ابلاغ سهم علی الحساب شرکت های بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال - در اجرای بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ابلاغ سهم علی الحساب شرکت های بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال - در اجرای بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشورتصویب کننده: شورای عالی بیمه تاریخ تصویب: 99/1/27

در اجرای بند «الف» تبصره «۱۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ شورای عالی بیمه به شرح زیر ، برای اجراء ابلاغ می­گردد:

۱-  سهم علی الحساب هریک از شرکت های بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق، براساس آمار اولیه عملکرد پورتفوی بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ طبق جدول پیوست تعیین می‌گردد. هریک از شرکت­های بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ را در پایان هر هفته طبق جدول پیوست به حساب خزانه کل کشور واریز نمایند.

۲-  بیمه ‌مرکزی ج.ا. ایران تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۸ بیمه شخص ثالث، سهم هریک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را تعیین و ابلاغ خواهد نمود. بر این اساس، هریک از شرکت‌های بیمه موظفند ضمن تعدیل اضافه یا کسری واریزی خود طی شش‌ماهه اول سال جاری، واریزی هفتگی خود را بر اساس جدولی که از سوی بیمه مرکزی ج.ا. ایران اعلام خواهد شد، تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه دهند.

۳-  بیمه مرکزی ج.ا. ایران تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ سهم قطعی هریک از شرکت‌های بیمه را از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۹ تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد نمود. شرکت‌های بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی ج.ا. ایران اعلام خواهد نمود، فی‎مابین خود تسویه نمایند.

۴-  شرکت‌های بیمه مکلفند سهم بیمه مرکزی ج.ا. ایران از مبالغ پرداختی را به حساب بدهکار بیمه مرکزی ج.ا. ایران منظور و عملکرد واریزی‌های خود را همراه با اسناد و مدارک مربوط در پایان هر ماه به بیمه مرکزی ج.ا. ایران ارسال نمایند.

۵-  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‎بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی ج.ا. ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.

جهت دریافت فایل پیوست اینجا را کلیک کنید.

منبع: بیمه مرکزی