آخرین اقدامات بیمه ایران درخصوص زلزله غرب کشور

آخرین اقدامات بیمه ایران درخصوص زلزله غرب کشور

آخرین اقدامات بیمه ایران درخصوص زلزله غرب کشور
  • ارسال کمک‌های نقدی و غیرنقدی کارکنان و نمایندگان بیمه ایران از نقاط مختلف کشور برای زلزله‌زدگان استان کرمانشاه
  • پرداخت خسارت به هم‌وطنان زلزله‌زده دارای بیمه‌نامه با پوشش زلزله در استان کرمانشاه توسط تیم‌های بیمه ایران همچنان با فوریت و دقت ادامه دارد.
  • تلاش مجدانه و مضاعف کارشناسان بیمه ایران استان کرمانشاه با همراهی کارشناسان همدان و قزوین و تبریز تاکنون به بررسی و پرداخت خسارت ۱۱۰۰ پرونده در ۳روز با ارزش ۴۲ میلیارد ریال رسیده است.
  • ادامه رسیدگی به پرونده‌های ارزیابی خسارت بیمه نامه های دارای پوشش زلزله بیمه ایران در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه و صدور چک پرداخت خسارت برای دارندگان بیمه‌نامه ها

منبع خبر: روابط عمومی