از بیمه چه می‌دانیم؟

از بیمه چه می‌دانیم؟


 • نویسنده:

  نشریه گلهای اقتصاد

نشریه گلهای اقتصاد در راستای اهداف فرهنگی و اطلاع‌رسانی خود به منظور آشنایی مدیران و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف اقتصادی در نظر دارد در هر شماره نسبت به معرفی یکی از بخش‌های مختلف صنعت بیمه بپردازد . به‌همین منظور با همکاری روابط‌عمومی بیمه ایران در شماره‌های قبل نسبت به معرفی قسمتی از (بیمه‌های مسئولیت) را به اطلاع شما خواننده گرامی رساندیم.
دراین شماره با بخش‌های مختلف خدمات بیمه‌ای بیمه ایران آشنا می‌شویم:
 1. بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی : شرکت سهامی بیمه ایران برای اولین بار طرح بیمه وزارت آموزش و پرورش ، بیمه مسئولیت مدنی سازمان آموزش و حرفه‌ای کشور بیمه مسئولیت وزارت راه‌وترابری استانها ، بیمه مسئولیت شرکت‌های برق منطقه‌ای و بیمه‌نامه،‌ مسئولیت جامع شهرداریها را به اجرا درآورده است
 2. بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول :
  براساس این طرح مسئولیت مدنی تولیدکنندگان در دوبخش:
  خطرات تبعه ناشی از محصول و تضمین کیفیت محصول در برابر مصرف‌کنندگان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد.هم اکنون تولیدکنندگان و فروشندگان انواع محصولات تولیدی از جمله : عایقهای رطوبتی ، لوله‌ها و اتصالات ،‌جرثقیلها،‌ رایانه‌ها ،میل‌لنگها، انواع محصولات صنعتی ، لوازم خانگی و برقی، محصولات غذایی و ... تحت پوشش بیمه‌ای بیمه ایران قرارگرفته‌اند.
 3. بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان :
  در راستای تأمین بیمه‌نامه‌ای جامعه پزشکی کشور بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان از سال 1365 و برای اولین‌بار توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه و بنیانگذاری گردیده است.
  موضوع بیمه‌مسئولیت حرفه‌ای پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد بر بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه ، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه ای به وقوع پیوسته باشد.بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان براساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام ‌پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است.
  کلیه دعواهای بیماران و یا ذوی‌الحقوق پزشکان به مدت 3 سال پس از انقضاء تاریخ بیمه‌نامه مشمول پوشش بیمه‌ای می‌باشد به شرط آنکه معالجه یا عمل جراحی درمدت اعتبار بیمه‌نامه صورت گرفته باشد. به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصاً قانون دیات) در رسیدگی به دعواهای حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه‌ای بیمه‌نامه باید متناسب با قوانین وضع‌شده مذکور باشد.
 4. بیمه مسئولیت مدنی مدیران مسئول فنی کلینیکها ، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها :
  بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیکها دومین طرح بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران پس از بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان است که در جهت تامین هرچه گسترده‌تر جامعه پزشکی کشور تهیه و ارائه گردیده است.
  موضوع بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت از جبران خسارات بدنی وارد به بیماران، ذوالحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث درمحدوده بیمارستان‌ ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
  ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارآیی ، فقدان، نقائص درامکانات پزشکی تجهیزات فنی، تاسیساتی، تغذیه نادرست در مدت معالجه،مداوا،جراحی و دوران بستری بیمار که منجربه خسارات بدنی بیماران واشخاص‌ثالث (مراجعین، عیادت‌کنندگان و...) گردد تحت پوشش این بیمه‌نامه می‌باشد.
حدود تعهدات بیمه متناسب با قوانین وضع‌شده کشور و بدون محدودیت دربیمه‌نامه در نظر گرفته شده است و مسئولین فنی بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیکهای سراسر کشور می‌توانند پس از تکمیل پرسشنامه و پرداخت حق بیمه متعلقه نسبت به اخذ بیمه‌نامه از شرکت سهامی بیمه‌ایران اقدام نمایند.