اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رفع مشکل نقدینگی و مقابله با ویروس کرونا

اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رفع مشکل نقدینگی و مقابله با ویروس کرونااطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رفع مشکل نقدینگی و مقابله با ویروس کرونا

اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رفع مشکل نقدینگی و مقابله با ویروس کرونا

کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: با هماهنگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صنعت بیمه کشور، معادل ۴۵۰ میلیارد تومان برای رفع مشکل نقدینگی و مقابله با ویروس کرونا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت خواهد کرد.

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران