اطلاعیه شماره 69 در خصوص بیمه گزاران بیمه های عمر بیمه توسعه دارای نقص مدرک

اطلاعیه شماره 69 در خصوص بیمه گزاران بیمه های عمر بیمه توسعه دارای نقص مدرکاطلاعیه شماره 69 در خصوص بیمه گزاران بیمه های عمر بیمه توسعه دارای نقص مدرک

اطلاعیه شماره 69 در خصوص بیمه گزاران بیمه های عمر بیمه توسعه دارای نقص مدرک

به اطلاع آن دسته از بیمه گزاران بیمه های عمر شرکت بیمه توسعه که پیش از این درخواست بازخرید بیمه نامه خود را به شرکت سهامی بیمه ایران تحویل نموده و مبالغ ارزش بازخرید به حساب آنان واریز نگردیده، می رساند که 379 فقره بیمه نامه به شرح فایل پیوست دارای نقص مدرک می باشد، لذا ضروری است این دسته از بیمه گزاران تایید شماره حساب شبا و رونوشت کارت ملی خود را در اسرع وقت به شماره دورنگار 88881571-021 فکس نموده یا از طریق پیام رسان سروش به شماره 09909043289 ارسال نمایند. بیمه گزاران مذکور می توانند به منظور هماهنگی و پیگیری ارسال مدارک با شماره 88887020 داخلی 127 یا 683 شرکت بیمه توسعه تماس حاصل فرمایند.

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران