آیین نامه کتابخانه تخصصی بیمه ایران

آیین نامه کتابخانه تخصصی بیمه ایران


- شرایط عضویت
همه همکاران محترم اعم از شاغل و بازنشسته در تمامی شعبات و مجتمع های تهران و شهرستانها عضو کتابخانه می باشند و شماره عضویت هر عضو همان شماره پرسنلی آنها است.
1-1 در صورت عدم مراجعه حضوری همکاران شاغل به کتابخانه، کتب مورد تقاضا به محل خدمتشان ارسال میگردد.
2-1 کلیه همکاران بازنشسته، نمایندگان و شبکه فروش می توانند با مراجعه حضوری از منابع کتابخانه استفاده نمایند.
3-1 کلیه دانشجویان و اساتید محترم می توانند در محل کتابخانه از منابع کتابخانه استفاده نمایند .

2- شرایط امانت
تمامی کارکنان شرکت، نمایندگان و شبکه فروش می توانند به مدت 2 هفته کتاب های مورد نظر را از کتابخانه به امانت بگیرند .
تبصره 1) کتابهای مرجع، پایان نامه ها و مجلات امانت داده نخواهند شد و صرفاً در محل کتابخانه قابل استفاده می باشند.
تبصره 2 ) هر عضو می تواند بدون محدودیت از منابع موجود در محل کتابخانه استفاده نماید .
تبصره 3) کپی از پایان نامه ها و رساله ها ممنوع است .
درصورت نیاز می توان مدت امانت را ( فقط در مورد کتاب) تمدید نمود، منوط به اینکه از مدت سر رسـید امانت نگذشته و قبلاً توسط فرد دیگری رزرو نشده باشد. اعضای محترم می توانند جهت تمدید کتب بطور حضوری مراجعه کرده یا با شماره تلفن22890137 (خانم واعظی پور) تماس حاصل فرمایند . تبصره (1) امانت گیرنده مجاز نیست کتابهای امانت گرفته شده را به دیگران واگذار نماید. تبصره (2) کتابهای پر مراجعه بنا به تشخیص کتابخانه می توانند در بخش رزرو قرار گیرند. تبصره (3) کتابهایی که در لیست رزرو قرار دارند، تمدید امانت نخواهند شد و به مدت 72 ساعت جهت تحویل به رزرو کننده، در کتابخانه نگهداری می شوند و پس از انقضای مدت در اختیار متقاضی بعدی قرار خواهند گرفت .
تبصره (4) تمدید امانت کتاب، در صورتی که متقاضی دیگری نداشته باشد تا حداکثر 3 مرتبه توسط شخص امانت گیرنده بلامانع است.

3- رزرو منابع
در کتابخانه تخصصی بیمه ایران این امکان وجود دارد که کلیه همکاران شاغل در تمامی اقصی نقاط کشور با ورود به پورتال و لینک مدیریت دانش ( کتابخانه مجازی ) قسمت میهمان وارد شده، منبع مورد نیاز را جستجو کرده و از طریق وارد نمودن شماره پرسنلی که همان شماره عضویت آنها می باشد منبع مورد نظر را رزرو نموده و سپس برای دریافت آن با کتابخانه تماس گرفته تا کتاب مورد نظر برای آنها به محل خدمتشان ارسال گردد.
همکاران محترم می توانند جهت تغییر رمز عبور که همان شماره پرسنلی می باشد به قسمت سرویس های امانت وارد شده و نسبت به تغییر رمز خود اقدام لازم را بعمل آورند.

4 - تاخیر در استرداد به موقع کتاب
1-4 اعضای کتابخانه موظفند منابعی را که به امانت گرفته‌اند در موعد مقرر، با رعایت عرف موازین امانت داری،‌ صحیح و سالم به بخش امانت بازگردانند.
2-4 مسئول کتابخانه موظف است برای کسانی که منابع امانت گرفته شده را در موعد مقرر عودت نداده‌اند با تلفن یا اخطار کتبی مدت تاخیر را به اطلاع عضو برساند. در صورتی که پس از گذشت یک هفته از تاریخ تلفنی یا 2 هفته از اخطار کتبی، امانت گیرنده از بازگرداندن منابع خودداری کند به ازای تاخیر مذکور، مبلغ قیمت کتاب کسر از حقوق تعیین می گردد و برای مدت دو ماه از امانت گرفتن منابع کتابخانه محروم خواهد شد.