تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

بخشنامه وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو در خصوص تجهیزات پزشکی

بخشنامه وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو در خصوص تجهیزات پزشکی


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
شماره: 94/461967
موضوع: بخشنامه وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو در خصوص تجهیزات پزشکی
زمان اجرا: از تاریخ 23/06/1394
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
 
با توجه به بخشنامه 60635/655 مورخ 04/05/1394 معاون محترم وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ریاست سازمان غذا و دارو در خصوص قیمت مصوب تجهیزات پزشکی تصویر پیوست ،خواهشمند است مقرر فرمائید تجهیزات پزشکی بیمه شدگان از شرکت های مورد تائید با قیمت مصوب تهیه گردد. بدیهی است پرداختی این شرکت براساس مصوبات مذکور می باشد.
شماره شناسه: 7360167
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت:
فایل پیوست