برگزاری همایش اصلاح و بهبود عملکرد حوزه فنی شرکت در استان اردبیل

برگزاری همایش اصلاح و بهبود عملکرد حوزه فنی شرکت در استان اردبیل

برگزاری همایش اصلاح و بهبود عملکرد حوزه فنی شرکت در استان اردبیل

همایش دو روزه اصلاح و بهبود عملکرد حوزه فنی شرکت سهامی بیمه ایران باحضور کارشناسان ومسئولین حوزه های فنی، ستادی ،بازاریابی وامور شعب و بر اساس برنامه ها ودستورات ابلاغی از سوی معاونت فنی بیمه ایران و با راهبری معاونت بیمه های زندگی در استان اردبیل برگزار شد.

در این همایش مشکلات و چالشهای شبکه نمایندگی در استان اردبیل باحضور مدیران و معاونین فنی وهمکاران، شبکه فروش و انجمن صنفی استان بررسی شد و اعضای کارگروه اعزامی پس از شنیدن مسائل و مشکلات مطرح شده به پاسخگویی پرداخته و درهریک از حوزه های بیمه  مسئولیت وطرح های مخصوص، بیمه های درمان، بیمه های زندگی، بیمه های مهندسی، بیمه های آتش سوزی ،بیمه های اتومبیل و بیمه های حمل و نقل  موضوعاتی را مطرح وضمن تبیین و تشریح آیین نامه ها و دستورالعملها با اعلام برنامه های عملیاتی در این حوزه ها، راهکارهایی را برای  برون رفت از مشکلات مطرح شده ارائه کردند.

 از دیگر برنامه های این کارگروه ،دیدار ومذاکره با بیمه گذاران عمده وصنایع تاثیر گذار استان بود که مورد استقبال مشتریان قرار گرفت و بیمه گذاران ضمن تشکر از برگزاری اینگونه  نشستها و ملاقاتها به  بیان مشکلات و مسایل خود پرداخته و خواهان حمایت و پشتیبانی بیمه ایران در وضعیت فعلی اقتصادی شدند.

 

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران