بیمه ایران برای هفتمین سال پیاپی بیمه‌گر قرارداد عمر گروهی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شد.

بیمه ایران برای هفتمین سال پیاپی بیمه‌گر قرارداد عمر گروهی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شد.


بیمه ایران برای هفتمین سال پیاپی بیمه‌گر قرارداد عمر گروهی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شد.

بیمه ایران برای هفتمین سال پیاپی بیمه‌گر قرارداد عمر گروهی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی شد.

شرکت سهامی بیمه ایران برای هفتمین سال پیاپی به عنوان بیمه گر قرارداد عمر گروهی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی انتخاب شد. مدیرکل بیمه های اشخاص بیمه ایران با بیان این مطلب افزود : افتخار بزرگی برای شرکت سهامی بیمه ایران خواهد بود که در طلیعه هشتاد و پنجمین سال خدمت رسانی خود ، به دلیل کسب رضایت بیمه گذار از ارایه خدمات ، پراکندگی جغرافیایی مناسب و توانمندی مالی ، مجددا برای هفتمین سال پیاپی از سوی «کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی کشور» به عنوان بیمه گر قرارداد عمر گروهی کارگران مذکور انتخاب شده است. دکتر اناری خاطر نشان کرد: تعهد غرامت فوت به هر علت هر یک از کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی در قرارداد جدید (99-98) از سی میلیون ریال به پنجاه میلیون ریال افزایش یافته است.

منبع خبر: روابط عمومی