اداره کل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل

اداره کل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل


مدیر واحد : مجید رحمتی
سوابق تحصیلی
 • فوق لیسانس مدیریت اجرایی
 • لیسانس حسابداری
سوابق کاری
 • سابقه کار: 20 سال
 • مدیرکل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل، از سال 1396 تا کنون
 • سرپرست مدیریت بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا، از سال 1395 تا 1396
 • معاون مدیر بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا از سال 1390 تا 1395
 • رئیس اداره کل کشتی، هواپیما و زیان همگانی، از سال 1387 لغایت 1390
 • رئیس اداره بیمه های هواپیما، از سال 1381 لغایت 1387
 • معاون اداره بیمه های هواپیما، از سال 1379 لغایت 1381
 • کارشناس بیمه های حمل کالا، از سال 1376 لغایت 1379
 • عضو کارگروه تخصصی بیمه های باربری، سندیکای بیمه گران ایران
 • عضو کمیته نظام پیشنهادهای بیمه ایران
 • ارزیاب مدیریت دانش در بیمه ایران
تالیفات
 • ترجمه و تالیف کتاب بیمه های هوایی
 • مقالات:
 • MBA Thesis: Investigation the role of Lean Six Sigma in customer satisfaction in Iran Insurance Company
 • Financial Analysis Project: Comparison of WesJet Airlines and Air Canada
 • Business research: What makes Castrol as prosperous company in Qeshm island
 • Strategic Management: Analyzing eBay Inc.
 • Information System: What makes Cisco Co. successful in IT
 • Marketing: Marketing approach used by High Tech firm
 • Organizational Theory: Role of Trust in Organizations
 • امنیت مالی در بازار بیمه های هوایی: ارائه شده در سمینار بین المللی صنعت هوایی در جزیره کیش سال 1383
 • پرواز به سوی موفقیت (بیمه های هوایی): چاپ شده در نشریه تازه ها، بیمه مرکزی ایران سال 1384
 • تاثیر تجارت الکترونیک بر صنعت بیمه: چاپ شده در نشریه تازه ها، بیمه مرکزی ایران سال 1385
 • اقدامات و کمکهای فنی و تخصصی جهت پیشرفت و توسعه بیمه های خرد: چاپ شده در نشریه نظرگاه بیمه ایران سال 1386
 • بسترهای مناسب خلاقیت و نوآوری در سازمان: چاپ شده در نشریه نظرگاه بیمه ایران سال 1388
 • مصاحبه اختصاصی: مجله پرواز سال 86
 • مصاحبه اختصاصی: مجله صنعت حمل و نقل سال 87
 • ارایه دهنده مطالب بخش بیمه های دریایی در فصلنامه "به هنگام" از بدو انتشار تا سال 95
 • اطمینان، شفافیت و تکنولوژی، دیدگاه مشتریان اروپایی نسبت به بیمه و نوآوری، چاپ شده در مجله پیام بیمه ایران، سال 94


سوابق دیگر
 • سوابق تدریس :
 • مدرس مرکز آموزش بیمه ایران
 • مدرس پژوهشکده بیمه مرکزی
 • مدرس برخی مراکز دانشگاه علمی کاربردی در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد

تلفن: 86711900-021
نمابر: 86717024-021
پست الکترونیک: mrahmati@iraninsurance.ir