تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

اجرایی شدن سیستم درمان تحت وب و نیاز به کد ملی بیمه شدگان

اجرایی شدن سیستم درمان تحت وب و نیاز به کد ملی بیمه شدگان


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
شماره: 516224/93
موضوع: اجرایی شدن سیستم درمان تحت وب و نیاز به کد ملی بیمه شدگان
زمان اجرا: از تاریخ 01/07/1393
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی
باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت، به استحضار می رساند با توجه به اجرائی شدن سیستم درمان تحت وب و نیاز به کدملی بیمه شدگان در این سیستم، خواهشمند است دستور فرمائید در مورد بیمه شدگانی که فاقد کارت ویژه درمان بوده و با دفترچه وزارت نیرو و سازمان بنادر و دریانوردی و کارکنان بیمه ایران مراجعه می نمایند کد ملی بیمه شدگان ازابتدای آبان 1393 در نسخ و لیست ارسالی به این شرکت درج گردد. 
شماره شناسه: 6280201
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری

رونوشت: