اصطلاحات بیمه ای

بیمه آتش سوزی معمولی منازل مسکونی

بیمه آتش سوزی معمولی منازل مسکونی


بیمه آتش سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارایی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. در بیمه آتش سوزی، خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه‌ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آن را پوشش نمی‌دهد. افرادی که در منازل مسکونی زندگی می کنند. کلیه اموال (منقول یا غیرمنقول) مسکونی ( منظور اموالی می‌باشند که در منازل مسکونی مورد استفاده قرار گیرند ) به این بیمه نامه نیاز دارند.

موضوع بیمه آتش سوزی‌، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی‌ به اموال و دارایی‌های منقول و یا غیرمنقول بیمه‌گزار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی خسارت‌های مالی مورد تأمین قرار می‌گیرند نه خسارت‌های جانی و بدنی. لذا، درصورتیکه صدمه‌ای به افراد برسد، معمولاً این بیمه آن را پوشش نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون، موجب مسئولیت و پاسخ‌گویی بیمه‌گزار شود نیز همراه پوشش خطرآتش سوزی یا به‌طور جداگانه از طریق بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه‌گران قرار می‌گیرند.
بیمه آتش سوزی مانند سایر شاخه‌های بیمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسن نیت، قاعده نفع بیمه‌ای و قاعده نسبی سرمایه و حق‌بیمه می‌باشد.
در رشته آتش سوزی واحدهای مسکونی موضوع بیمه عبارتست از ساختمان، تأسیسات و اثاث منزل که در مقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه به عنوان خطرات اصلی و طوفان، سیل،‌ زلزله و آتشفشان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف،‌ خطر سقوط هواپیما و هلی‌کوپتر و قطعات منفک از آنها، سرقت اثاث و لوازم منزل و بسیاری از خطرهای دیگر تحت پوشش قرار می گیرد.
واحدهای مسکونی در سراسر کشور را به دو روش انفرادی و گروهی می‌توان نزد بیمه ایران تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار داد. در بیمه‌نامه‌های گروهی چنانچه تعداد واحدهای مسکونی تحت پوشش بیش از پانزده واحد باشد، ده درصد تخفیف گروهی در نرخ‌های بیمه‌نامه اعمال می‌شود.
در بیمه نامه آتش سوزی معمولی منازل مسکونی بنا به درخواست بیمه‌گزار واحد مسکونی، علاوه بر خطرهای حریق، انفجار و صاعقه، در برابر کلیه خطرهای اضافی که به آن اشاره شد با سرمایه دلخواه و به قیمت روز تحت پوشش قرار می‌گیرد و حق سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهای بیمه شده محاسبه خواهد شد.

کلیه افرادی که در منازل مسکونی زندگی می کنند. کلیه اموال (منقول یا غیرمنقول) مسکونی ( منظور اموالی می‌باشند که در منازل مسکونی مورد استفاده قرار گیرند )

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:
 • پوشش‌های پایه ( به اختصار "آصا" بیان می‌شوند )

  • آتش سوزی
  • صاعقه
  • انفجار
 • پوشش‌های تکمیلی (تبعی)

  • زلزله و آتشفشان
  • سیل و طغیان آب
  • طوفان، گردباد و تندباد
  • ترکیدگی لوله آب و فاضلاب
  • ضایعات ناشی از برف و باران
  • سرقت
  • سقوط هواپیما و چرخ‌بال و متعلقات آن
  • شکست شیشه به هر علت
  • آشوب و بلوا و شورش
  • ریزش و رانش زمین
  • برخورد جسم خارجی
  • هزینه پاکسازی
  • نرخ ظروف تحت فشار
  • فروکش چاه
  • سقوط بهمن
  • خطر سقوط قطعات منفصله از خودرو
  • خطر نشت گاز در سردخانه
  • خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار)
  • خطر سنگینی برف ( این زیرپوشش در صورتی انتخاب می‌شود که زیرپوشش شماره 5 (ضایعات ناشی از برف و باران) نیز انتخاب شده باشد. )
 • خطر ظروف تحت فشار
 • خطر ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از ذوب برف، تگرگ و باران
 • شرایط جایگزینی
 • شرایط سرقت
 • شرایط شناور
 • شرایط سیل
 • شرایط مسئولیت مالی در مقابل همسایگان
 • عدم‌النفع (این زیرپوشش تنها توسط طرح جامع اصناف قابل انتخاب است)
در صورتی‌که مشتری زیرپوشش‌های شرایط ویژه را انتخاب نماید، "برگ‌های شرایط ویژه" به بیمه‌نامه پیوست می شوند. این برگ‌ها عبارت‌اند از:

بیمه گزار می تواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و ما به التفاوت دریافتی را به بیمه گزار مسترد می نماید. بیمه نامه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گزار ارسال نماید. در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده را پس از ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گزار به صورت روز شمار مسترد نماید.

برای این بیمه نامه هیچگونه الزمات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.

سرمایه های تحت پوشش در این بیمه نامه به دو دسته 50.000.000 ریال با حق بیمه سالانه 60.000 ریال و 100.000.000 ریال با حق بیمه سالانه 120.000 ریال تقسیم می شود.

بیمه‌گذار می‌تواند حق‌بیمه را به سه صورت زیر پرداخت کند:
 • چک: چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می شود.
 • واریز به بانک (فیش بانکی)
 • اقساط: در این حالت،‌30-40% حق‌بیمه به صورت نقد و مابقی در 4-5 قسط پرداخت می‌شود، که به ازای هر قسط چک در وجه شرکت بیمه ایران صادر می‌شود..
** در صورتی که پرداخت حق‌بیمه از طریق چک صورت گیرد، به ازای دریافت چک،‌ "قبض رسید" به بیمه‌گذار تحویل می‌شود.
شرایط و مراحل و مواردی که در صدور بیمه نامه های آتش سوزی باید مورد توجه قرار گیرد بشرح ذیل می باشد :
 • تکمیل پرسشنامه توسط بیمه‌گزار: فرم چاپی تحت عنوان برگ پیشنهاد بیمه که حاوی اطلاعات زیر می باشد توسط بیمه‌گزار تکمیل و امضاء می شود که مبنای بیمه نامه آتش سوزی قرار می گیرد، اهم اطلاعات مذکور شامل موارد زیر می باشد:
  1. نام بیمه‌گزار
  2. نشانی بیمه‌گزار
  3. نشانی محل مورد بیمه
  4. خطرات مورد درخواست بیمه‌گزار جهت پوشش بیمه ای
  5. اطلاعات مربوط به مورد بیمه از جمله ارزش های آنها
  6. سابقه و نوع آتش سوزی
  7. همسایگان محل مورد بیمه
  8. وضعیت تأمین نیروی برق
  9. وضعیت تأمین آب مصرفی و آب قابل استفاده در صورت وقوع آتش سوزی
  10. وسائل و امکانات آتش سوزی
  11. وضعیت نگهبانی محل مورد بیمه
  12. بیمه‌گزار با امضاء برگ پرسشنامه تأیید می نماید که به سؤالات پاسخ مطابق با واقعیت داده است.
 • پیشنهاد تکمیل شده توسط صادر کننده بیمه نامه مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که نیاز به بازدید از محل مورد بیمه احساس شود توسط کارشناسان بازدید اولیه از محل مورد بیمه بازدید بعمل آمده و گزارش مربوطه جهت صادر کننده بیمه نامه ارسال می گردد.
 • صادر کننده بیمه نامه با بررسی و مطالعه مجدد برگ پرسشنامه و گزارش بازدید اولیه تهیه شده در مورد امکان صدوربیمه نامه آتش سوزی تصمیم لازم را اخذ که در این حالت معمولاً سه وضعیت پیش می آید:
  1. یا مطابق بازدید بعمل آمده وضعیت ریسک به گونه ای است که قبول آن اصلاً امکانپذیر نمی باشد که در این حالت مراتب عدم پذیرش به بیمه‌گزار اعلام می گردد.
  2. وضعیت ریسک به گونه ای است که با انجام یک سری اصلاحات و توصیه های ایمنی قابل پذیرش خواهد بود و لذا توصیه ها ابلاغ و پس از انجام آن ها بازدید مجدد بعمل آمده و نسبت به قبول ریسک اقدام خواهد شد.
  3. در حالت سوم وضعیت ریسک، مطلوب و قابل قبول بوده که در این حالت بیمه گر مبادرت به تنظیم پیش نویس بیمه نامه نموده و نرخ حق بیمه متعلقه را تعیین می نماید.
 • پس از تهیه پیش نویس، بیمه نامه مورد نظر بر روی فرم بیمه نامه های آتش سوزی مورد عمل بیمه گر، تایپ، نسخه اصلی آن جهت پرداخت حق بیمه به بیمه‌گزار ارائه می گردد و سایر نسخ بیمه نامه بنا به اقتضاء تقسیم شده و سایر مراحل انجام می پذیرد.
 • برگه در خواست باتوجه به نوع تسهیلات در خواستی
 • اطلاعات اخذ شده درباره متقاضی
 • فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجاره نامه

واحدهای مسکونی در سراسر کشور را به دو روش انفرادی و گروهی می‌توان نزد بیمه ایران تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار داد. در بیمه‌نامه‌های گروهی چنانچه تعداد واحدهای مسکونی تحت پوشش بیش از پانزده واحد باشد، ده درصد تخفیف گروهی در نرخ‌های بیمه‌نامه اعمال می‌شود.

واحدهای مسکونی در سراسر کشور را به دو روش انفرادی و گروهی می‌توان نزد بیمه ایران تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار داد. در بیمه‌نامه‌های گروهی چنانچه تعداد واحدهای مسکونی تحت پوشش بیش از پانزده واحد باشد، ده درصد تخفیف گروهی در نرخ‌های بیمه‌نامه اعمال می‌شود.

این بیمه نامه را می توان از کلیه مجتمع ها، شعب، نمایندگیها و کارگزاریهای مجاز تهیه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمایندگیها به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
مرور شعب و نمایندگیهای بیمه ایران
این بیمه نامه صرفا با مراجعه به مراکز صدور قابل تهیه است و هنوز بصورت برخط عملیاتی نشده.
هدف از ارایه بیمه‌نامه آتش‌سوزی معمولی منازل مسکونی، ارایه خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای به منازل مسکونی می‌باشد. در این فرآیند، روند دریافت درخواست صدور بیمه‌نامه، مراحل بازدید و کنترل مدارک و همچنین صدور بیمه‌نامه تشریح شده است. تفاوت این نوع بیمه‌نامه با بیمه‌نامه‌های صنعتی و غیرصنعتی، در نوع فعالیت می‌باشد که در برگ پیشنهاد می‌بایست درج گردد.
 1. مشتری "برگ پیشنهاد بیمه (آتش‌سوزی، صاعقه، حریق)" را مبنی بر صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی معمولی منازل مسکونی تکمیل می‌نماید.
  ممکن است فرم پیشنهاد تکمیل نگردد، بلکه موارد مورد نظر بیمه‌گر طی نامه‌ای توسط مشتری ارسال گردد و بر اساس آن نامه، اقدامات بعدی صورت گیرد.
 2. پس از تکمیل اطلاعات فوق توسط مشتری، نمایندگی یا واحد صدور، قسمت انتهایی برگ پیشنهاد را تکمیل می‌نماید. در این قسمت اطلاعات زیر باید ثبت شوند:
  • آیا مورد بیمه تاکنون بیمه آتش‌سوزی داشته است؟
  • آیا تاکنون مورد بیمه در اثر خطرهای مورد تقاضا خسارت داشته است؟ (علت و میزان خسارت)
  • امکانات اطفاء حریق در محل
  • آیا بیمه‌گزار و کارکنان وی نحوه کاربرد وسایل اطفاء حریق را آموزش دیده‌اند؟
  • آیا محل دارای نگهبان یا سرایدار می‌باشد؟
  • فعالیت‌های ساختما‌ن‌های اطراف مورد بیمه
  • نحوه گرم نمودن محل و چگونگی استقرار مخازن سوخت
 3. در صورتی که مورد بیمه جزء مرهونات بانکی باشد، مشتری می‌بایست نامه بانک را نیز ارایه دهد.
 4. مشتری فرم پیشنهاد را با مهر و امضای خود تایید می‌نماید.
 5. شماره سریال فرم پیشنهاد‌ بیمه توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در "دفتر اندیکاتور" درج می‌گردد.
 6. اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی جهت دریافت هر گونه مجوز صدور بیمه‌نامه خاص (از جمله مورد بیمه جدید، موضوع فعالیت جدید، درخواست تخفیف برای مشتری و...)، بالا بودن حجم سرمایه و یا ریسک بالای خطرات مورد درخواست مشتری، درخواست خود را طی نامه‌ای به‌همراه یک نسخه از فرم پیشنهاد تکمیل شده توسط مشتری برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
 7. اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها در صورت نیاز جهت دریافت نرخ و کد بیمه طی نامه‌ای درخواست خود را به بیمه مرکزی ارسال می‌نماید.
 8. اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها، پس از دریافت نرخ و کد بیمه از بیمه‌مرکزی و یا تعیین نرخ بیمه توسط کارشناسان اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها، مجوز صدور بیمه‌نامه را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
 9. رییس اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی "حکم بازدید اولیه کارشناس" را با توجه به خطرات درخواست شده طی نامه‌ای صادر می‌کند.
  • با توجه به محل، دونوع "برگ ماموریت اداری درون ‌شهری" و یا "برگ ماموریت اداری برون ‌شهری" صادر می‌گردد .
  • برگ ماموریت اداری درون‌شهری جهت ثبت حضور و غیاب کارشناس مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در حالیکه برگ ماموریت اداری برون‌شهری برای کارشناس و راننده، مجوز عبور محسوب می‌گردد.
  • برگ ماموریت در پنج نسخه زیر توزیع می‌شود:
   • نسخه اول آن نزد کارشناس می‌ماند.
   • نسخه دوم آن به محل ماموریت تحویل داده می‌شود.
   • نسخه سوم آن به اداره حسابداری ارسال می‌گردد.
   • نسخه چهارم آن به دفتر ثبت حضور و غیاب پرسنل تحویل داده می‌شود.
   • نسخه آخر آن در اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بایگانی می‌گردد.
 10. کارشناس بازدید از محل بازدیدی به‌عمل آورده و "گزارش بازدید اولیه" را تکمیل و با مهر و امضای خود آن را تایید می‌نماید.
 11. گزارش بازدید اولیه صنعتی با گزارش بازدید اولیه غیر‌صنعتی و مسکونی متفاوت است؛ در گزارش بازدید اولیه صنعتی، مشخصات بیمه‌شده با جزییات بیشتری تکمیل می‌گردد.
  در هر دو مورد، صورت ریز و ارزش تفکیکی موارد بیمه شده، در فرمی جداگانه تکمیل و پیوست می‌گردد.
 12. پس از بازدید از محل مورد بیمه، در صورتی که کارشناس بازدید نکات ایمنی را درنظر دارد که می‌بایست قبل از صدور بیمه‌نامه رعایت شوند، فرم "توصیه‌های ایمنی" را تکمیل می‌نماید. مشتری موظف است این نکات را راعایت کند تا بیمه‌نامه صادر گردد.
  در فرم توصیه‌های ایمنی، نکات ایمنی مدنظر کارشناس بازدید ثبت می‌شود.
 13. رییس اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی حکم کارشناس بازدید را جهت بازدید ثانویه و کنترل رعایت نکات ایمنی مذکور در فرم توصیه‌های ایمنی صادر می‌نماید. اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها انجام بازدید ثانویه را به ادارات صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ابلاغ و توصیه می‌نماید.
 14. کارشناس بازدید از محل بازدیدی به‌عمل آورده، گزارش بازدید ثانویه را تکمیل و با مهر و امضای خود آن را تایید می‌نماید.
 15. اطلاعات تکمیل شده در فرم پیشنهاد توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و مبلغ حق‌بیمه آن محاسبه می‌شود. پس از محاسبه حق‌بیمه، شرایط و حق‌بیمه توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی به بیمه‌گزار ابلاغ می‌شود. (به‌صورت شفاهی)
  مشتری وجه نقدی محاسبه شده را واریز و "فیش واریزی" را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی تحویل می‌دهد.ممکن است حق‌بیمه بنا به درخواست مشتری قسط‌بندی شود، که در ابتدا مبلغ نقدی محاسبه، سپس بر اساس آن تعداد اقساط و مبلغ هر یک تعیین می‌گردد.
 16. پس از دریافت چک و یا فیش واریزی، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی "گواهی دریافت حق‌بیمه" را صادر و پس از امضای رییس واحد صدور و رییس حسابداری به مشتری تحویل می‌دهد. یک کپی از آن در پرونده مشتری بایگانی می‌شود.
  در صورت پرداخت بصورت قسطی، پس از دریافت هر قسط نیز گواهی فوق صادر شده و به مشتری داده می‌شود.
 17. بیمه‌نامه آتش‌سوزی معمولی منازل مسکونی صادر و توسط معاون صدور، رییس اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی و مدیریت مجتمع مهر و امضا و تایید می‌شود.
  علاوه بر بیمه‌نامه، در 2 برگ مجزایی که ضمیمه بیمه‌نامه می‌باشد، به ترتیب صورت‌ریز موارد بیمه شده به همراه ارزش آنها به ریال و سایر توضیحات بیمه‌نامه (شامل نحوه پرداخت حق‌بیمه، نرخ خطرات پایه و تبعی، نوع سازه، شرایط ویژه، فرانشیزها و سایر توافقات بیمه‌گر و بیمه‌گزار) درج می‌شود.
  بیمه‌نامه آتش‌سوزی و ضمایم آن در چهار نسخه زیر توزیع می‌شوند:
  • برگه اول آن به عنوان رسید نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
  • یک نسخه از آن به همراه "رسید مبلغ پرداختی و یا چک دریافت شده" به حسابداری ارسال می‌گردد.
  • نسخه سوم آن به نماینده بیمه‌گزار (درصورت وجود) تحویل داده می‌شود.
  • نسخه آخر آن در اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بایگانی می‌شود.
  لازم به ذکر است که به همراه بیمه‌نامه، هریک از برگ‌های شرایط ویژه که در بیمه‌نامه درج گردیده است نیز ضمیمه شده و در نسخ فوق توزیع می‌گردد.
 18. در پایان ماه، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اطلاعات را از برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) به برنامه اطلاعاتی سامان انتقال می‌دهد.
 19. براساس حجم سرمایه بیمه‌نامه‌های صادره یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد:
  • در صورتی که حجم سرمایه کمتر از ده میلیارد ریال باشد، مسیولیت آن برعهده خود شعبه می‌باشد و نیازی به ارسال بیمه‌نامه به اداره نظارت برصدور بیمه‌نامه‌ها نمی‌باشد.
  • در صورتی که حجم سرمایه بیش از ده میلیارد ریال باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌بایست در پایان ماه یک نسخه از بیمه‌نامه صادره را به همراه گزارشی که از برنامه اطلاعاتی سامان دریافت می‌کند جهت بررسی و کنترل به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال نماید.
   یک نسخه از تمامی الحاقی‌های صادره نیز می‌بایست به‌همراه بیمه‌نامه ارسال گردد.
   • کارشناس اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها پس از دریافت نسخه بیمه‌نامه، تمامی موارد بیمه‌نامه را کنترل می‌کند.
   • درصورت وجود اشکال در بیمه‌نامه‌های کنترل شده، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ایرادات را طی نامه به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
   • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اصلاحات را از طریق صدور الحاقی اعمال کرده، الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اصلاح ایرادات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
   • پس از رفع اشکال (در صورت وجود اشکال) و یا در صورت عدم وجود اشکال، اداره نظارت بر صدوربیمه‌نامه‌ها، بیمه‌نامه را تایید و بایگانی می‌نماید.
  • در صورتیکه حجم سرمایه بالاتر از 63 میلیارد ریال باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌بایست به صورت روزانه یک نسخه از بیمه‌نامه صادره را به‌همراه تمامی الحاقی‌های صادر شده جهت بررسی و کنترل به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال نماید.
   • کارشناس اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها تمامی موارد بیمه‌نامه را بررسی نموده و در صورت وجود ایراد، ایرادات وارده را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
   • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی با صدور الحاقی اصلاحات را اعمال و الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه ها ارسال می‌نماید.
   • پس از رفع اشکال (در صورت وجود اشکال) و یا در صورت عدم وجود اشکال، اداره نظارت برصدور بیمه‌نامه‌ها بیمه‌نامه را تایید و بایگانی می‌نماید.
 20. چنانچه حجم سرمایه بالاتر از چهل میلیارد ریال باشد، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها، می‌بایست یک نسخه از بیمه‌نامه را جهت کنترل به بیمه مرکزی ارسال نماید.
  • در صورت وجود ایراد در بیمه‌نامه صادره، بیمه مرکزی ایرادات وارده را طی نامه‌ای به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
  • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ایراد وارد آمده را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
  • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی پس اعمال اصلاحات از طریق صدور الحاقی، الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
  • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها پس از بررسی الحاقی صادره، یک نسخه از الحاقی صادر شده را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای بیمه مرکزی ارسال می‌نماید.
 • اطلاعات تکمیل شده در فرم پیشنهاد توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و مبلغ حق‌بیمه آن محاسبه می‌شود.
 • در پایان ماه، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اطلاعات را از برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) به برنامه اطلاعاتی سامان انتقال می‌دهد.
هرگاه در شرایط یک بیمه اعم از نام بیمه‌کننده (بیمه‌گزار)، شرایط بیمه، میزان سرمایه مورد نظر و ... تغییری حاصل شود، بیمه‌نامه عوض نخواهد شد بلکه شرکت بیمه طی یک نامه و یا اصطلاحاً یک الحاقی، تغییر لازم را اعلام می‌دارد، که جزء لاینفک بیمه‌نامه محسوب خواهد شد و شرایط پرداخت خسارت با توجه به الحاقی صادر شده مورد نظر قرار می‌گیرد. در این فرآیند، مراحل دریافت درخواست، بررسی، دریافت و یا برگرداندن مبلغ به بیمه‌گزار و صدور الحاقی برای بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی مسکونی طرح همگانی تشریح شده است. پس از صدور بیمه‌نامه، اعمال هرگونه تغییری در بیمه‌نامه تنها از طریق صدور الحاقی امکان‌پذیر خواهد بود.
مراحل صدور الحاقی در زیر آمده است:
 1. اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، "درخواست صدور الحاقی" برای بیمه‌نامه آتش‌سوزی مسکونی طرح همگانی را در قالب نامه یا بصورت شفاهی از بیمه‌گزار دریافت می‌کند. چنانچه درخواست صدور الحاقی برای بیمه‌نامه آتش‌سوزی مسکونی طرح همگانی از طرف بیمه‌گر باشد، درخواست خود را طی نامه به اطلاع بیمه‌گزار می‌رساند.
 2. رییس اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، صدور الحاقی را به کارشناس خود ابلاغ می‌نماید.
 3. درصورتی‌ که بیمه‌گزار زیرپوشش‌های زیر را انتخاب نماید، لازم است از محل بازدید مجدد صورت گیرد:
  • ترکیدگی لوله آب و فاضلاب
  • ضایعات ناشی از برف و باران
  • سرقت
  • ریزش و رانش زمین
  • فروکش چاه
  • سقوط بهمن
 4. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی به عمل آورده و "گزارش بازدید اولیه آتش‌سوزی" را تهیه می‌کند.
 5. گزارش بازدید اولیه تکمیل شده توسط کارشناس بازدید، مهر و امضا شده و خطرات درخواست شده تایید می‌شوند.
 6. در صورتی که تغییرات بار مالی داشته باشند، دوحالت زیر اتفاق می‌افتد: (در غیراینصورت، قدم 7 اجرا می‌شود)
  • در صورتی که مبلغی باید به بیمه‌گزار برگشت شود (الحاقی برگشتی)، اداره صدور طی نامه‌ای درخواست بازگرداندن پول را به اداره‌کل حسابداری و آمار داده و بیمه‌گزار از آنجا مبلغ خود را دریافت می‌کند.
  • در صورتی که بیمه‌گزار مبلغی را اضافه‌تر باید پرداخت نماید (الحاقی اضافی)، اداره صدور مبلغ مورد نظر را در "فیش واریزی" ثبت و به بیمه گزار تحویل داده و بیمه‌گزار پس از واریز وجه و یا صدور چک، "رسید بانک" یا چک را تحویل اداره صدور می‌دهد و اداره صدور "گواهی دریافت حق‌بیمه" را صادر کرده و به بیمه‌گزار تحویل می‌دهد. یک نسخه از این گواهی در پرونده بیمه‌گزار بایگانی می‌شود. درصورتیکه الحاقی اضافی برای طرح‌های بیمه آتش‌سوزی (مانند طرح مهر، طرح همگانی، مسکونی طرح همگانی و...) صادر شده باشد، امکان پرداخت اقساطی مبلغ الحاقی اضافی وجود دارد که درآنصورت، طبق توافقی که میان بیمه‌گزار و اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صورت می‌گیرد، درصدی از مبلغ حق‌بیمه اضافی به صورت نقدی و مابقی طی اقساط پرداخت می‌شود.
  • در برخی مواقع ممکن است به دلایل مختلف مقدار بار مالی افزایش یافته با مقدار کاهش یافته برابری نماید. در اینصورت حق‌بیمه اضافی از بیمه‌گزار دریافت نمی‌شود.
 7. الحاقی بیمه‌نامه آتش‌سوزی مسکونی طرح همگانی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در چهار نسخه زیر صادر می‌شود:
  • نسخه اول آن به عنوان رسید نزد بیمه‌گزار می‌ماند.
  • یک نسخه از آن به همراه "رسید مبلغ پرداختی و یا چک دریافت شده" به حسابداری ارسال می‌گردد.
  • نسخه سوم آن به نمایندگی (درصورت وجود) تحویل داده می‌شود.
  • نسخه آخر آن در اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بایگانی می‌شود.
 8. اطلاعات الحاقی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در "دفتر الحاقی" آتش‌سوزی ثبت می‌شود. اطلاعاتی که در این دفتر ثبت می‌شوند عبارتند از:
  • نام بیمه‌گزار
  • شماره بیمه‌نامه
  • ردیف الحاقی و ردیف دفتر
  • نوع تغییرات
  • مبلغ برگشتی یا اضافی
 9. در پایان ماه، اطلاعات الحاقی صادر شده در برنامه اطلاعاتی سامان ثبت می‌شود.
تمدید بیمه‌نامه یکی از حالات تغییر در بیمه‌نامه است که منجر به صدور الحاقی می‌شود. در این فرآیند، مراحل تمدید بیمه‌نامه آتش‌سوزی مسکونی طرح همگانی و شرایط انجام بازدید مجدد و صدور مجدد بیمه‌نامه (به جای الحاقی) تشریح شده است.
بیمه‌گر یک ماه قبل از فرارسیدن زمان انقضا بیمه‌نامه آتش‌سوزی مسکونی طرح همگانی، دعوت¬نامه‌ای مبنی بر اعمال تغییرات مورد نظر بیمه‌گزار (در صورت تمایل) به بیمه‌گزار ارسال می‌نماید.
 1. اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی درخواست تمدید بیمه‌نامه را از بیمه‌گزار دریافت می‌کند.
 2. تغییرات مورد نیاز اعم از تغییر در شرایط، موارد مورد‌بیمه و یا تغییرات اعمال شده از طریق الحاقی در سال قبل توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اعمال می‌شود.
 3. در صورتی‌که دو سال از صدور بیمه‌نامه گذشته باشد، حکم کارشناس برای بازدید اولیه با توجه به خطرات درخواست شده طی‌نامه‌ای توسط رییس اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر می‌شود. درغیر این‌صورت چنانچه کمتر از 2 سال از صدور بیمه‌نامه گذشته باشد، نیازی به بازدید مجدد نیست.
 4. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و "گزارش بازدید اولیه آتش‌سوزی" را تهیه می‌کند.
 5. گزارش بازدید اولیه تکمیل شده توسط کارشناس بازدید مهر و امضا شده و خطرات درخواست شده تایید می‌شوند.
 6. اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی تغییرات و شرایط مورد درخواست مشتری را در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و حق‌بیمه قابل پرداخت و شرایط بیمه‌نامه را تعیین و به بیمه‌گزار اعلام می‌کند. درصورتی‌که بیمه‌گزار درخواست تمدید بیمه‌نامه برای کمتر از یک سال را داشته باشد، حق‌بیمه بصورت درصدی محاسبه می‌شود.
 7. مشتری وجه نقدی محاسبه شده را واریز و "فیش واریزی" را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی تحویل می‌دهد. ممکن است حق‌بیمه بنا به درخواست مشتری قسط‌‌بندی شود که در ابتدا مبلغ نقدی محاسبه، سپس بر اساس آن تعداد اقساط و مبلغ هر یک تعیین می‌گردد.
 8. گواهی دریافت حق‌بیمه" توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر می‌شود. درصورتی‌که بیمه‌گزار درخواست تمدید بیمه‌نامه برای کمتر از یک سال را داشته باشد، الحاقی تمدید و در غیر این‌صورت، بیمه‌نامه جدید صادر می‌شود.
 9. بیمه‌نامه آتش‌سوزی مسکونی طرح همگانی توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر می‌شود.
 10. اطلاعات ثبت شده در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس)، در پایان ماه به برنامه اطلاعاتی سامان انتقال داده می‌شود.
 11. براساس حجم سرمایه بیمه‌نامه‌های صادره یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد:
  • در صورتی که حجم سرمایه کمتر از ده میلیارد ریال باشد، مسیولیت آن برعهده خود شعبه می‌باشد و نیازی به ارسال بیمه‌نامه به اداره نظارت برصدور بیمه‌نامه‌ها نمی‌باشد.
  • در صورتی که حجم سرمایه بیش از ده میلیارد ریال باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌بایست در پایان ماه یک نسخه از بیمه‌نامه صادره را به همراه گزارشی که از برنامه اطلاعاتی سامان دریافت می‌کند جهت بررسی و کنترل به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال نماید. یک نسخه از تمامی الحاقی‌های صادره نیز می‌بایست به‌همراه بیمه‌نامه ارسال گردد.
   • کارشناس اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها پس از دریافت نسخه بیمه‌نامه، تمامی موارد بیمه‌نامه را کنترل می‌کند.
   • درصورت وجود اشکال در بیمه‌نامه‌های کنترل شده، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ایرادات را طی نامه به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
   • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی اصلاحات را از طریق صدور الحاقی اعمال کرده، الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اصلاح ایرادات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
   • پس از رفع اشکال (در صورت وجود اشکال) و یا در صورت عدم وجود اشکال، اداره نظارت بر صدوربیمه‌نامه‌ها، بیمه‌نامه را تایید و بایگانی می‌نماید.
  • در صورتیکه حجم سرمایه بالاتر از 63 میلیارد ریال باشد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌بایست به صورت روزانه یک نسخه از بیمه‌نامه صادره را به‌همراه تمامی الحاقی‌های صادر شده جهت بررسی و کنترل به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال نماید.
   • کارشناس اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها تمامی موارد بیمه‌نامه را بررسی نموده و در صورت وجود ایراد، ایرادات وارده را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
   • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی با صدور الحاقی اصلاحات را اعمال و الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه ها ارسال می‌نماید.
   • پس از رفع اشکال (در صورت وجود اشکال) و یا در صورت عدم وجود اشکال، اداره نظارت برصدور بیمه‌نامه‌ها بیمه‌نامه را تایید و بایگانی می‌نماید.
 12. چنانچه حجم سرمایه بالاتر از چهل میلیارد ریال باشد، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها، می‌بایست یک نسخه از بیمه‌نامه را جهت کنترل به بیمه مرکزی ارسال نماید.
  • در صورت وجود ایراد در بیمه‌نامه صادره، بیمه مرکزی ایرادات وارده را طی نامه‌ای به اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
  • داره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ایراد وارد آمده را طی نامه‌ای به اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
  • اداره صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی پس اعمال اصلاحات از طریق صدور الحاقی، الحاقی صادره را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها ارسال می‌نماید.
  • اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها پس از بررسی الحاقی صادره، یک نسخه از الحاقی صادر شده را به‌همراه نامه‌ای مبنی بر اعمال اصلاحات برای بیمه مرکزی ارسال می‌نماید.
جهت مشاهده پرسشها و پاسخهای صورت پذیرفته بر  روی این بیمه نامه به بخش پرسش ها و پاسخ ها مراجعه نمایید. مشاهده بخش پرسشها و پاسخها
 • پس از وقوع حادثه، بیمه گزار "فرم اعلام خسارت آتش سوزی" را جهت اعلام خسارت تکمیل می‌‌کند. بیمه گزار می‌تواند اطلاعات را در قالب نامه نیز ارسال نماید.
 • بازخوانی پرونده صدور: مدارک صدور بیمه‌نامه توسط اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی از بیمه گزار درخواست و دریافت می‌گردد.
 • درصورتیکه محل حادثه در نزدیکی اداره باشد، بازدید توسط کارشناس اداره صورت می‌گیرد؛ در غیر اینصورت، کارشناس بین‌المللی و یا کارشناس نمایندگی‌ نزدیک به محل حادثه، جهت بازدید مقدماتی اعزام می‌گردد. جهت اعزام کارشناس خارج از واحد، اداره خسارت ببیمه نامه های آتش سوزی طی نامه‌ای‌ به نمایندگی شهرستان (جهت کارشناس داخلی) و یا اداره بین الملل (جهت کارشناس خارجی) درخواست اعزام کارشناس می‌نماید.
 • کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و "گزارش خسارت آتش سوزی" را تهیه می‌کند.
 • اداره نظارت بر خسارت پس از دریافت مجوز پرداخت، پرداخت خسارت را تایید و حواله پرداخت خسارت را صادر نموده و طی نامه‌ای به اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی ارسال می‌نماید.
 • اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی حواله پرداخت خسارت را صادر می نماید.
 • بیمه گزار تعهدنامه‌ای مبنی بر دریافت مبلغ خسارت از شرکت بیمه را تکمیل و امضا می‌کند. در برخی مواقع درصورت نیاز (در صورتیکه بیمه گزار سابقه کیفری داشته باشد و یا احتمال آن برود) اقرارنامه هم توسط بیمه گزار تکمیل می‌گردد. (این اقرارنامه در محضر تکمیل و ثبت می‌شود) طی این تعهد‌نامه بیمه گزار متعهد می‌شود که:
  1. چنانچه مشخص گردد حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه گزار، ذوی‌الحقوق و یا عوامل وی بوده و یا بر اساس شرایط بیمه‌نامه محق دریافت خسارت نبوده حداکثر ظرف 5 روز نسبت به استرداد مبلغ دریافتی اقدام نماید.
  2. چنانچه مشخص گردد که حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه گزار ایجاد شده، کمال همکاری را با شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص شناسایی عامل حادثه و پیگیری او در مراجع انتظامی و قضایی بعمل آورده و از هرگونه سازش و اعلام رضایت نسبت به مسئول حادثه خودداری بعمل آورد.
  3. چنانچه مشخص گردد که بیمه گزار در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اظهار خلاف واقع نموده یا وقایع را کتمان کرده، حسب درخواست شرکت بیمه ایران سریعاً نسبت به استرداد خسارت پرداختی به اضافه ضرر و زیان مورد مطالبه شرکت بیمه ایران اقدام به‌عمل آورد.
 • اداره صدور چک با دریافت یک نسخه از حواله صادر شده، چک به مبلغ خسارت را صادر و به بیمه گزار تحویل می‌دهد.
 • حداکثر مدت تشکیل پرونده

  از آنجاییه که در این بیمه نامه بیمه گزار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا علیه خود بلافاصله حداکثر ظرف مدت یک ماه بیمه کننده را بصورت کتبی مطلع نموده و تشکیل پرونده خسارت نماید لذا ضروریست در ابتدا به اطلاع بیمه شونده محترم رسانده شود که موظف هستند در مدت تعیین شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و سایر مدارک را بعدا به بیمه گر ارایه نمایند . بنابراین مدارکی که در زیر توضیح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام کتبی خسارت و تشکیل پرونده میباشد و نه لزوماً اینکه بیمه شونده ابتدا مدارک را بصورت کامل تهیه نماید و بعداً جهت تشکیل پرونده مراجعه نماید بنابراین در کلیه بیمه نامه ها تکرار و شرح مرحله فوق خودداری میگردد .
 • برای دریافت خسارت چه مدارکی مورد نیاز است ؟

  • بیمه‌نامه
  • گزارش بازدید اولیه
  • قبوض رسید دریافت حق‌بیمه

خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه های آتش سوزی" بیمه‌های مسئولیت مدنی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه و به بیمه گزار اعلام می شود.

 • مدارک مورد نیاز:

  1. بیمه‌نامه
  2. گزارش بازدید اولیه
  3. قبوض رسید دریافت حق‌بیمه
 • شرح فرایند:


  پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در ظرف مدت یک‌ ماه به واحد خسارت اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه‌گزار، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است.
  روند انجام فرآیند بررسی و پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی مسکونی طرح همگانی به شرح زیر است:
  1. پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار "فرم اعلام خسارت آتش‌سوزی" را جهت اعلام خسارت تکمیل می‌‌کند.
  2. فرم تکمیل شده توسط بیمه‌گزار، پس از ثبت در "دفتر اندیکاتور"، در "دفتر اعلام خسارت" ثبت می‌شود.
  3. درصورت وجود، گزارشات سازمان آتش‌نشانی و حوزه انتظامی توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی دریافت می‌شود.
  4. بازخوانی پرونده صدور: مدارک صدور بیمه‌نامه توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی از بیمه‌گزار درخواست و دریافت می‌گردد.
   مدارک مورد نیاز شامل موارد زیر است:
   • بیمه‌نامه
   • گزارش بازدید اولیه
   • قبوض رسید دریافت حق‌بیمه
  5. جهت بررسی حق‌بیمه پرداختی، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، "فرم استعلام حق‌بیمه" را تکمیل کرده و جهت تایید به اداره‌کل حسابداری و آمار ارسال می‌نماید.
   در این فرم، اداره خسارت شماره چک‌های وصولی یا فیش‌ها را به همراه مبلغ و تاریخ آن ثبت می‌کند.
  6. اداره‌کل حسابداری و آمار، در همان فرم استعلام حق‌بیمه، وصول شدن چک یا فیش‌ها را تایید و به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌کند.
  7. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، پرونده خسارت را تشکیل داده و شماره‌ای برای آن تخصیص می‌دهد.
  8. درصورتیکه محل حادثه در نزدیکی اداره باشد، بازدید توسط کارشناس اداره صورت می‌گیرد؛ در غیر اینصورت، کارشناس بین‌المللی و یا کارشناس نمایندگی‌ نزدیک به محل حادثه، جهت بازدید مقدماتی اعزام می‌گردد.
   جهت اعزام کارشناس خارج از واحد، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی طی نامه‌ای‌ به نمایندگی شهرستان (جهت کارشناس داخلی) و یا اداره بین الملل (جهت کارشناس خارجی) درخواست اعزام کارشناس می‌نماید.
  9. کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و "گزارش خسارت آتش‌سوزی" را تهیه می‌کند.
  10. اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، گزارش خسارت آتش‌سوزی را با شرایط صدور بیمه‌نامه تطبیق می‌دهد. (جهت این‌که خسارت وارده در حوزه تعهدات بیمه‌گر بوده یا خیر)
  11. بر اساس گزارش مقدماتی تهیه شده حالت‌های زیر اتفاق می‌افتد:
   • درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی باشد، قدم 12 صورت می‌گیرد.
   • درصورتیکه رسیدگی به خسارت بیش از حد اختیار اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی باشد، اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، نامه‌ای به‌همراه فرم اعلام خسارت - تکمیل شده توسط بیمه‌گزار- را مبنی بر اعلام خسارت به اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
    • اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی پس از بررسی اولیه خسارت حادث شده، تشکیل پرونده می‌دهد.
    • با توجه به بررسی اولیه صورت گرفته حالات زیر اتفاق می‌افتد:
     1. درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی باشد.
     • *** حکم کارشناس جهت کارشناسی و حسابرس جهت برآورد خسارت توسط کارشناس اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی صادر و به کارشناس و حسابرس مربوطه تحویل داده می‌شود.
     • کارشناس بازدید و حسابرس بازدیدی از محل به‌عمل آورده، گزارش کارشناسی را تهیه کرده و به اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی تحویل می‌دهند.
     • پس از تهیه گزارش کارشناسی درصورتی¬که بیمه‌گزار نسبت به گزارش کارشناسی اعتراضی داشته باشد و میان بیمه‌گزار و کارشناس بازدید و حسابرس توافق حاصل نشود، بند3 ماده 24 اعمال شده، پس از توافق ادامه فرآیند دنبال می‌شود.
     • اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی پس از دریافت گزارش بازرسی، طی نامه‌ای درخواست تکمیل مدارک جهت رسیدگی به پرونده را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌‌نماید.
     • پس از تکمیل مدارک اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی، باتوجه به گزارشات تهیه شده خسارت وارده را محاسبه می‌نماید.
     • براساس خسارت برآورد شده حالات زیر اتفاق می‌افتد:
      • شورای فنی پس از بررسی مدارک حادثه و خسارت محاسبه شده "مجوز پرداخت خسارت" را صادر و به اداره نظارت بر خسارت ارسال می‌نماید.
      • اداره نظارت بر خسارت پس از دریافت مجوز پرداخت، پرداخت خسارت را تایید و حواله پرداخت خسارت را صادر نموده و طی نامه‌ای به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌نماید.
      • اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی نامه اداره نظارت بر خسارت را دریافت و قدم 12 صورت می‌گیرد.
     • در صورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت نباشد، اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی طی نامه‌ای به شورای فنی اعلام خسارت می‌نماید.
      • شورای فنی پس از بررسی پرونده خسارت، "مجوز کارشناسی" را صادر و به اداره نظارت بر خسارت آتش سوزی ارسال می‌نماید.
      • اداره نظارت بر خسارت آتش‌سوزی مجوز کارشناسی را دریافت و قدم *** دنبال می‌شود.
  12. صورت محاسبه خسارت آتش‌سوزی" توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی تکمیل می‌گردد. این صورت محاسبه جهت ثبت خلاصه خسارت رخ داده و درج در پرونده خسارت آتش‌سوزی می‌باشد.
  13. حواله پرداخت خسارت آتش‌سوزی" در 5 نسخه زیر، توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادر و ارسال می‌گردد:
   • نسخه اول به بیمه‌گزار
   • نسخه دوم و سوم به اداره‌کل حسابداری و آمار
   • دو نسخه آخر در اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بایگانی می‌شود.
  14. در برخی مواقع درصورت نیاز (در صورتیکه بیمه‌گزار سابقه کیفری داشته باشد و یا احتمال آن برود) اقرارنامه هم توسط بیمه‌گزار تکمیل می‌گردد. (این اقرارنامه در محضر تکمیل و ثبت می‌شود) طی این تعهد‌نامه بیمه‌گزار متعهد می‌شود که:
   • چنانچه مشخص گردد حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه‌گزار، ذوی‌الحقوق و یا عوامل وی بوده و یا بر اساس شرایط بیمه‌نامه محق دریافت خسارت نبوده حداکثر ظرف 5 روز نسبت به استرداد مبلغ دریافتی اقدام نماید.
   • چنانچه مشخص گردد که حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه‌گزار ایجاد شده، کمال همکاری را با شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص شناسایی عامل حادثه و پیگیری او در مراجع انتظامی و قضایی بعمل آورده و از هرگونه سازش و اعلام رضایت نسبت به مسیول حادثه خودداری بعمل آورد.
   • چنانچه مشخص گردد که بیمه‌گزار در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اظهار خلاف واقع نموده یا وقایع را کتمان کرده، حسب درخواست شرکت بیمه ایران سریعاً نسبت به استرداد خسارت پرداختی به اضافه ضرر و زیان مورد مطالبه شرکت بیمه ایران اقدام به‌عمل آورد.
  15. اداره صدور چک با دریافت یک نسخه از حواله صادر شده، چک به مبلغ خسارت را صادر و به بیمه‌گزار تحویل می‌دهد. سپس یک نسخه از حواله را برای اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی ارسال می‌کند.
  16. تعهد‌نامه در اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی بایگانی می‌شود.
  17. در نهایت اطلاعات خسارت و پرداخت آن توسط اداره خسارت بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در برنامه مکانیزه خسارت (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و در پایان ماه به برنامه اطلاعاتی سامان منتقل می‌شود.
کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسیولیت مدارک خسارت را بررسی می‌نماید. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های آتش¬سوزی" بیمه‌های آتش-سوزی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.