گزارش تصویری دیدار نوروزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

گزارش تصویری دیدار نوروزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی


گزارش تصویری دیدار نوروزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

گزارش تصویری دیدار نوروزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

منبع خبر: روابط عمومی