بررسی پیشرفت اجرایی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان

بررسی پیشرفت اجرایی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان


طی سفر وزیر اقتصاد به استان خراسان رضوی انجام می شود:

طی سفر وزیر اقتصاد به استان خراسان رضوی انجام می شود:

بررسی پیشرفت اجرایی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان

بررسی پیشرفت اجرایی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان
وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان وزیر معین و جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان خراسان رضوی جهت بررسی پیشرفت اجرایی پروژه های اقتصاد مقاومتی و دیدارهای کاری امروز به این استان سفر می کند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند ضمن دیدار با تولیت آستان قدس رضوی و مدیران استانی مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جلسه اقتصاد مقاومتی استان نیز شرکت خواهد کرد.

منبع خبر: وزارت امور اقتصادی و دارایی