تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران(ویژه تهران)

آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران(ویژه تهران)


تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۵
شماره: 90/227894
موضوع: آئین نامه دارویی شرکت سهامی بیمه ایران(ویژه تهران)
زمان اجرا: از تاریخ 05/04/1390
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

الف) بیمه شدگان عبارتند از: 

 1. کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران، که دارای دفترچه خدمات درمانی ویژه کارکنان می باشند و از پرداخت فرانشیز معاف اند و حق فنی در تعهد این شرکت می باشد.
 2. کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه که دفترچه آنها ممهور به مهر و تاریخ اعتبار شرکت سهامی بیمه ایران بوده و دارای 20% فرانشیز و حق فنی در تعهد بیمه شده می باشد.
 3. کارکنان پیمانی صنعت بیمه که دارای دفترچه ویژه کارکنان بوده و دارای 20% فرانشیز می باشند و حق فنی پس از کسر فرانشیز به عهده این شرکت می باشد.
 4. سایر بیمه شدگان که شرایط پذیرش آنها بصورت مکتوب از طرف بیمه ایران اعلام می گردد.

ب) شرایط و مقررات تحویل دارو: 

 1. داروهای تولید داخل مربوط به شرکت های دارویی مختلف در تعهد می باشد.
 2. داروهای خارجی که تولید داخلی دارند براساس قیمت تولید داخلی در تعهد می باشد.
 3. داروهای خارجی که تولید داخلی ندارند و توسط سازمانهای بیمه گر پایه قابل پرداخت نیست فقط پس از تائید پزشکان معتمد بیمه ایران و مهر شرکت با کمترین قیمت نمونه خارجی قابل پرداخت می باشد.
 4. داروهای خارجی که تولید داخلی ندارند و توسط سازمانهای بیمه گر پایه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح) قابل پرداخت است. بدون تائید پزشک معتمد براساس قیمت فاکتور در تعهد می باشد.
 5. داروهای ویتامینه و مکمل فقط از نوع تولید داخل در تعهد این شرکت می باشد.
 6. فرآورده هایی که جنبه آرایشی، زیبایی و بهداشتی داشته باشند در تعهد نمی باشد.
 7. تحویل لوازم گچ گیری (گچ ،ویبریل و ...) در صورت تجویز پزشک معالج براساس نمونه تولید داخلی در تعهد شرکت می باشد.
 8. تحویل آب مقطر- سرنگ- ست سرم- آنژیوکت- اسکالپ وین به تعداد آمپول و سرم های تجویزی در تعهد می باشد.
 9. تحویل صابون و شامپوهای طبی که صرفا جنبه درمانی دارند براساس نوع تولید داخلی در تعهد می باشد.
 10. نسخی که توسط کارشناسان مامایی تجویز می گردد، براساس ضوابط وزارت بهداشت قابل پرداخت می باشد.
 11. انواع داروهایی گیاهی تولید داخل که دارای پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است در تعهد این شرکت می باشد.
 12. تحویل محلول بتادین در صورت تجویز پزشک معالج حداکثر 250cc بلامانع می باشد.
 13. داروها و ترکیبات مربوط به درمان ریزش مو در تعهد نمی باشد.
 14. داروهای مربوط به رژیم درمانی (کاهش و افزایش وزن) در تعهد نمی باشد.
 15. داروهای ناباروری کارکنان رسمی و پیمانی، با تائید پزشک معتمد قابل پرداخت می باشد.
 16. مکمل های غذایی مانندVM protein- Muscle gain- General tonic و نظایر آن در تعهد نمی باشد.
 17. هزینه انواع واکسن، فقط برای کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران با تائید پزشک معتمد، در تعهد می باشد.

ج) سایر موارد 

 1. قبل از جدا نمودن نسخه از دفترچه می بایست ریز قیمت اقلام دارویی ، فرانشیز و حق فنی در حضور بیمه شده نوشته شود.
 2. سقف ریالی نسخ دارویی قابل تحویل بدون تائید این شرکت، قبل از کسر فرانشیز با رعایت آئین نامه جهت کلیه بیمه شدگان برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص 000ر400 ریال می باشد.
 3. هزینه هر نوع دارو و لوازم پزشکی که توسط پزشک معتمد معرفی شده شرکت، تائید و ممهور به مهر شرکت سهامی بیمه ایران باشد، در تعهد شرکت می باشد.
 4. محل تائید نسخ دارویی در شعب و معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص می باشد که لیست آنها به همراه اسامی پزشکان تائید کننده، پیوست می باشد.
شماره شناسه: 2530080
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: