فهرست مطالب فهرست مطالب

اطلاعیه مسابقه چهل حدیث

اطلاعیه مسابقه چهل حدیث


اطلاعیه مسابقه چهل حدیث
ضمن آرزوی توفیق جهت درک ایام مبارک ماههای رجب ، شعبان و رمضان و التماس دعای خیر، اداره رفاه و تربیت بدنی در نظر دارد یک دوره مسابقه "چهل حدیث "را در دو عنوان برگزار نماید:
1-مسابقه" حفظ احادیث "که به صورت کتبی و حضوری برگزار می شود. متاسفانه و علیرغم میل باطنی امکان برگزاری این مسابقه جهت همکاران استانها میسر نمی باشدو صرفاً همکاران استان تهران و خانواده ایشان (همسر و فرزندان) می توانند از طریق ثبت نام در سامانه رفاهی در مسابقه شرکت نمایند. 2-مسابقه "برداشت آزاد از احادیث "، همه همکاران و خانواده محترم ایشان (سراسر ایران عزیز) می توانند صرفاً از میان این احادیث یکی را انتخاب و حداکثر در دو صفحه راجع به آن بنویسند. مطالب نوشته شده باید نشأت گرفته از فکر و قلم نویسنده بوده و از کپی برداری از سایر منابع و یا کتب جداً خودداری فرمائید. 
نکات مهم :
الف) زمان برگزاری مسابقه حضوری پنجشنبه 1392/3/9 و مهلت ثبت نام نیز تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1392/3/6 می باشد. ب )جهت مسابقه حضوری، ثبت نام کلیه شرکت کنندگان الزامی بوده و با عنایت به شرکت خانواده همکاران ، ثبت نام هریک از متقاضیان از طریق سامانه رفاهی و ارائه مدارک مستند دال بر نسبت خانوادگی شرکت کنندگان قبل از مسابقه الزامی است. ج )مهلت ارسال آثار کتبی تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد. همکاران می توانند فایل Word مورد نظر را با درج مشخصات کامل نگارنده (نام و نام خانوادگی ، شماره کارمندی همکار ، محل خدمت) از طریق ایمیل mhd.fouladi@iraninsurance.ir ارسال نمایند. د ) فایل حاوی احادیث به پیوست اطلاعیه می باشد و به برندگان مسابقه جوائزی اهدا خواهدشد.