اطلاعیه شماره 43 زیاندیدگان بیمه توسعه

اطلاعیه شماره 43 زیاندیدگان بیمه توسعه

 ((اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص دارندگان چک خسارتهای بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه ))

 

پیرو اطلاعیه های قبلی در راستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی شرکت بیمه توسعه که دارای چک خسارت شرکت مذکور از مؤسسه اعتباری توسعه می باشند و اسامی آنها از طریق سایت بیمه ایران در اطلاعیه های قبلی و بانکداری شرکتی بانک ملت اعلام گردیده، می توانند حداکثر تا تاریخ 31/02/1396 با مراجعه به بانک ملت سراسر کشور نسبت به وصول وجه چک خود اقدام نمایند. بدیهی است پس از این تاریخ جهت دریافت وجه چک صرفاً می بایست مستقیماً به شرکت بیمه توسعه واقع در تهران چهارراه جهان کودک طبقه همکف واحد حسابداری مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است دارندگان چکهای خسارت شرکت مذکور که هنوز نسبت به ثبت و تأیید چک خسارت خود اقدام ننموده اند با اصل لاشه چک به آدرس فوق (شرکت بیمه توسعه) مراجعه نمایند.

منبع خبر: روابط عمومی