ارتقای 2 رتبه ای توانگری مالی بیمه ایران

ارتقای 2 رتبه ای توانگری مالی بیمه ایران


تلاش جهادگونه خانواده بزرگ بیمه ایران به ثمر نشست؛

تلاش جهادگونه خانواده بزرگ بیمه ایران به ثمر نشست؛

ارتقای 2 رتبه ای توانگری مالی بیمه ایران

ارتقای 2 رتبه ای توانگری مالی بیمه ایران

همزمان با آغاز دوره جدیدی از فعالیتهای شرکت سهامی بیمه ایران و در آغازین روزهای هشتاد و پنج سالگی شرکت، تلاش جهادگونه خانواده بزرگ بیمه ایران به ثمر نشست و توانگری مالی بیمه ایران 2 رتبه ارتقاء یافت.

بگزارش روابط عمومی بیمه ایران، براساس نامه رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، نسبت توانگری مالی بیمه ایران با رشد 45 درصدی باعث شد، رتبه توانگری مالی بیمه ایران با 2 رده صعود، به سطح 2 توانگری مالی برسد.

براساس آمار رسمی، بیمه ایران بزرگترین شرکت بیمه ای کشور در دریافت حق بیمه همچنین پرداخت خسارت است.

 

منبع خبر: روابط عمومی بیمه ایران