گواهینامه ها و تقدیر نامه ها گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

دریافت لوح و تندیس ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک

دریافت لوح و تندیس ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک


مرجع ارائه دهنده: مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت
تاریخ دریافت: اردیبهشت 91

لوح و تندیس ششمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک با هدف برنامه ریزی و پویایی فعالیت های فناوری اطلاعات در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی صورت گرفته است.


لوح و تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان

لوح و تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان


مرجع ارائه دهنده: وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ دریافت: اسفند 91

دریافت لوح و تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان به دلیل تلاش صورت گرفته شرکت بیمه ایران در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان دریافت شده است.


هفتمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک

هفتمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک


مرجع ارائه دهنده: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ دریافت: اردیبهشت 92

لوح و تندیس هفتمین همایش بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک با هدف برنامه ریزی و پویایی فعالیت های فناوری اطلاعات در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی صورت گرفته است.


نمایش 1 - 3 از 52 نتیجه
آیتم در هر صفحه 3
از 18