کتاب های بیمه ، مجله ها کتاب های بیمه ، مجله ها

پنج دشمن کار تیمی
پنج دشمن کار تیمی
اگر بتوانید همه ی کارکنان یک سازمان را به سوی یک هدف مشترک بسیج کنید، در هر رشته، در هر بازار، در برابر هر رقیبی، در هر زمان، موفق خواهید شد.نه امور مالی و نه راهبرد، هیچ یک مزیت رقابتی ماندگار نیستند. این فقط کارتیمی است که در نهایت باعث ایجاد مزیت...
در اوج پیروزی
در اوج پیروزی
تجربه کار گروهی انسان را فروتن می کند. گروه ها چیزی بیش تر از یک تجمع ساده افراد انسانی هستند. تفاوت بین یک گروه و یک توده انسانی، ناشی از بارقه الهی است که در گروه وجود دارد، ولی توده فاقد آن است. چنانچه اعضای گروه نیت، تصمیم و ارزش های مشترکی داشته...
هفده اصل کار تیمی
هفده اصل کار تیمی
کتاب با بیان ساده و روان به شرح خصوصیات یک عضو خوب در گروه می پردازد و فرد را به ارزیابی خود در مقایسه با این خصوصیات فرا می خواند . کتاب بیان گر شیوه تفکر و عملی است که می تواند موجب تکامل شرکت ، کارکنان آن و حتی اعضای یک خانواده برای دستیابی به...
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروهای انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان می باشد.
مدیران برجسته سخن میگویند
مدیران برجسته سخن میگویند
شکل آرمانی اداره یک بنگاه، ایجاد میدانی برای جولان اندیشه هاست، نه فرصتی برای ایجاد پست و مقام. پنج سال پیش وقتی من دیدم رضایت مشتریان شرکت دل، رو به افزایش شدید است، دانستم که سهام آنان ارزش زیادی پیدا خواهد کرد.رمز کار در این است که بخش زیادی از...
معجزه شش سیگما
معجزه شش سیگما
در این کتاب نوسنده در قالب داستانی جذاب و دل نشین ، اصول و کار آمدی شش سیگما را به عنوان جدیدترین تئوری کیفیت ، توضیح می دهد . تفاوت این کتاب با سایر کتاب هایی که تاکنون در این زمینه نوشته شده در این است که نویسنده مفهومی پیچیده و فلسفی را به واسطه...
راهبردهای مدیریت منابع انسانی
راهبردهای مدیریت منابع انسانی
مدیران موفق دنیای امروز، رمز موفقیت سازمانهای خود را در بهره مندی از انسانهای فرهیخته می دانند و بر این باورند که دارائی ارزشمندی که برای ما مزیت رقابتی ایجاد می کند، کارکنان ما هستند و تنها همین انسانها هستند که ما را در صحنه رقابت پیشتاز نگه می...
نمایش 85 - 91 از 95 نتیجه
آیتم در هر صفحه 7
از 14