فهرست مطالب فهرست مطالب

انتصابات اردیبهشت ماه 1392

انتصابات اردیبهشت ماه 1392


انتصابات اردیبهشت ماه 1392
طی حکم صادره از سوی مشاور وزیر و رئیس مرکزحراست وزارت امور اقتصادی و دارایی، آقای فرید صفرعلی نژاد به سمت مدیر حراست بیمه ایران منصوب گردید.
در همین رابطه، مراسم معارفه آقای صفرعلی نژاد، مدیر حراست بیمه ایران، در دفتر مدیریت عامل بیمه ایران برگزار شد. در این جلسه که مدیران حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و بعضی شرکت های بیمه ای حضور داشتند، از تلاش های آقای عباسی نیزتقدیر به عمل آمد. 
* همچنین براساس احکام صادره از سوی آقای حیدری، معاون منابع انسانی امور اداری انتصاب های زیر صورت گرفت:
  • آقای فرهاد فکوری (عضو کمیته فرعی در مدیریت حسابرسی)
  • آقای بهزاد سوداگر (رئیس اداره کل سایر بیمه نامه ها در مجتمع خدمات بیمه ای دکتر فاطمی)
  • آقای نورالدین لاله زاری (رئیس مرکز بندر امام خمینی)
  • آقای محمد رهنوردی (سرپرست اداره کل امور بیمه ای وزارتخانه ها در مجتمع تخصصی نیرو)