اطلاعیه شماره 56بیمه ایران درباره زیاندیدگان بیمه توسعه

اطلاعیه شماره 56بیمه ایران درباره زیاندیدگان بیمه توسعه

اطلاعیه شماره 56بیمه ایران درباره زیاندیدگان بیمه توسعه

 اطلاعیه شماره 56 شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان صادر شد.

     پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران محترم  بیمه نامه های عمر و پس اندار شرکت بیمه توسعه، نسبت به واریز مبلغ بازخرید بیمه نامه های عمر و  پس انداز 497 نفر از بیمه گذاران مذکور به شماره شبای بانک نامبردگان به شرح فایل پیوست اقدام لازم صورت گرفته است.

جهت دریافت فایل اسامی اینجا را کلیک کنید.
 

منبع خبر: روابط عمومی