اطلاعیه شماره 54 بیمه ایران درباره زیاندیدگان بیمه توسعه

اطلاعیه شماره 54 بیمه ایران درباره زیاندیدگان بیمه توسعه

اطلاعیه شماره 54 بیمه ایران درباره زیاندیدگان بیمه توسعه

 اطلاعیه شماره 54 شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز، خسارتهای دارندگان چک بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان، صادر شد.

 پیرو اطلاعیه های قبلی در راستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی شرکت بیمه توسعه که دارای چک خسارت شرکت مذکور از مؤسسه اعتباری توسعه می باشند و چک خود را تحویل شرکت بیمه توسعه داده اند، می رساندکه نسبت به واریزخسارت تعداد 57 فقره چک زیان دیدگان محترم شرکت مزبور به شماره شبای بانک نامبردگان به شرح فایل پیوست اقدام لازم صورت گرفته است.

لازم به ذکر است دارندگان چکهای خسارت شرکت مذکور که هنوز نسبت به ثبت و تأیید چک خسارت خود اقدام ننموده اند، با اصل لاشه چک صرفاً می بایست مستقیماً به شرکت بیمه توسعه واقع در تهران چهارراه جهان کودک طبقه همکف واحد حسابداری مراجعه نمایند.

جهت دریافت فایل اسامی اینجا را کلیک کنید.

منبع خبر: روابط عمومی