بیمه‌ کشتی و شناور

بیمه‌ کشتی و شناور


  • بیمه کشتی

حمل و نقل دریایی نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل از قدمت بسیار بیشتری برخوردار بوده و به لحاظ حجم و مقدار کالای جابجا شده نیز دارای بیشترین سهم می‌باشد؛ به گونه‌ای که حسب آخرین آمار موجود حدود 90 درصد کالاها در تجارت بین‌المللی از طریق دریا حمل می‌گردد که این خود بیانگر اهمیت بسزایی است که بیمه‌های دریایی در میان سایر رشته‌های بیمه‌ای دارد.

در مجموعه بیمه های دریایی، رشته بیمه های کشتی ( بیمه های شناور ) وجود دارد که با اقتباس از مجموعه قوانین دریایی بین المللی، تجارب دریانوردی ، کنوانسیون های بین المللی دریایی و اصول بیمه پوشش های مربوط به کشتی ( شناور ) را ارائه می نماید.

در این بخش پوشش هایی که در قالب " بیمه های کشتی " ارائه می گردد عبارتند از:

الف) بیمه زمانی کشتی Time Insurance  

در این حالت کشتی برای مدتی معین مثلاً یک سال از نیمه شب روزی که تعهد بیمه گر آغاز و نیمه شب روز انقضاء بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد.

ب) بیمه سفر کشتی Voyage Insurance

 در این حالت کشتی برای یک سفر معین از یک بندر تا بندر نهایی(مقصد) تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

 

انواع بیمه های کشتی

با توجه به تنوع حوادث ، نگرانی از اموال در مقابل خطرات و مسئولیت های قانونی مالکان کشتی در مقابل دیگران شرایط های (کلوز) استاندارد مختلفی توسط انستیتو بیمه گران لندن تهیه شده که بیمه گران صاحب نام تا به امروز از کلوزهای مزبور در ارائه پوشش های بیمه ای مورد نیاز مالکان کشتی استفاده می کنند.

بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناورها بر اساس کلوزهای طراحی شده توسط انستیتو بیمه‌گران لندن که در تمامی موسسات بیمه‌ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل:

  • - کلوز 280 ( زمانی ) تمام خطر یا ALL Risks. خسارتهای جزئی + خسارت کلی یا Total Loss+ 3/4 مسئولیت تصادم + زیان همگانی + هزینه نجات
  • - کلوز 284 ( زمانی ) خسارت کلی یا Total Loss+ 3/4 مسئولیت تصادم + زیان همگانی + هزینه نجات
  • - کلوز 289  ( زمانی ) خسارت کلی یا Total Loss+ هزینه نجات
  • - کلوز 346 ( زمانی ) تمام خطر یا ALL Risks. خسارتهای جزئی + خسارت کلی یا Total Loss+ 4/4 مسئولیت تصادم + زیان همگانی + هزینه نجات. مخصوص کشتی های صیادی.
  • مشاهده متن کامل مشخصات بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی(بیمه H&M)