فهرست مطالب فهرست مطالب

اخبار استان مرکزی

اخبار استان مرکزی


اخبار استان مرکزی
در تاریخ 7/2/92 همزمان با برگزاری جشنواره شهید رجایی (ارزیابی عملکرد)، در جلسه شورای اداری استان مرکزی، آقای شاه قاسمی مدیرکل و معاونان بیمه ایران استان مرکزی به لحاظ رتبه برتر در بُعد شاخص های اختصاصی در بین دستگاه های اجرایی استان، از سوی آقای شعبانی فرد استاندار و از دست حضرت آیت ا... دری نجف آبادی امام جمعه اراک لوح تقدیر دریافت نمودند. مدیر بیمه ایران این موفقیت را مرهون زحمات تک تک کارکنان بیمه ایران در استان مرکزی دانست.