اداره کل حقوقی و امور قراردادها

اداره کل حقوقی و امور قراردادها


مدیر واحد : فرشید پورکاویان
سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی حقوق قضائی از دانشگاه تهران
سوابق کاری:
 • تاریخ استخدام : 1375 بیمه ایران
 • سابقه: 24 سال از ابتدا در شرکت بیمه ایران – مدیریت حقوقی
 • سمت ها: کارشناس – رئیس اداره – رئیس کل – معاون مدیر
 • از سال 1392 مدیر امور حقوقی و قراردادها
تالیفات
 • تدوین جزوات آموزشی :
 • حقوق حمل ونقل
 • اصول و کلیات بیمه
 • حقوق بیمه
 • قوانین کار و تأمین اجتماعی

سوابق دیگر:
 • فراگیری دوره های حقوق حمل ونقل، دریایی ، زمینی وغیره
 • فراگیری دوره های تخصصی آموزش توسعه مدیریت و راهبردی
 • اصول و فنون تدریس
 • عضو کمیسیون املاک ، مزایده و مناقصات شرکت بیمه ایران
 • عضوکمیسیون وصول مطالبات
 • عضوکمیته رسیدگی به خسارات دارای ابهام، تخلفات نمایندگان- ارتقاء سلامت اداری
 • مشارکت موثر در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث با هدف حفظ حقوق دولت و زیاندیدگان
 • تدوین آئین نامه وصول مطالبات بیمه ای، داوری، فروش اقساطی
 • مشارکت در تدوین آئین نامه ها و دستورالعملهای بیمه گری
 • کارشناس رسمی قوه قضائیه در امور بیمه از سال 1387؛ و اظهارنظر در ده ها پرونده تخصصی بیمه
 • مدرس دروس حقوق، قوانین و مقررات بیمه، اصول بیمه حقوق کار و تأمین اجتماعی، حقوق حمل ونقل و ...
 • مدرس دروس حقوقی و بیمه ای در مرکز علمی کاربردی بیمه ایران
 • مدیر گروه حقوق بیمه در مرکز علمی کاربردی بیمه ایران
 • پیشنهاد دهنده ایجاد رشته حقوق بیمه برای اولین بار در نظام آموزش عالی کشور برای تدریس در مقطع کاردانی به کارشناسی در مرکز فوق با همکاری ریاست مرکز
 • مدرس دروس فوق در پژوهشکده بیمه مرکزی و مراکز آموزشی تخصصی بیمه
 • آماده سازی دوره مجازی اصول و حقوق بیمه با دانشگاه مهر البرز برای فراگیران IMBA
 • دوره حقوق بیمه های اشخاص


تلفن: 86711679
نمابر: 86092238
پست الکترونیک: f.porkavian@iraninsurance.ir