کتاب های بیمه ، مجله ها کتاب های بیمه ، مجله ها

مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری
مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری
در فصل اول سطوح، وظایف و مهارت های مدیریتی مورد نیاز در هر سطح و محیطهای پیرامونی سازمانی بررسی شده است . در فصل دوم و سوم تدوین هدف ها و راهبرهای سازماندهی ، ساختار قدرت و گروههای رسمی و غیر رسمی و در فصل چهارم سازمان از دیدگاه سیستمی ، سازماندهی و...
تنها بی پروایان پایدارند
تنها بی پروایان پایدارند
گوهر مدیریت و راهبری کسب و کار در سده بیست و یکم میلادی، رویکرد به دگرگونیها و مهار آنهاست. برجسته ترین دگرگونی که نظام دویست و بیست ساله " وظیفه گرایی " بر پایه اندیشه های آدام اسمیت را زیر و رو کرده است. روی آوردن به " فرایند گرایی " در سایه پیدایش...
مدیریت ریسک دربیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی
مدیریت ریسک دربیمه مسئولیت پیمانکاران ساختمانی
کتاب حاضر، مطالب تخصصی رشته ساختمان را با بیانی ساده و قابل فهم ارائه نموده است. از اینرو به تلفیق مطالب علمی و فنی مربوط به گود برداری، طراحی سازه نگهبان ، مقررات حفاظت و ایمنی در اجرای عملیات ساختمانی و کارشناسی صدور و خسارت بیمه مسئولیت ناشی از...
حقوق بیمه
حقوق بیمه
کتاب حاضر، متشکل از سه جزوه آموزشی حقوق بیمه، قوانین و مصوبات بیمه و ریکاوری«بازیافت» می باشد که در مرکز آموزش و توسعه بیمه ایران جهت تدریس تهیه و تدوین گردیده که هر یک از این جزوات بخش های مختلف حقوق بیمه را تشکیل داده و مجموعاً تحت عنوان حقوق بیمه...
نمایش 92 - 95 از 95 نتیجه
آیتم در هر صفحه 7
از 14