ابلاغ مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص تعرفه هزینه ارزیابی خسارت، به ازای هر فقره ارزیابی برای سال ۱۳۹۹ موضوع ماده ۳۹ قانون شخص ثالث

ابلاغ مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص تعرفه هزینه ارزیابی خسارت، به ازای هر فقره ارزیابی برای سال ۱۳۹۹ موضوع ماده ۳۹ قانون شخص ثالثتصویب کننده: شورای عالی بیمه تاریخ تصویب: 27/1/99

در اجرای تبصره ماده (۳۹) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال ۱۳۹۵، مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ شورای‌عالی بیمه، به شرح زیر برای اجراء ابلاغ می­گردد:

 

«شورای‌عالی بیمه به موجب تبصره ماده (۳۹) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال ۱۳۹۵، تعرفه هزینه ارزیابی خسارت، به ازای هر فقره ارزیابی برای سال ۱۳۹۹ را به شرح زیر تعیین نمود:

۱-    برای انواع موتورسیکلت، مبلغ یک میلیون ریال؛

۲-    برای خودروهای سواری و بارکش تا کمتر از ۳ تن مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال؛

۳-    برای خودروهای بارکش با تناژ ۳ تن و بیشتر و اتوکارها و سایر خودروها مبلغ دو میلیون ریال.»

در اجرای تبصره ماده (۳۹) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال ۱۳۹۵، مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ شورای‌عالی بیمه، به شرح زیر برای اجراء ابلاغ می­گردد:

 

«شورای‌عالی بیمه به موجب تبصره ماده (۳۹) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب سال ۱۳۹۵، تعرفه هزینه ارزیابی خسارت، به ازای هر فقره ارزیابی برای سال ۱۳۹۹ را به شرح زیر تعیین نمود:

۱-    برای انواع موتورسیکلت، مبلغ یک میلیون ریال؛

۲-    برای خودروهای سواری و بارکش تا کمتر از ۳ تن مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال؛

۳-    برای خودروهای بارکش با تناژ ۳ تن و بیشتر و اتوکارها و سایر خودروها مبلغ دو میلیون ریال.»

منبع: بیمه مرکزی