تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

اجرایی شدن سیستم تحت وب و نیاز به کد ملی بیمه شدگان در بخش سرپایی

اجرایی شدن سیستم تحت وب و نیاز به کد ملی بیمه شدگان در بخش سرپایی


تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
شماره: 91/738938
موضوع: اجرایی شدن سیستم تحت وب و نیاز به کد ملی بیمه شدگان در بخش سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 04/10/1391
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی
باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت، به استحضار می رساند با توجه به اجرایی شدن سیستم درمان تحت وب و نیاز به کدملی بیمه شدگان در این سیستم، خواهشمند است دستور فرمائید در مورد بیمه شدگانی که فاقد کارت ویژه درمان بوده و با دفترچه وزارت نیرو و کارکنان بیمه ایران و ... مراجعه می نمایند کدملی بیمه شدگان از ابتدای بهمن سال 1391 در نسخ ارسالی به این شرکت درج گردد.
شماره شناسه: 4176113
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: