بیمه ایران دراستان آذربایجان غربی یک هزارو 829 میلیاردریال خسارت داد

بیمه ایران دراستان آذربایجان غربی یک هزارو 829 میلیاردریال خسارت دادبیمه ایران دراستان آذربایجان غربی یک هزارو 829 میلیاردریال خسارت داد

بیمه ایران دراستان آذربایجان غربی یک هزارو 829 میلیاردریال خسارت داد
تهران-بیمه ایران درسال گذشته ودراستان آذربایجان غربی یک هزار و 829 میلیارد وپنجاه ونه میلیون و 851 هزارریال خسارت پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این خسارت ها در10 رشته بیمه ای آتش سوزی،باربری،بدنه اتومبیل،شخص ثالث ومازاد،سرنشین،تمام خطر(مهندسی)،مسوولیت،عمر،حوادث و درمان به بیمه گذاران و زیان دیدگان پرداخت شده است.
براساس این گزارش،بیشترین میزان خسارت پرداختی مربوط به بیمه نامه های شخص ثالث و مازاد بایک هزار و 58 میلیارد ریال بوده که به تنهایی 58 درصد کل خسارت های این استان را به خود اختصاص داده است.
 همچنین دراستان آذربایجان غربی بابت بیمه نامه درمان، 411 میلیارد و 818 میلیون و 220 هزار ریال هزینه پرداخت شده است که پس از بیمه نامه های شخص ثالث و مازاد بیشترین حجم پرداختی را شامل می شود.
 بیمه گذاران شخص ثالث دراین استان درسال گذشته بیش از 91 میلیارد ریال نیز غرامت از محل بیمه نامه های سرنشین دریافت کرده اند. بیمه ایران دراستان آذربایجان غربی با ارائه بهینه انواع خدمات بیمه ای با استفاده از کارشناسان خبره،احصای نیازهای بیمه ای بیمه گذاران ازطریق خدمات مشاوره ای، شبکه فروش گسترده و تعدد مراکز رسیدگی و پرداخت خسارت هم اکنون 64 درصد از سهم بازار بیمه ای این استان را دراختیارگرفته است.
 
منبع خبر:روابط عمومی بیمه ایران