تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

ارسال پرونده های بیمارستانی براساس فرمت XML

ارسال پرونده های بیمارستانی براساس فرمت XML


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
شماره: 704659/92
موضوع: ارسال پرونده های بیمارستانی براساس فرمت XML
زمان اجرا: از تاریخ 01/11/1392
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

ضمن تشکر از همکاری با این شرکت با توجه به راه اندازی سیستم وب، جهت تسریع در پرداخت هزینه های درمانی، خواهشمند است دستور فرمائید از تاریخ 01/11/1392 پرونده های بیمارستانی مطابق فرمت XML که فرمت ورودی سیستم وب می باشد، ارسال گردد. به پیوست ساختار فایل مذکور جهت بهره برداری لازم تقدیم می گردد. در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 88480786 خانم آقایی هماهنگی فرمائید.

شماره شناسه: 5320167
امضاءکنندگان:
مدیریت بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت:
IIC HCP HOSPITAL FILE STRUCT