های درخواست شده توسط مشتری مبلغ حق‌بیمه توسط برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) محاسبه شده و "فیش نقدی" براساس آن تکمیل و در سه نسخه زیر جهت پرداخت به مشتری تحویل داده می‌شود:
   • یک نسخه از آن به شعبه دریافت‌کننده وجه تحویل داده می‌شود. در انتهای هر روز این فیش‌ها که مربوط به بایگانی همین اداره است جمع‌آوری شده و جمع مبالغ آنها محاسبه می‌گردد.
   • نسخه دوم آن به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • نسخه سوم آن مخصوص بانک است که در بانک باقی می‌ماند.
  8. پس از واریز مبلغ حق‌بیمه توسط مشتری "فیش واریزی" به اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل داده شده و " گواهی دریافت حق‌بیمه" صادر می‌شود. قبوض گواهی دریافت حق‌بیمه با دو امضا معتبر است.
  9. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را به اداره کل حسابداری و آمار ارائه و قبض در این اداره "رسید" می‌شود.رسید صادر شده توسط اداره کل حسابداری و آمار در سه نسخه زیر توزیع می‌گردد:
   • یک نسخه از آن به مشتری تحویل داده می‌شود.
   • نسخه دوم آن به ‌همراه فیش در اداره کل حسابداری و آمار می‌ماند.
   • نسخه سوم آن در اداره صدور بیمه‌نامه‌های دولتی بایگانی می‌گردد.
  10. پس از دریافت رسید توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، بیمه‌نامه شخص ثالث دولتی و کارت بیمه‌نامه شخص ثالث جهت بیمه‌نامه‌های دولتی و کارت گواهی بیمه شخص ثالث جهت بیمه‌نامه‌های خصوصی صادر می‌شود.فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث، مازاد و حوادث سرنشین به‌همراه فیش واریزی در اداره صدور بیمه‌نامه‌های خصوصی بایگانی می‌گردد.
  11. در پایان ماه، کارشناسان اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل، با استفاده از سیستم سامان، بیمه‌نامه‌ها و الحاقی‌های صادره توسط شعبه را کنترل می‌نمایند. (هر یک مسئول کنترل چند استان می‌باشند) درصورت وجود اشکال، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها طی نامه‌ای ایراد موجود را به اطلاع شعبه مربوطه می‌رساند.
  12. شعبه صدور بیمه ایراد مطرح شده را پیگیری می‌کند. پس از ااعمال اصلاحات، طی نامه‌ای اصلاح را به‌همراه الحاقی صادر شده به اداره نظارت بر صدور بیمه نامه‌ها ارسال می‌نماید.

صدور بیمه شخص ثالث قانونی تک شماره:

 1. اطلاعات فرم تکمیل شده، توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های دولتی در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت می‌شود.
 2. درمورد بیمه‌نامه‌های شخص ثالث دولتی پس از ثبت اطلاعات در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس)، لیست خودروهای بیمه شده به ‌همراه مشخصات آنها با استفاده از برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) پرینت گرفته می‌شود.
 3. در پایان ماه، کارشناسان اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل، با استفاده از برنامه اطلاعاتی سامان، بیمه‌نامه‌ها و الحاقی‌های صادره توسط شعبه را کنترل می‌نمایند.

هرگاه در شرایط یک بیمه اعم از نام بیمه‌کننده (بیمه‌گزار)، شرایط بیمه، میزان سرمایه مورد نظر و ... تغییری حاصل شود، بیمه عوض نخواهد شد بلکه شرکت بیمه طی یک نامه و یا اصطلاحاً یک الحاقی، تغییر لازم را اعلام می‌دارد که جزء لاینفک بیمه‌ محسوب خواهد شد و شرایط پرداخت خسارت با توجه به الحاقی صادر شده مورد نظر قرار می‌گیرد. در این فرآیند، مراحل دریافت درخواست، بررسی، دریافت و یا برگرداندن مبلغ به بیمه‌گزار و صدور الحاقی برای بیمه‌‌های شخص ثالث تشریح شده است.
درصورتیکه الحاقی برگشتی صادر شده جهت ابطال بیمه باشد، پس از صدور الحاقی، ابطال بیمه در سیستم بهنگام خسارت ثبت می‌شود.
الحاقی‌ها به صورت‌های زیر صادر می‌شوند:

 1. الحاقی جایگزین مورد بیمه: درصورتیکه بیمه‌گزار خودرو بیمه شده خود را تعویض کرده باشد و اعتبار بیمه‌ شخص ثالث خودرو قبلی به پایان نرسیده باشد، می‌تواند بیمه را به خودرو جدید منتقل کند. دراینصورت، با اعمال تغییرات و محاسبه مبلغ برگشتی یا اضافی، به ترتیب الحاقی برگشتی یا اضافی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های خصوصی صادر می‌شود.
 2. الحاقی اصلاح شماره شاسی:
 3. الحاقی اعتبار بیمه‌: درصورتیکه اعتبار بیمه‌ اشتباه درج شده باشد، جهت اصلاح آن الحاقی اعتبار بیمه‌ صادر می‌گردد
 4. الحاقی تغییر سیلندر: در صورتیکه سیلندر خودرو اشتباه اعلام شده باشد، پس از محاسبه مبلغ اضافی یا برگشتی، به ترتیب الحاقی اضافی یا برگشتی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل صادر می‌شود.
 5. الحاقی اصلاح ظرفیت: درصورتیکه ظرفیت خودرو اشتباه اعلام شده باشد، پس از محاسبه مبلغ اضافی یا برگشتی، به ترتیب الحاقی اضافی و یا برگشتی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل صادر می‌شود
 6. الحاقی ارزش موردبیمه: درصورتیکه ارزش موردبیمه خودرو اشتباه اعلام شده باشد، پس از محاسبه مبلغ اضافی یا برگشتی، به ترتیب الحاقی اضافی و یا برگشتی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل صادر می‌شود.
 7. الحاقی تخفیف عدم خسارت درصورتیکه تخفیف عدم خسارت در بیمه‌ جدید بیمه‌گزار منظور نشده باشد، پس از محاسبه مبلغ برگشتی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل، الحاقی برگشتی صادر می‌شود.
 8. الحاقی تغییر نام: درصورتیکه خودرو بیمه‌شده بفروش رسیده باشد، جهت تغییر نام بیمه‌گزار، الحاقی تغییر نام صادر می‌شود که بر اساس آن شماره شهربانی و موارد مرتبط دیگر نیز تغییر می‌یابند.
 9. الحاقی پوشش‌های تکمیلی: درصورت تغییر پوشش‌های تکمیلی مورد درخواست بیمه‌گزار، پس از محاسبه مبلغ اضافی یا برگشتی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل، به ترتیب الحاقی اضافی یا برگشتی صادر می‌شود.
 10. الحاقی تغییر کاربری: درصورت تغییر کاربری خودرو، پس از محاسبه مبلغ اضافی یا برگشتی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل، به ترتیب الحاقی اضافی یا برگشتی صادر می‌شود.
 11. الحاقی ابطال: در صورتیکه ماشین در اثر خطری که تحت پوشش بیمه نیست از بین رود، حق بیمه بصورت روزشمار و در غیراینصورت، بصورت کوتاه مدت حق‌بیمه استرداد می‌شود

شرایط فسخ از طرف بیمه‌گر:

 1. حق بیمه به موقع پرداخت نشود.
 2. در صورت تشدید خطر
 3. در صورتیکه گزارش‌های اعلام شده از طرف بیمه‌گزار اشتباه باشد

شرایط فسخ از طرف بیمه‌گزار:

 1. بیمه‌گزار ریسک خطر را کاهش دهد ولی بیمه‌گر حاضر به اعمال تغییر نشود.
 2. عملیات بیمه‌گر به هر دلیلی متوقف شود.

نکته: در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در اینصورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.

 • مراحل انجام فرآیند:

  1. بیمه‌گزار درخواست خود را مبنی بر اعمال تغییرات و یا ابطال بیمه به صورت کتبی به اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل می‌دهد. درصورتیکه درخواست تغییر و یا ابطال بیمه از طرف بیمه‌گر باشد طی نامه‌ای درخواست خود را به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.
   ابطال بیمه‌های شخص ثالث تنها درصورتیکه مضاعف باشند و یا به صورت تکراری صادر شده باشند ممکن می‌باشد.
   چنانچه برای یک خودرو دو نوع بیمه خریداری شده باشد، با توجه به تاریخ صدور بیمه‌های خریداری شده بیمه‌ای که دیرتر صادر شده باشد به عنوان بیمه مضاعف تلقی شده و قابل ابطال می‌باشد.
  2. با توجه به نوع الحاقی، حالت‌های زیر اتفاق می‌افتد:
   • درصورتیکه الحاقی بار مالی نداشته باشد (برگشتی و یا اضافی نباشد) تغییرات مورد درخواست در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) یونیکس اعمال و" الحاقی" در یک نسخه صادر و به کارت بیمه شخص ثالث بیمه‌گزار پیوست می‌شود
   • درصورتیکه الحاقی بارمالی داشته باشد (بصورت برگشتی و یا اضافی باشد) علاوه بر الحاقی که به صورت دستی صادر می‌شود، "نامه‌ای جهت واریز و یا دریافت مبلغ" در سه نسخه زیر‌ نیز صادر می‌شود .
    • نسخه اول آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
    • نسخه دوم آن به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
    • نسخه سوم آن در این اداره بایگانی می‌شود.
     در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در اینصورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
   • چنانچه الحاقی اضافی باشد، مبلغ قابل واریز در "فیش‌نقدی" وارد و جهت پرداخت به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود. فیش‌های نقدی در 3 نسخه زیر توزیع می‌گردد:
    • یک نسخه از آن به شعبه دریافت کننده وجه تحویل داده می‌شود.
    • نسخه دوم آن به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
    • نسخه سوم آن مخصوص بانک است که در بانک باقی می‌ماند.
  3. پس از واریز مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه‌گزار، "فیش واریزی" به اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل داده شده و "گواهی دریافت مبلغ حق‌بیمه" صادر می‌شود. قبض‌های گواهی دریافت حق‌بیمه با دو امضا معتبر است.
  4. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را به اداره کل حسابداری و آمار ارائه و قبض در این اداره "رسید" می‌شود.رسید صادر شده توسط اداره کل حسابداری و آمار در سه نسخه زیر توزیع می‌گردد:
   • نسخه اول آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
   • نسخه دوم آن به همراه فیش واریزی به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • نسخه سوم آن در این اداره بایگانی می‌شود.
  5. پس از دریافت رسید توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های دولتی، الحاقی اضافی صادر می‌شود.
   • چنانچه الحاقی برگشتی باشد:
    • پس از ثبت در دفتر برگشتی، نسخه حسابداری آن جهت صدور چک به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌شود.
    • بیمه‌گزار با ارائه نسخه نامه مربوط به خود به اداره کل حسابداری و آمار، چک را دریافت می‌کند.
   • درصورتیکه الحاقی ابطال باشد
    • پس از صدور الحاقی، اطلاعات آن در لیست سیاه برنامه مکانیزه خسارت (سیستم بهنگام) ثبت می‌شود.
  6. بیمه‌های صادر شده، به صورت خودکار به برنامه مکانیزه خسارت (سیستم بهنگام)شرکت سهامی بیمه ایران منتقل می‌شوند، که کلیه واحدهای خسارت جهت تائید بیمه‌ صادره از این سیستم استفاده می‌کنند. به همین دلیل پس از ابطال بیمه‌‌ها، بایستی در لیست سیاه برنامه مکانیزه خسارت (سیستم بهنگام) ثبت شود. الحاقی صادر شده در "دفتر الحاقی بیمه‌نامه شخص ثالث و بدنه" اداره صدور ثبت می‌شود

تمدید بیمه‌نامه یکی از حالات تغییر در بیمه‌نامه است که البته جهت تمدید بیمه‌نامه‌ اتومبیل الحاقی صادر نمی‌شود، بلکه با تکمیل و تغییر اطلاعات بیمه قبلی، بیمه‌‌ای جدید صادر می‌شود. در این فرآیند، مراحل تمدید بیمه‌ شخص ثالث و شرایط انجام بازدید مجدد و صدور مجدد بیمه‌ (به جای الحاقی) تشریح شده است. گام‌های انجام فرآیند تمدید بیمه شخص ثالث به شرح زیر است:

 1. بیمه‌گزار درخواست خود مبنی بر تمدید بیمه‌ شخص ثالث را طی نامه جهت تمدید بیمه‌های دولتی و یا با تکمیل "فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث" جهت بیمه‌نامه خصوصی به اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل می‌دهد.
 2. اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث پس از دریافت درخواست تمدید بیمه‌های دولتی، "لیست خودروهای بیمه شده در سال گذشته" توسط بیمه‌گزار را تهیه و جهت اصلاح و تائید به بیمه‌گزار تحویل می‌دهد.
 3. در صورتیکه به هر دلیلی (نظیر بالا بودن ارزش خودرو، قدیمی بودن آن) از اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل مجوز صدور گرفته شده باشد، برای تمدید بیمه‌نامه نیز لازم است مجدد مجوز اخذ شود.
 4. تغییرات اعمال شده توسط بیمه‌گزار و تعهدات مالی، جانی و سرنشین طبق نظر بیمه‌گزار تعیین و در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و سپس لیست جدید تهیه می‌شود.
 5. طبق مشخصات خودروها و پوشش‌های درخواست شده توسط بیمه‌گزار حق‌بیمه توسط برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) محاسبه و در "فیش نقدی" وارد می‌شود. فیش‌های نقدی صادر شده در سه نسخه جهت پرداخت به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  • یک نسخه از آن به شعبه دریافت‌کننده وجه تحویل داده می‌شود. در انتهای هر روز این فیش‌ها که مربوط به بایگانی همین اداره است جمع‌آوری شده و جمع مبالغ محاسبه می‌گردد.
  • نسخه دوم آن به اداره کل حسابداری و آمار بیمه ایران ارسال می‌گردد.
  • نسخه سوم آن مخصوص بانک است که در بانک باقی می‌ماند.
 6. پس از واریز مبلغ حق‌بیمه توسط بیمه‌گزار، "فیش واریزی" به اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تحویل داده شده و "گواهی دریافت حق‌بیمه" صادر می‌شود. گواهی دریافت حق‌بیمه با دو امضا معتبر است.
 7. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه را به اداره کل حسابداری و آمار ارائه و قبض در این اداره "رسید" می‌شود.رسید صادر شده توسط اداره کل حسابداری و آمار در سه نسخه زیر توزیع می‌گردد:
  • نسخه اول آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  • نسخه دوم آن به همراه فیش واریزی به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
  • نسخه سوم آن در این اداره بایگانی می‌شود.
 8. پس از دریافت رسید توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، بیمه‌ شخص ثالث صادر می‌شود. در حالت تک‌شماره‌ای دولتی کارت‌ بیمه‌نامه شخص ثالث صادر می‌شود. در حالت قراردادی دولتی علاوه بر اینکه برای هر یک از خودروهای موردبیمه کارت بیمه‌نامه شخص ثالث صادر می‌شود، "نامه اعلام بدهی" و "لیست خودروهای بیمه‌شده" در سه نسخه نیز تهیه و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.جهت بیمه‌نامه‌های خصوصی کارت گواهی بیمه شخص ثالث صادر می‌شود. بیمه‌نامه شخص ثالث دولتی در سه نسخه زیر توزیع می‌گردد:
  • نسخه اول آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  • نسخه دوم آن به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
  • نسخه سوم آن در این اداره بایگانی می‌شود.

جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسش ها و پاسخ ها

 • فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (دیه)

  پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن به واحد خسارت، اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه‌گزار، بررسی معاینات بالینی و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است.
  برای مشاهده فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی (دیه) به لینک زیر مراجعه کنید.
 • فرآیند بررسی و پرداخت خسارت مالی بیمه شخص ثالث

  پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن به واحد خسارت، اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه‌گزار، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است.
  چنانچه بیمه‌گزار مقصر باشد و به شخص و یا شی ثالثی آسیب رسانده باشد، ابتدا باید در مورد خسارت شی و یا شخص ثالث آسیب دیده تسویه‌حساب کرده و طی نامه‌ای، تسویه حساب را به این اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسیدگی می‌شود.
  درصورتیکه بیمه‌گزار زیاندیده باشد و مقصر داشته باشد، بخشی از خسارت برآورد شده از شرکت بیمه شخص ثالث مقصر و یا از خود مقصر دریافت می‌شود.
  برای مشاهده مراحل پرداخت خسارت مالی بیمه ثالث اتومبیل به لینک زیر مراجعه کنید.
 • مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

  • تصویر کروکی افسر کاردان فنی یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری یا گزارش پاسگاه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاندیده حادثه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه
  • فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان
 • غرامت های جانی

  تعهدات بیمه ایران چیست؟ هزینه های پزشکی ، غرامتهای نقص عضو و فوت با توجه به مستندات پرونده های خسارتی و آرای صادره توسط محاکم قضایی تا سقف تعهدات خریداری شده .
  مدارک لازم برای دریافت خسارت عبارتند از :
  • صورت جلسه اولیه پاسگاه انتظامی
  • کروکی افسر کاردان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری
  • گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و برگه های بازجویی
  • نظریه های پزشکی قانونی (در مورد مجروحین و مصدومین)
  • گزارش معاینه متوفی
  • جواز کفن و دفن
  • خلاصه رونوشت فوت
  • صورتحساب هزینه های بیمارستانی (در مورد مجروحین و مصدومین)
  • حکم صادره دادگاه اولیه و در صورت اعتراض طرفین دادگاه تجدید نظر با آخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع از قبیل رأی دیوان عالی کشور
  • سایر گزارشات مرتبط
  • اصل و فتوکپی پشت و رو بیمه نامه مقصر و زیاتدیده حادثه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو گواهینامه مقصر و زیاندیده حادثه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو سند مالکیت یا کارت خودرو مقصر و زیاندیده حادثه
  • اصل و فتوکپی پشت و رو کارت ملی مقصر حادثه
  • فتوکپی پشت و رو کارت ملی زیاندیده یا زیاندیدگان
  • بیمه سر نشین اتومبیل
 • مدارک مورد نیاز پرونده خسارتی سرنشین

  • صورت جلسه اولین پاسگاه انتظامی
  • کروکی افسر کاروان فنی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری
  • گزارش پاسگاه انتظامی و برگهi ای بازجویی
  • نظریه پزشکی قانونی در مورد مجروحین و مصدومین
  • گزارش معاینه متوفی
  • جواز دفن
  • خلاصه رونوشت فوت و گواهی فوت
  • صورت حسابهای هزینه های بیمارستانی مجروحین و مصدومین
  • گواهی انحصار وراثت
  • قیم نامه در صورت داشتن صغیر
  • تصویر گواهینامه راننده حین حادثه
  • برش بیمه نامه شخص ثالث
 • مدارک مورد نیاز خسارت های بدون کروکی شخص ثالث

  خسارت ثالث مالی بدون کروکی تا سقف حداقل تعهدات مالی (15,000,000) توسط شرکت پرداخت می گردد.
  مدارک مورد نیاز:
  • مراجعه مقصر به زیاندیده به اتفاق بیمه گر
  • داشتن بیمه نامه معتبر طرفین
  • داشتن گواهینامه مقصر و زیاندیده
 • فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (دیه):


  پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن به واحد خسارت، اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه‌گزار، بررسی معاینات بالینی و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است.
  برای مشاهده فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی (دیه) به لینک زیر مراجعه کنید.
  فرآیند بررسی و پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث (دیه)
 • فرآیند بررسی و پرداخت خسارت مالی بیمه شخص ثالث:


  پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن به واحد خسارت، اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه‌گزار، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است.
  چنانچه بیمه‌گزار مقصر باشد و به شخص و یا شی ثالثی آسیب رسانده باشد، ابتدا باید در مورد خسارت شی و یا شخص ثالث آسیب دیده تسویه‌حساب کرده و طی نامه‌ای، تسویه حساب را به این اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسیدگی می‌شود.
  درصورتیکه بیمه‌گزار زیاندیده باشد و مقصر داشته باشد، بخشی از خسارت برآورد شده از شرکت بیمه شخص ثالث مقصر و یا از خود مقصر دریافت می‌شود.
  برای مشاهده مراحل پرداخت خسارت مالی بیمه ثالث اتومبیل به لینک زیر مراجعه کنید.
  مراحل پرداخت خسارت مالی بیمه ثالث اتومبیل