02مراسم سالگرد تاسیس بیمه ایران بر مزار شهدای شلمچه

02مراسم سالگرد تاسیس بیمه ایران بر مزار شهدای شلمچه